Emne: OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Utgave 4 2017

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Ved årsskiftet trådte nytt regelverk for offentlige anskaffelser i kraft. Artikkelen redegjør for enkelte sentrale hovedtrekk med det nye regelverket. Advokat E…

Utgave 3 2007

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

1. januar 2007 trådte det i kraft et nytt regelverk om offentlige anskaffelser. Blant annet er det innført overtredelsesgebyr for ulovlige direkteanskaffelser o…

Utgave 4 2006

Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv

Regelverket for offentlige anskaffelser har til formål å bidra til at det offentlige foretar effektive anskaffelser og skal hindre korrupsjon. Artikkelen fokuse…