Emne: KLIMA OG BÆREKRAFT

Utgave 2 2023

Store selskapers kompetanse og personalressurser for bærekraftsrapportering

KLIMA OG BÆREKRAFT Store selskapers kompetanse og personalressurser for bærekraftsrapportering 38-39 Hvem er ansvarlig for utarbeidelsen av bærekraftsrapporten …

Ingrid Kjøren Wesche, Lene Hansen