Emne: KLIMA OG BÆREKRAFT

Utgave 6 2023

Nye lovregler om bærekraftsrapportering

Klima og bærekraft Virkeområde og rapporteringsplikter: Nye lovregler om bærekraftsrapportering 54-62 I artikkelen gir vi en oversikt over forslagene i NOU 2023…

Espen Knudsen, Sissel Riise

Utgave 6 2023

ESRS vedtatt – likestillingsrapportering

Klima og bærekraft ESRS vedtatt - likestillingsrapportering 32-35 I denne spalten om bærekraftsrapportering - Bærekraftsrevisor informerer - vil vi holde deg op…

Kjersti Okstad Kirkeby, Carl-Emil Akselberg, Sissel Riise

Utgave 6 2023

Sammenhengen mellom skatt og bærekraft

Klima og bærekraft Sammenhengen mellom skatt og bærekraft 43-47 Ledere som er opptatt av bærekraft, bør også forsikre seg om at skatteområdet ledes på en ansvar…

Ingvar Gjedrem

Utgave 5 2023

Verdipapirlovutvalgets utredning om bærekraftsrapportering

Klima og bærekraft Verdipapirlovutvalgets utredning om bærekraftsrapportering 23-25 I denne spalten om bærekraftsrapportering - Bærekraftsrevisor informerer - v…

Kjersti Okstad Kirkeby, Carl-Emil Akselberg, Sissel Riise

Utgave 5 2023

Internkontroll knyttet til bærekraftsrapportering

Klima og bærekraft Internkontroll knyttet til bærekraftsrapportering 40-43 Kommende EU-reguleringer setter føring for selskapers interne rapporteringsprosesser …

Ingunn Borlaug, Henriette Andreassen

Utgave 4 2023

Kravene innen bærekraftsrapportering i Norge

Klima og bærekraft Kravene innen bærekraftsrapportering i Norge 42-47 Bærekraftsrevisor informerer I denne spalten om bærekraftsrapportering - Bærekraftsrevisor…

Carl-Emil Akselberg, Sissel Riise, Kjersti Okstad Kirkeby

Utgave 4 2023

Barrierer, muligheter og suksesshistorier

Klima og bærekraft Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen i sirkulær omstilling: Barrierer, muligheter og suksesshistorier 34-39 Omstilling fra en lineær til en sir…

Vilde Bjånesøy, Marte Evensen Rekkavik, Caja Charlotte Fagernæs, Marthe Eikeskog, Kjartan Hjorteland

Utgave 4 2023

Færre virksomheter har bærekraftstiltak

Klima og bærekraft Færre virksomheter har bærekraftstiltak 30-33 Usikre tider har bremset bærekraftsarbeidet hos mange små og mellomstore bedrifter, men BDOs SM…

Gro Hovde Fiksdahl

Utgave 3 2023

Bærekraftsrevisor informerer

Klima og bærekraft Klima og bærekraftsrapportering: Bærekraftsrevisor informerer 22-24 Velkommen til første versjon av vår faste spalte om bærekraftsrapporterin…

Kjersti Okstad Kirkeby, Carl-Emil Akselberg, Sissel Riise

Utgave 2 2023

Store selskapers kompetanse og personalressurser for bærekraftsrapportering

Klima og bærekraft Store selskapers kompetanse og personalressurser for bærekraftsrapportering 38-39 Hvem er ansvarlig for utarbeidelsen av bærekraftsrapporten …

Ingrid Kjøren Wesche, Lene Hansen

Utgave 2 2023

EU øker ambisjonene for CO2-kutt

Klima og bærekraft Reform av kvotesystemet: EU øker ambisjonene for CO2-kutt 31-33 EU-kommisjonen vedtok i desember 2022 en ny reform av kvotesystemet for CO2-u…

Andreas Dyve, Herman Hanssen

Utgave 1 2023

Vekstselskaper versus verdiselskaper

Klima og bærekraft Bærekraft og rapporteringskvalitet: Vekstselskaper versus verdiselskaper 30-32 Masteroppgaven jeg skrev sammen med en medstudent har sett på …

Ole Kristian Reum