Emne: ØKONOMISK KRIMINALITET

Utgave 7 2022

Sentrale plikter etter hvitvaskingsregelverket

Økonomisk kriminalitet Oppsummering for regnskapsførere og revisorer: Sentrale plikter etter hvitvaskingsregelverket I 2021 og 2022 har vi skrevet flere artikle…

Stian Leikvoll-Oftedal, Erling Grimstad

Utgave 8 2021

Undersøkelsesplikten

Økonomisk kriminalitet Hvitvaskingsregelverket Undersøkelsesplikten Denne artikkelen handler om plikten til å undersøke mistenkelige forhold etter hvitvaskingsl…

Erling Grimstad

Utgave 7 2021

Organiseringen av anti-hvitvaskings-arbeidet i foretaket

Økonomisk kriminalitet Hvitvaskingsregelverket Organiseringen av anti-hvitvaskings-arbeidet i foretaket Blant de svakhetene som går igjen hos ulike grupper rapp…

Erling Grimstad

Utgave 5 2021

Kundetiltakene som må gjennomføres

Økonomisk kriminalitet Hvitvaskingsregelverket Kundetiltakene som må gjennomføres Finanstilsynet har gjennomført periodisk tilsyn med enkelte revisjonsselskaper…

Erling Grimstad

Utgave 4 2019

eBevis letter informasjons­innhentingen

Økonomisk kriminalitet Nytt tiltak mot arbeidslivskriminalitet eBevis letter informasjons-innhentingen eBevis er en ny tjeneste som lar offentlige innkjøpere in…

Kirsti Retvedt, Hilde Kjølset

Utgave 8 2018

Identifikasjon av reelle rettighetshavere

Økonomisk kriminalitet Direkte og indirekte eierskap: Identifikasjon av reelle rettighetshavere Advokat Ragnhild Georgsen Fana Sparebank Rapporteringspliktige e…

Ragnhild Georgsen

Utgave 3 2017

Korrupsjon – nulltoleranse er ikke nok

Økonomisk kriminalitet Korrupsjon - nulltoleranse er ikke nok Toppledere som ikke sørger for tilfredsstillende rutiner, dokumentasjon, ressurser mv. for å bekje…

Knut Olsen

Utgave 2 2016

Ti grep mot svart økonomi

Økonomisk kriminalitet Kommuner og valg av leverandører: Ti grep mot svart økonomi Samarbeid mot svart økonomi (KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten) står bak …

Karl Børre Reite

Utgave 8 2015

Sikring mot IKT-trusler

Økonomisk kriminalitet Sikring mot IKT-trusler Norske bedrifter henger ikke med i utviklingen når det gjelder IKT-sikkerhet. Gapet mellom trusselaktørene og vår…

Dagfinn Buset, Andreas Vogt

Utgave 7 2014

Forretningsmiddager er ikke korrupsjon

Økonomisk kriminalitet Ruterdommen: Forretningsmiddager er ikke korrupsjon I dom av 5. september 2014 har Høyesterett (HR-2014-01779-A) frikjent den Ruter-ansat…

Linn Tea Kjærås, Knut Erik Friis

Utgave 1 2014

Forebygging, avdekking, håndtering

Økonomisk kriminalitet Økonomisk kriminalitet: Forebygging, avdekking, håndtering Artikkelen sier noe om hvorfor det er viktig å ha et aktivt forhold til mislig…

Marianne Støkken Pilgaard, Gunnar Holm Ringen

Utgave 4 2010

Strafferettslig medvirkningsansvar for rådgivere

Økonomisk kriminalitet Strafferettslig medvirkningsansvar for rådgivere Artikkelen tar for seg det strafferettslige medvirkningsansvaret særlig rettet mot profe…

Mona Berget