Emne: ØKONOMISK KRIMINALITET

Utgave 3 2024

Risiko for økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet SMB-foretak i økonomiske problemer Risiko for økonomisk kriminalitet 19-22 Artikkelen tar for seg noen vanlige former for økonomisk krimi…

Erling Grimstad, Stian Leikvoll-Oftedal

Utgave 7 2023

Forsker på hvitvasking trenger hjelp fra revisorer

Økonomisk kriminalitet Forsker på hvitvasking trenger hjelp fra revisorer 15 Hvilke «røde flagg» oppfatter rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven som mer…

Anne Marthe Bjønness

Utgave 5 2023

Svindel i en digital hverdag

Økonomisk kriminalitet Svindel i en digital hverdag 21-22 Vi hører nesten daglig om ulike virksomheter og privatpersoner som har blitt rammet av ulike former fo…

Andreas Forbech Havre

Utgave 3 2023

Ny veileder til hvitvaskingsloven fra Finanstilsynet

Økonomisk kriminalitet Ny veileder til hvitvaskingsloven fra Finanstilsynet 51-53 I tidligere artikler i Revisjon og regnskap har vi omtalt hvitvaskingsregelver…

Erling Grimstad, Stian Leikvoll- Oftedal

Utgave 7 2022

Sentrale plikter etter hvitvaskingsregelverket

Økonomisk kriminalitet Oppsummering for regnskapsførere og revisorer: Sentrale plikter etter hvitvaskingsregelverket I 2021 og 2022 har vi skrevet flere artikle…

Stian Leikvoll-Oftedal, Erling Grimstad

Utgave 8 2021

Undersøkelsesplikten

Økonomisk kriminalitet Hvitvaskingsregelverket Undersøkelsesplikten Denne artikkelen handler om plikten til å undersøke mistenkelige forhold etter hvitvaskingsl…

Erling Grimstad

Utgave 7 2021

Organiseringen av anti-hvitvaskings-arbeidet i foretaket

Økonomisk kriminalitet Hvitvaskingsregelverket Organiseringen av anti-hvitvaskings-arbeidet i foretaket Blant de svakhetene som går igjen hos ulike grupper rapp…

Erling Grimstad

Utgave 5 2021

Kundetiltakene som må gjennomføres

Økonomisk kriminalitet Hvitvaskingsregelverket Kundetiltakene som må gjennomføres Finanstilsynet har gjennomført periodisk tilsyn med enkelte revisjonsselskaper…

Erling Grimstad

Utgave 4 2019

eBevis letter informasjons­innhentingen

Økonomisk kriminalitet Nytt tiltak mot arbeidslivskriminalitet eBevis letter informasjons-innhentingen eBevis er en ny tjeneste som lar offentlige innkjøpere in…

Kirsti Retvedt, Hilde Kjølset

Utgave 8 2018

Identifikasjon av reelle rettighetshavere

Økonomisk kriminalitet Direkte og indirekte eierskap: Identifikasjon av reelle rettighetshavere Advokat Ragnhild Georgsen Fana Sparebank Rapporteringspliktige e…

Ragnhild Georgsen

Utgave 3 2017

Korrupsjon – nulltoleranse er ikke nok

Økonomisk kriminalitet Korrupsjon - nulltoleranse er ikke nok Toppledere som ikke sørger for tilfredsstillende rutiner, dokumentasjon, ressurser mv. for å bekje…

Knut Olsen

Utgave 2 2016

Ti grep mot svart økonomi

Økonomisk kriminalitet Kommuner og valg av leverandører: Ti grep mot svart økonomi Samarbeid mot svart økonomi (KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten) står bak …

Karl Børre Reite