Emne: OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Utgave 4 2017

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Nytt regelverk for offentlige anskaffelser Ved årsskiftet trådte nytt regelverk for offentlige anskaffelser i kraft. Artikkelen redegjør…

Espen Lyngmo

Utgave 3 2007

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Nytt regelverk for offentlige anskaffelser 1. januar 2007 trådte det i kraft et nytt regelverk om offentlige anskaffelser. Blant annet e…

Marianne H. Dragsten, Esther Lindalen Rohde Garder

Utgave 4 2006

Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv Regelverket for offentlige anskaffelser har til formål å bidra til at det offentlige for…

Marianne H. Dragsten, Esther Lindalen