Emne: KLIMA OG BÆREKRAFT

Utgave 4 2024

ETS2 – nytt klimakvotesystem

Klima og bærekraft Innføres i EU og Norge: ETS2 - nytt klimakvotesystem 40-42 Bærekraft er i vinden og EU har nylig lansert et nytt klimakvotesystem- ETS2. ETS2…

Helene Øien Hval, Ragni Wessel

Utgave 4 2024

Nytt om bærekraftsrapportering

Klima og bærekraft Nytt om bærekraftsrapportering 21-23 Bærekraftsrevisor informerer I denne spalten om bærekraftsrapportering - Bærekraftsrevisor informerer - …

Kjersti Okstad, Signe Haakanes, Knut Arne Askvig

Utgave 4 2024

Slik integreres bærekraft i økonomifunksjonen

Klima og bærekraft Slik integreres bærekraft i økonomifunksjonen 39-40 Ved å hensynta bærekraft i økonomiske beslutninger, kan bedrifter og økonomer bedre håndt…

Bjørn Kjærand Haugland

Utgave 2 2024

SMB-standarder for bærekraftsrapportering på høring

Klima og bærekraft SMB-standarder for bærekraftsrapportering på høring 15-16 Bærekraftsrevisor informerer I denne spalten om bærekraftsrapportering - Bærekrafts…

Kjersti Okstad, Signe Haakanes, Knut Arne Askvig

Utgave 1 2024

Forståelse av naturrelaterte risikoer og muligheter

Klima og bærekraft Take the LEAP with Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) Forståelse av naturrelaterte risikoer og muligheter 27-32 Natur e…

James Higham, Henrik Wirsching

Utgave 1 2024

10 prinsipper for grønt innkjøpsvett

Klima og bærekraft Fra grått til grønt: 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett 25-26 Innkjøpsmakten er helt sentral i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Offe…

Bjørn Kjærand Haugland

Utgave 8 2023

Bærekraftsrapportering året 2023

Klima og bærekraft Bærekraftsrapportering året 2023 23-25 Bærekraftsrevisor informerer I denne spalten om bærekraftsrapportering - Bærekraftsrevisor informerer …

Kjersti Okstad Kirkeby, Carl-Emil Akselberg, Sissel Riise

Utgave 7 2023

Frivillig standard fra EFRAG på trappene

Klima og bærekraft Frivillig standard fra EFRAG på trappene 61-62 Bærekraftsrevisor informerer I denne spalten om bærekraftsrapportering - Bærekraftsrevisor inf…

Kjersti Okstad Kirkeby, Carl-Emil Akselberg, Sissel Riise

Utgave 7 2023

Veileder for beregning av finansierte klimagassutslipp

Klima og bærekraft Veileder for beregning av finansierte klimagassutslipp 50-52 I sommer lanserte Finans Norge en veileder for beregning av finansierte klimagas…

Kristian Ruth

Utgave 7 2023

Slik påvirker interessenters bærekraftskrav SMB-er

Klima og bærekraft Slik påvirker interessenters bærekraftskrav SMB-er 45-49 Artikkelen presenterer funn fra en masteroppgave om hvordan interessentene påvirker …

Lailanie Maac Sydow, Kristine Wibstad, Kjell Magne Baksaas

Utgave 7 2023

Styrets ansvar for bærekraft

Klima og bærekraft Styrets ansvar for bærekraft 29-37 I artikkelen foretas en overordnet gjennomgang av relevant rettspraksis om styrets erstatningsansvar. Gjen…

Hilde Annette Skougstad Gamkinn, André Standberg

Utgave 6 2023

Nye lovregler om bærekraftsrapportering

Klima og bærekraft Virkeområde og rapporteringsplikter: Nye lovregler om bærekraftsrapportering 54-62 I artikkelen gir vi en oversikt over forslagene i NOU 2023…

Espen Knudsen, Sissel Riise