Emne: ORDENES OPPRINNELSE

Utgave 1 2011

Opprinnelsen til ord innen forsikring

Ordenes opprinnelse Opprinnelsen til ord innen forsikring Ordforrådet innen forsikring er omfattende: Bedriftsøkonomisk institutt har en liste på hele 1469 ord …

Utgave 6 2010

Opprinnelsen til personalkontorets ordforråd

Ordenes opprinnelse Opprinnelsen til personalkontorets ordforråd I denne artikkelen skal vi gå gjennom noe av ordforrådet til personalkontoret. Denne sentrale e…

Yann de Caprona

Utgave 3 2010

Opprinnelsen til ord om økonomisk kriminalitet

Ordenes opprinnelse Opprinnelsen til ord om økonomisk kriminalitet Så lenge det har eksistert regler for økonomisk virksomhet, handel og skatt, har det vært noe…

Yann de Caprona

Utgave 3 2009

Opprinnelsen til ord fra finanskriser

Ordenes opprinnelse Opprinnelsen til ord fra finanskriser Verden er inne i langvarig lavkonjunktur, og aviser fylles av ord som krise, inflasjon, gjeld, inkasso…

Yann de Caprona

Utgave 7 2007

Ord fra utdanningens verden

Ordenes opprinnelse Ord fra utdanningens verden Den vestlige verdens utdanningsinstitusjoner har arvet mye fra Hellas og Roma. Ordet skole kommer fra gresk skho…

Utgave 5 2007

Ord fra Stortingets verden

Ordenes opprinnelse Ord fra Stortingets verden Flere ord relatert til politiske institusjoner og konsepter er av norrøn eller annen germansk opprinnelse. Men me…

Utgave 8 2006

Tiden går, høytidene består

Ordenes opprinnelse Tiden går, høytidene består Snart skal vi spise oss mette på julebord, bli vekket av Luciatoget, feire jul med dans rundt juletreet og gå ut…

Yann de Caprona

Utgave 8 2006

Hva er år ett?

Ordenes opprinnelse Hva er år ett? Telling av år forutsetter et referanseår for begynnelsen av en kalender. For de fleste religioner er dette en viktig religiøs…

Utgave 5 2006

Ord som stammer fra tall

Ordenes opprinnelse Ord som stammer fra tall Når en revisor, en matematiker eller en skoleelev arbeider med tall, tenker han eller hun sjelden over at mange ord…

Utgave 4 2006

Navn fra myntenes verden

Ordenes opprinnelse Navn fra myntenes verden De fleste myntnavn bygger på vektenheter, metaller, merke, henvisninger til konger eller land, former og størrelser…

Utgave 3 2006

Gamle ord, nye betydninger

Ordenes opprinnelse Opprinnelsen til dataord: Gamle ord, nye betydninger Data er et nytt fag, selv om det har aner som går tilbake til oldtidens regnebrett. Dat…

Utgave 2 2006

Opprinnelsen til administrative ord

Ordenes opprinnelse Opprinnelsen til administrative ord Til tross for den store arven på svært mange områder fra oldtidens Roma, så har vi lånt relativt få admi…