Emne: AVGIFT

Utgave 7 2003

Merverdiavgift og unntaket for finansielle tjenester - system for handel med verdipapirer

Avgift Merverdiavgift og unntaket for finansielle tjenester - system for handel med verdipapirer Finansdepartementet kom til at virksomhet som består i å admini…

Utgave 7 2003

Fradragsrett for inngående merverdiavgift - tjenester i forbindelse med emisjoner mv.

Avgift Fradragsrett for inngående merverdiavgift - tjenester i forbindelse med emisjoner mv. Skattedirektoratet kom til at emisjonskostnader må anses for å være…

Utgave 6 2003

Tollverdi og omsetning fra filial

Avgift Kommentar: Tollverdi og omsetning fra filial Vi leser med interesse Pål Valheims artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 3, 2003 om tollverdi ved import av v…

Sven Cato Huseby, Yngvar Engelstad Solheim

Utgave 6 2003

Økning av aksjekapital og ulovlige aksjeeierlån

Avgift DnRS Svarer: Økning av aksjekapital og ulovlige aksjeeierlån Der en aksjeeier har tatt opp et ulovlig lån i selskapet, kan det stilles spørsmål om hans i…

Utgave 5 2003

Frivillig registrering av utleievirksomhet

Avgift Frivillig registrering av utleievirksomhet Advokat Thor Inge Skogrand har vært ansatt i KPMG Law Advokatfirma DA siden 1997. Advokatfullmektig Oddgeir Kj…

Thor Inge Skogrand, Oddgeir Kjørsvik

Utgave 5 2003

Postordre og avgiftsplikt

Avgift Postordre og avgiftsplikt Oslo tingrett avsa 7. juli 2003 dom i en sak hvor Staten v/Finansdepartementet var saksøkt av et finsk postordreselskap, Ifi OY…

Marianne Brockmann Bugge, Trond Sanfelt