Emne: REGNSKAP

Utgave 8 2022

ESMAs prioriteringer for 2022

REGNSKAP Klima, Russlands invasjon av Ukraina og makroøkonomiske -forhold i fokus ESMAs prioriteringer for 2022 36-38 Den europeiske verdipapir- og markedstilsy…

Inge Morten Braut

Utgave 8 2022

EU setter standarden for god bærekraftsrapportering

REGNSKAP EU setter standarden for god bærekraftsrapportering 45-46 Om ti år skal fremlegging av et revidert bærekraftsregnskap og -prognoser være like naturlig …

Utgave 8 2022

Endringer i regnskapslov og regnskaps­standarder – del I

REGNSKAP Endringer i regnskapslov og regnskaps-standarder - del I 49-55 Denne artikkelen utgjør den første av to artikler som omhandler endringer i regnskapslov…

Tonny Stenheim, Marianne Berggaard Breili

Utgave 8 2022

Inflasjon og påvirkning på regnskapet

REGNSKAP Inflasjon og påvirkning på regnskapet 26-28 «Økt inflasjon», «Venter prisnedgang på 25 prosent for Oslo-kontorlokaler» på grunn av «en betydelig økning…

Finn  Kinserdal

Utgave 8 2022

Lang vei å gå for ­norske selskaper

REGNSKAP Nye EU-standarder for bærekraftsrapportering: Lang vei å gå for -norske selskaper 42-46 For femte år på rad har Deloitte gjennomgått års- og bærekrafts…

Hildegunn Sandal, Siri Christine Rosenblad