Emne: REGNSKAP

Utgave 4 2023

Organisering, taushetsplikt, regnskapsoppdrag og sanksjoner

REGNSKAP Ny regnskapsførerlov del II: Organisering, taushetsplikt, regnskapsoppdrag og sanksjoner 48-54 I denne artikkelen ser jeg nærmere på gjeldende regler o…

Jan Terje Kaaby

Utgave 3 2023

Tvister og taps­kontrakter i prosjektbaserte foretak

REGNSKAP Regnskap i teori og praksis - del II Tvister og taps-kontrakter i prosjektbaserte foretak 36-39 Når en tvistesak eller en tapskontrakt konstateres, hva…

Svein Wiig, André Minge

Utgave 3 2023

Klassifisering og måling av finansielle instrumenter

REGNSKAP Nytt høringsutkast: Klassifisering og måling av finansielle instrumenter 62-63 Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi lø…

Robert Madsen

Utgave 3 2023

Autorisasjonsplikt og godkjenningsregler

REGNSKAP Ny regnskapsførerlov del I: Autorisasjonsplikt og godkjenningsregler 54-61 Den nye regnskapsførerloven trådte i kraft 1. januar 2023. Norske regnskapsf…

Jan Terje Kaaby

Utgave 2 2023

Tvister og tapskontrakter i prosjektbaserte foretak

REGNSKAP Regnskap i teori og praksis - del I Tvister og tapskontrakter i prosjektbaserte foretak 45-50 Tvistesaker eller tapskontrakter vil i noen tilfeller kun…

Svein Wiig, André Minge

Utgave 2 2023

Dårligere analyser med nye leasingregler

REGNSKAP Dårligere analyser med nye leasingregler 35-37 I 2019 ble det innført nye regnskapsregler for leasing, IFRS 16 Leieavtaler. De nye reglene bidrar neppe…

Finn Kinserdal

Utgave 2 2023

IASB gjør tilpasninger i IAS 12

REGNSKAP Nye internasjonale skatteregler: IASB gjør tilpasninger i IAS 12 40-41 Nye OECD-regler skaper utfordringer for næringslivet, både skattemessig og regns…

Sindre T. Eltarvåg

Utgave 8 2022

ESMAs prioriteringer for 2022

REGNSKAP Klima, Russlands invasjon av Ukraina og makroøkonomiske -forhold i fokus ESMAs prioriteringer for 2022 36-38 Den europeiske verdipapir- og markedstilsy…

Inge Morten Braut

Utgave 8 2022

EU setter standarden for god bærekraftsrapportering

REGNSKAP EU setter standarden for god bærekraftsrapportering 45-46 Om ti år skal fremlegging av et revidert bærekraftsregnskap og -prognoser være like naturlig …

Utgave 8 2022

Endringer i regnskapslov og regnskaps­standarder – del I

REGNSKAP Endringer i regnskapslov og regnskaps-standarder - del I 49-55 Denne artikkelen utgjør den første av to artikler som omhandler endringer i regnskapslov…

Tonny Stenheim, Marianne Berggaard Breili

Utgave 8 2022

Inflasjon og påvirkning på regnskapet

REGNSKAP Inflasjon og påvirkning på regnskapet 26-28 «Økt inflasjon», «Venter prisnedgang på 25 prosent for Oslo-kontorlokaler» på grunn av «en betydelig økning…

Finn  Kinserdal

Utgave 8 2022

Lang vei å gå for ­norske selskaper

REGNSKAP Nye EU-standarder for bærekraftsrapportering: Lang vei å gå for -norske selskaper 42-46 For femte år på rad har Deloitte gjennomgått års- og bærekrafts…

Hildegunn Sandal, Siri Christine Rosenblad