Emne: KLIMA OG BÆREKRAFT

Utgave 6 2022

Viktig med kjennskap til bankenes bærekraftsarbeid

Klima og bærekraft Bærekraftsundersøkelsen 2022: Viktig med kjennskap til bankenes bærekraftsarbeid Nær sagt alle banker vurderer faktorer knyttet til bærekraft…

Per Kristian Høybråten, Ann-Cathrin Hoffmann

Utgave 6 2022

Bidrar til en mer bærekraftig eiendomsbransje

Klima og bærekraft Reviderte standardavtaler for leie av næringsbygg: Bidrar til en mer bærekraftig eiendomsbransje I reviderte standardavtaler for leie av næri…

Morten Straume Riseth

Utgave 6 2022

Revisor fremmer bærekraft i praksis

Klima og bærekraft Revisor fremmer bærekraft i praksis Hellek Berge er revisor i Revisorteam Midt-Telemark og bonde på gården Berge i Gvarv. Han er genuint oppt…

Carl-Emil Akselberg

Utgave 4 2022

Rapporteringskrav for foretak underlagt CSRD

Klima og bærekraft EU-taksonomiens artikkel 8 Rapporteringskrav for foretak underlagt CSRD Artikkel 8 i EU-taksonomien beskriver hva som er rapporteringskrav fo…

Ingunn Borlaug, Cecilie Vestli Landberg

Utgave 4 2022

Åpenhetslovens anvendelse

Klima og bærekraft Utenlandske selskaper som selger varer og tjenester i Norge - del II: Åpenhetslovens anvendelse I denne todelte artikkelen ser vi nærmere på …

Hildegunn Ravnås Lundbakk, Kristin Bruun Olesen

Utgave 3 2022

Interessenters behov og SMB-enes ressurser

Klima og bærekraft Interessenters behov og SMB-enes ressurser EU vil med sitt direktivforslag Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) regulere og st…

Carl-Emil Akselberg

Utgave 3 2022

Næringsliv og naturrisiko

Klima og bærekraft Næringsliv og naturrisiko IPCC sin andre dommedagsrapport har kommet, og synliggjør det intrikate forholdet mellom natur og klima. Denne arti…

Mathias Koefoed Elvestad, Henrik Wirching

Utgave 3 2022

Åpenhetslovens anvendelse

Klima og bærekraft Utenlandske selskaper som selger varer og tjenester i Norge - del I: Åpenhetslovens anvendelse I denne todelte artikkelen ser vi nærmere på å…

Hildegunn Ravnås Lundbakk, Kristin Bruun Olesen

Utgave 8 2021

Gjør din bedriftsstrategi «Paris proof»

Klima og bærekraft Gjør din bedriftsstrategi «Paris proof» Parisavtalen satte en tydelig retning for utslippskutt. Innen 2030 skal Norge kutte utslipp med over …

Kristofer Gravning, Jon-Kristian Rydningen, Nikolai Hjelle Nitter

Utgave 8 2021

Ny anbefaling om god selskapsledelse og eierstyring

Klima og bærekraft Ny anbefaling om god selskapsledelse og eierstyring Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) ga 14. oktober 2021 ut en revidert…

Stine Winger Minde

Utgave 7 2021

Klimarisikorapportering – hva, hvordan og hvorfor

Klima og bærekraft En kort innføring og noen tips Klimarisikorapportering - hva, hvordan og hvorfor Klimarisikorapportering kan være utfordrende å sette i gang …

Yvonne Fadnes

Utgave 7 2021

Miljørapportering og språkkrav

Klima og bærekraft Miljørapportering og språkkrav Artikkelforfatteren oppfordrer Skattedirektoratet til å ta høyde for foretaks miljørapportering og tilhørende …

Even Fallan