Emne: EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Utgave 3 2021

Arbeidet i norske styrerom profesjonaliseres

Eierstyring og selskapsledelse Arbeidet i norske styrerom profesjonaliseres 53 prosent av respondentene ser på cyberangrep som en stor trussel mot virksomhetens…

Hanna Døhlen Opsahl-Ben Ammar

Utgave 1 2019

Endringer i norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Endringer i norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) ga 17. okto…

Stine Winger Minde

Utgave 4 2018

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Forslag til endringer: Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)…

Alf Asklund

Utgave 8 2016

På tide å kaste budsjettet?

Eierstyring og selskapsledelse På tide å kaste budsjettet? Budsjettet er på vikende front og selskaper som Reitan Gruppen, Jotun, Statoil, Handelsbanken med fle…

Jarle Wærstad Nilsen

Utgave 8 2015

På stedet hvil

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse: På stedet hvil Resultatene fra EYs 2015-undersøkelse om kvaliteten på rapporteringen i årsrapport…

Terje Klepp

Utgave 6 2013

Kvaliteten på lederlønnserklæringer på Oslo Børs

Eierstyring og selskapsledelse Kvaliteten på lederlønnserklæringer på Oslo Børs Lederlønnserklæringer utarbeidet for 2012 av selskaper notert på Oslo Børs Hoved…

Alf Ask­lund

Utgave 6 2012

Erfaringer fra 2011-praksis

Eierstyring og selskapsledelse Redegjørelse om foretaksstyring: Erfaringer fra 2011-praksis I denne artikkelen ser vi nærmere på praksis i Norge etter at kravet…

Asbjørn Næss, Peggy Torgersen Berner, Jan Aastveit

Utgave 8 2010

Samfunnsansvar i NUES-anbefalingen

Eierstyring og selskapsledelse Samfunnsansvar i NUES-anbefalingen I ny versjon av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er det blant annet inntatt…

Utgave 7 2009

Revidert anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Revidert anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Redaktør Alf Asklund I en ny versjon av Norsk anbefaling for eierstyring o…

Alf Asklund

Utgave 5 2009

Revisjonsutvalg og foretak av allmenn interesse

Eierstyring og selskapsledelse Ot.prp. nr. 78 (2008-2009): Revisjonsutvalg og foretak av allmenn interesse Artikkelen tar for seg regjeringens forslag til endri…

Håvard Abrahamsen, Øyvind Thorsby

Utgave 8 2008

Revisors rolle i eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Del VII: Revisors rolle i eierstyring og selskapsledelse Revisor er en sentral aktør i eierstyring og selskapsledelses-prosessen.…

Håvard Abrahamsen, Øyvind Thorsby

Utgave 7 2008

Duell eller duett

Eierstyring og selskapsledelse Del VI: Daglig ledelse: Duell eller duett Vi har i våre tidligere artikler om eierstyring og selskapsledelse fokusert på samspill…

Håvard Abrahamsen, Øyvind Thorsby