Emne: AVGIFT

Utgave 2 2023

Nøkkelen til korrekt tollbehandling

AVGIFT Klassifisering av varer: Nøkkelen til korrekt tollbehandling 55-57 All tollbehandling starter med varens klassifisering. Alle varer har ett unikt nummer …

Helene Øien Hval, Cato Huseby

Utgave 2 2023

Uttaksmerverdiavgift for byggetjenester

AVGIFT Uttaksmerverdiavgift for byggetjenester 57-61 Næringsdrivende som i egenregi utfører byggetjenester, skal beregne merverdiavgift av omsetningsverdien av …

Morten Fjermeros, Jon Alexander  Neder

Utgave 8 2022

Digitoll – Tolletatens nye hovedløp for næringslivet

AVGIFT Digitoll - Tolletatens nye hovedløp for næringslivet 73-74 For å håndtere det stadig voksende omfanget av varer som krysser grensen er tolletaten avhengi…

Helene Øien Hval

Utgave 8 2022

Generell avgiftsplikt på fjernleverbare ­tjenester

AVGIFT Hva betyr det i praksis? Generell avgiftsplikt på fjernleverbare -tjenester 39-41 I forslaget til statsbudsjettet for 2023 la regjeringen frem forslag om…

August Sukken Andersen, Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen