Emne: REGNSKAP

Utgave 6 2003

Endring av regnskapsloven - til hvilken pris?

Regnskap Endring av regnskapsloven - til hvilken pris? Utvalget som evaluerte regnskapsloven har nylig fremlagt en NOU (2003: 23) med forslag til endringer i re…

Lars I. Pettersen

Utgave 6 2003

Det første IFRS-regnskapet - slik skjer overgangen

Regnskap Det første IFRS-regnskapet - slik skjer overgangen EU har vedtatt en forordning som innebærer at fra 2005 skal alle børsnoterte foretak i EU utarbeide …

Lars I. Pettersen, Bjørn Einar Strandberg, Finn Espen Sellæg

Utgave 5 2003

Prinsipper bedre enn regler

Regnskap Sir David Tweedie: Prinsipper bedre enn regler Sanne og troverdige regnskaper er helt nødvendige for å gjenopprette tilliten hos internasjonale investo…

Alf Asklund

Utgave 5 2003

Vesentlige endringer i regnskapsloven

Regnskap Regnskapslovutvalget: Vesentlige endringer i regnskapsloven I Regnskapslovutvalgets utredning NOU 2003: 23 foreslås blant annet tilpasning av regnskaps…

Elisabet Sulen, Signe Haakanes

Utgave 5 2003

Forenklinger for små foretak

Regnskap Regnskapslovutvalget: Forenklinger for små foretak Formålet med forenklinger for små foretak er å redusere disse foretakenes ressursbruk til utarbeidel…

Utgave 5 2003

Innfusjonering av tilknyttet selskap

Regnskap Innfusjonering av tilknyttet selskap Ved innfusjonering av tilknyttet selskap oppstår det en rekke spørsmål knyttet til den regnskapsmessige behandling…

Av Harald S. Olsen