Emne: KOMMENTAREN

Utgave 3 2004

Arbeidet med norsk corporate governance norm

Kommentaren Arbeidet med norsk corporate governance norm Statsautorisert revisor Terje Boasson Styreleder i DnR Når det i løpet av høsten skal legges frem en en…

Terje Boasson

Utgave 2 2004

Kjære leser...

Kommentaren Kjære leser... Mange skattytere opplever ikke å nå frem med sine klager på ligningen verken i ligningsnemd eller overligningsnemnd. Kanskje er det p…

Utgave 2 2004

Start arbeidet med revisorloven nå!

Kommentaren Start arbeidet med revisorloven nå! Statsautorisert revisor Terje Boasson Styreleder i DnR EU-kommisjonen har lagt frem forslag til modernisert 8. s…

Terje Boasson

Utgave 1 2004

Kjære leser !

Kommentaren Kjære leser ! Revisors plikter er vesentlig utvidet med den nye hvitvaskingsloven. Den viktigste konsekvensen av den nye loven er at revisor plikter…

Utgave 1 2004

Skattemyndighetene må vise større fleksibilitet

Kommentaren Skattemyndighetene må vise større fleksibilitet Statsautorisert revisor Terje Boasson Styreleder i DnR Altinn er myndighetenes offisielle nettsted f…

Terje Boasson

Utgave 1 2004

Notiser

Kommentaren Notiser Skjemabelastningen på næringslivet stadig mindre Nye tall fra Oppgaveregisteret i Brønnøysund viser at tiden den gjennomsnittlige næringsdri…

Utgave 8 2003

Kjære leser !

Kommentaren Kjære leser ! Revisors uavhengighet er av nytte både for eiere, for kreditorer og andre interessegrupper i et selskap. Leveres både revisjon og andr…

Alf Asklund

Utgave 8 2003

Revisorloven må evalueres på nytt

Kommentaren Revisorloven må evalueres på nytt Statsautorisert revisor Terje Boasson Styreleder i DnR I Europa vil det skje det store ting innen revisjon i løpet…

Terje Boasson

Utgave 7 2003

Kjære leser !

Kommentaren Kjære leser ! For 7. året på rad har det blitt delt ut priser for beste norsk miljørapporter. Storebrand vant prisen i den nye kategorien for beste …

Alf Asklund

Utgave 7 2003

Innsyn og fastsettelse av lederlønninger

Kommentaren Innsyn og fastsettelse av lederlønninger Statsautorisert revisor Terje Boasson Styreleder i DnR Justisdepartementet foreslår i et høringsnotat at st…

Terje Boasson

Utgave 6 2003

Kjære leser!

Kommentaren Kjære leser! Det har vært hevdet at revisorprofesjonen i Norge opplever en tillitskrise. Er vi i stedet vitne til en krisemaksimering som kan lede t…

Alf Asklund

Utgave 6 2003

Behov for felles norsk corporate governance norm

Kommentaren Behov for felles norsk corporate governance norm Statsautorisert revisor Terje Boasson Styreleder i DnR Vi har ved en rekke anledninger satt fokus p…

Terje Boasson