Emne: KLIMA OG BÆREKRAFT

Utgave 2 2023

EU øker ambisjonene for CO2-kutt

Klima og bærekraft Reform av kvotesystemet: EU øker ambisjonene for CO2-kutt 31-33 EU-kommisjonen vedtok i desember 2022 en ny reform av kvotesystemet for CO2-u…

Andreas Dyve, Herman Hanssen

Utgave 1 2023

Vekstselskaper versus verdiselskaper

Klima og bærekraft Bærekraft og rapporteringskvalitet: Vekstselskaper versus verdiselskaper 30-32 Masteroppgaven jeg skrev sammen med en medstudent har sett på …

Ole Kristian Reum

Utgave 1 2023

Rapportering på EU-taksonomien for ikke-finansielle foretak

Klima og bærekraft Rapportering på EU-taksonomien for ikke-finansielle foretak 33-38 I artikkelen ser vi nærmere på tematikk rundt rapportering på EU-taksonomie…

Malin Opedal Meland

Utgave 7 2022

Attestasjon av bærekraft på Oslo Børs

Klima og bærekraft Attestasjon av bærekraft på Oslo Børs Revisorforeningens årlige kartlegging av attestasjon på Oslo Børs, med utgangspunkt i selskapene som in…

Utgave 7 2022

GRI-rapportering – et misbrukt kvalitetsstempel?

Klima og bærekraft GRI-rapportering - et misbrukt kvalitetsstempel? Global Reporting Initiative (heretter GRI) er det mest anvendte rammeverket for bærekraftsra…

Emilie Borgan Johansen, Hedda Christensen

Utgave 7 2022

Bærekraftsbegreper og et blikk fremover

Klima og bærekraft Bærekraftsbegreper og et blikk fremover I denne artikkelen ønsker vi å bidra til økt forståelse for hvilke rammeverk som finnes, hvordan bære…

Dorthea Vollset Almklov, Henriette Andreassen, Julia Furulund Jakobsen

Utgave 7 2022

EU-krav og konsekvenser for norske selskaper

Klima og bærekraft Bærekraftsrapportering og bærekraftsattestasjon: EU-krav og konsekvenser for norske selskaper EUs bærekraftsdirektiv krever at revisor skal u…

Leon Emil Dyb

Utgave 6 2022

Viktig med kjennskap til bankenes bærekraftsarbeid

Klima og bærekraft Bærekraftsundersøkelsen 2022: Viktig med kjennskap til bankenes bærekraftsarbeid Nær sagt alle banker vurderer faktorer knyttet til bærekraft…

Per Kristian Høybråten, Ann-Cathrin Hoffmann

Utgave 6 2022

Bidrar til en mer bærekraftig eiendomsbransje

Klima og bærekraft Reviderte standardavtaler for leie av næringsbygg: Bidrar til en mer bærekraftig eiendomsbransje I reviderte standardavtaler for leie av næri…

Morten Straume Riseth

Utgave 6 2022

Revisor fremmer bærekraft i praksis

Klima og bærekraft Revisor fremmer bærekraft i praksis Hellek Berge er revisor i Revisorteam Midt-Telemark og bonde på gården Berge i Gvarv. Han er genuint oppt…

Carl-Emil Akselberg

Utgave 4 2022

Rapporteringskrav for foretak underlagt CSRD

Klima og bærekraft EU-taksonomiens artikkel 8 Rapporteringskrav for foretak underlagt CSRD Artikkel 8 i EU-taksonomien beskriver hva som er rapporteringskrav fo…

Ingunn Borlaug, Cecilie Vestli Landberg

Utgave 4 2022

Åpenhetslovens anvendelse

Klima og bærekraft Utenlandske selskaper som selger varer og tjenester i Norge - del II: Åpenhetslovens anvendelse I denne todelte artikkelen ser vi nærmere på …

Hildegunn Ravnås Lundbakk, Kristin Bruun Olesen