Emne: EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Utgave 3 2021

Arbeidet i norske styrerom profesjonaliseres

53 prosent av respondentene ser på cyberangrep som en stor trussel mot virksomhetens fremtidige vekst. Likevel er bare halvparten av styremedlemmene bekymret fo…

Hanna Døhlen Opsahl-Ben Ammar

Utgave 1 2019

Endringer i norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) ga 17. oktober 2018 ut en revidert anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Nedenfor følger en over…

Stine Winger Minde

Utgave 4 2018

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Forslag til endringer: Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har sendt et forslag på høring om endringer i den norske anbefalingen for eierstyr…

Utgave 8 2016

På tide å kaste budsjettet?

Budsjettet er på vikende front og selskaper som Reitan Gruppen, Jotun, Statoil, Handelsbanken med flere har for lengst forkastet budsjettene. Det er ikke lenger…

Utgave 8 2015

På stedet hvil

Eierstyring og selskapsledelse: Resultatene fra EYs 2015-undersøkelse om kvaliteten på rapporteringen i årsrapportene til selskaper på Oslo Børs Hovedindeks (OS…

Utgave 6 2013

Kvaliteten på lederlønnserklæringer på Oslo Børs

Lederlønnserklæringer utarbeidet for 2012 av selskaper notert på Oslo Børs Hovedliste, OSEBX, viser at selskapene generelt scorer høyt på vurderingskriterier kn…

Utgave 6 2012

Erfaringer fra 2011-praksis

Redegjørelse om foretaksstyring: I denne artikkelen ser vi nærmere på praksis i Norge etter at kravet til redegjørelse om foretaksstyring i børsnoterte foretaks…

Utgave 8 2010

Samfunnsansvar i NUES-anbefalingen

I ny versjon av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er det blant annet inntatt en anbefaling om at selskapene, i tillegg til etiske retningslinj…

Utgave 7 2009

Revidert anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Redaktør Alf Asklund I en ny versjon av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er enkelte punkter og kommentarer reviderte samtidig som notene er a…

Utgave 5 2009

Revisjonsutvalg og foretak av allmenn interesse

Ot.prp. nr. 78 (2008-2009): Artikkelen tar for seg regjeringens forslag til endringer i finanslovgivningen, almennaksjeloven og revisorloven mv. om opprettelse …

Utgave 8 2008

Revisors rolle i eierstyring og selskapsledelse

Del VII: Revisor er en sentral aktør i eierstyring og selskapsledelses-prosessen. I denne avsluttende artikkelen om eierstyring og selskapsledelse ser vi på rev…

Utgave 7 2008

Duell eller duett

Del VI: Daglig ledelse: Vi har i våre tidligere artikler om eierstyring og selskapsledelse fokusert på samspillet mellom: eiere - styret - daglig ledelse. For a…