Emne: KLIMA OG BÆREKRAFT

Utgave 3 2022

Interessenters behov og SMB-enes ressurser

Klima og bærekraft Interessenters behov og SMB-enes ressurser EU vil med sitt direktivforslag Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) regulere og st…

Carl-Emil Akselberg

Utgave 3 2022

Næringsliv og naturrisiko

Klima og bærekraft Næringsliv og naturrisiko IPCC sin andre dommedagsrapport har kommet, og synliggjør det intrikate forholdet mellom natur og klima. Denne arti…

Mathias Koefoed Elvestad, Henrik Wirching

Utgave 3 2022

Åpenhetslovens anvendelse

Klima og bærekraft Utenlandske selskaper som selger varer og tjenester i Norge - del I: Åpenhetslovens anvendelse I denne todelte artikkelen ser vi nærmere på å…

Hildegunn Ravnås Lundbakk, Kristin Bruun Olesen

Utgave 2 2022

EU-taksonomien med en samlet tilnærming

Klima og bærekraft Naturkrise, klimakrise, ressurskrise: EU-taksonomien med en samlet tilnærming I denne artikkelen vil vi forklare hvorfor en samlet tilnærming…

Yvonne Fadnes, Mathias Koefoed Elvestad

Utgave 8 2021

Gjør din bedriftsstrategi «Paris proof»

Klima og bærekraft Gjør din bedriftsstrategi «Paris proof» Parisavtalen satte en tydelig retning for utslippskutt. Innen 2030 skal Norge kutte utslipp med over …

Kristofer Gravning, Jon-Kristian Rydningen, Nikolai Hjelle Nitter

Utgave 8 2021

Ny anbefaling om god selskapsledelse og eierstyring

Klima og bærekraft Ny anbefaling om god selskapsledelse og eierstyring Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) ga 14. oktober 2021 ut en revidert…

Stine Winger Minde

Utgave 7 2021

Klimarisikorapportering – hva, hvordan og hvorfor

Klima og bærekraft En kort innføring og noen tips Klimarisikorapportering - hva, hvordan og hvorfor Klimarisikorapportering kan være utfordrende å sette i gang …

Yvonne Fadnes

Utgave 7 2021

Miljørapportering og språkkrav

Klima og bærekraft Miljørapportering og språkkrav Artikkelforfatteren oppfordrer Skattedirektoratet til å ta høyde for foretaks miljørapportering og tilhørende …

Even Fallan

Utgave 6 2021

Ny strategi for sirkulær økonomi i Norge

Klima og bærekraft Betydningen for norsk næringsliv Ny strategi for sirkulær økonomi i Norge 16. juni publiserte regjeringen en nasjonal strategi for sirkulær ø…

Caroline Silver, Caroline Persson  Hager, Anders Magnus Løken

Utgave 5 2021

Kravene til sosial bærekraft styrkes betydelig

Klima og bærekraft Åpenhetslov og EU-resolusjon om aktsomhetsvurderinger Kravene til sosial bærekraft styrkes betydelig Gjennom forslaget til åpenhetslov som nå…

Kim Smeby, Marie Blekastad

Utgave 5 2021

Forslag til nytt direktiv for bærekraftsrapportering i Europa

Klima og bærekraft Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD Forslag til nytt direktiv for bærekraftsrapportering i Europa EU-kommisjonen lanserte i a…

Carl-Emil Akselberg

Utgave 4 2021

Starten på slutten for grønnvasking

Klima og bærekraft Starten på slutten for grønnvasking Standarder for selskapsrapportering på bærekraft har gått gjennom en modningsprosess de siste årene, og d…

Marie Skara, Ingrid Marie Kjelseth