Emne: ORDENES OPPRINNELSE

Utgave 1 2011

Opprinnelsen til ord innen forsikring

Ordforrådet innen forsikring er omfattende: Bedriftsøkonomisk institutt har en liste på hele 1469 ord og uttrykk i forsikring. Mange av dem er selvsagt juridisk…

Utgave 6 2010

Opprinnelsen til personalkontorets ordforråd

I denne artikkelen skal vi gå gjennom noe av ordforrådet til personalkontoret. Denne sentrale enheten i enhver organisasjon er involvert i rekruttering, lønn- o…

Utgave 3 2010

Opprinnelsen til ord om økonomisk kriminalitet

Så lenge det har eksistert regler for økonomisk virksomhet, handel og skatt, har det vært noen som har prøvd å unngå disse reglene. Det som er nytt, er kanskje …

Utgave 3 2009

Opprinnelsen til ord fra finanskriser

Verden er inne i langvarig lavkonjunktur, og aviser fylles av ord som krise, inflasjon, gjeld, inkasso, konkurs, proteksjonisme med mer. Noen få av disse ordene…

Utgave 7 2007

Ord fra utdanningens verden

Den vestlige verdens utdanningsinstitusjoner har arvet mye fra Hellas og Roma. Ordet skole kommer fra gresk skhole som først betydde «holde tilbake, fritid (fra…

Utgave 5 2007

Ord fra Stortingets verden

Flere ord relatert til politiske institusjoner og konsepter er av norrøn eller annen germansk opprinnelse. Men mesteparten av de politiske termene stammer imidl…

Utgave 8 2006

Tiden går, høytidene består

Snart skal vi spise oss mette på julebord, bli vekket av Luciatoget, feire jul med dans rundt juletreet og gå ut for å ha det moro på nyttårsaften. Disse høytid…

Utgave 8 2006

Hva er år ett?

Telling av år forutsetter et referanseår for begynnelsen av en kalender. For de fleste religioner er dette en viktig religiøs hendelse, for eksempel Kristi føds…

Utgave 5 2006

Ord som stammer fra tall

Når en revisor, en matematiker eller en skoleelev arbeider med tall, tenker han eller hun sjelden over at mange ord er avledet fra tallord, f.eks. tvil, skvadro…

Utgave 4 2006

Navn fra myntenes verden

De fleste myntnavn bygger på vektenheter, metaller, merke, henvisninger til konger eller land, former og størrelser, tall og ord for penger. I denne artikkelen …

Utgave 3 2006

Gamle ord, nye betydninger

Opprinnelsen til dataord: Data er et nytt fag, selv om det har aner som går tilbake til oldtidens regnebrett. Dataord er dog som regel ikke nye ord, men ord som…

Utgave 2 2006

Opprinnelsen til administrative ord

Til tross for den store arven på svært mange områder fra oldtidens Roma, så har vi lånt relativt få administrative ord fra klassisk latin. Etter romerrikets fal…