Innhold

Revisjon og Regnskap nr. 2

Aktuelt

Kommentaren

Et bærekraftig årsoppgjør

For mange selskaper er årsrapporten nå avlagt, og det er mitt inntrykk at både omfanget av bærekraftsrapporteringen og kvaliteten er økt. Etter hvert som rapporteringen modnes og kompetansenivået heves, øker også kvaliteten og kompleksiteten av diskusjoner og problemstillinger.

Les mer
En sunn livsstil

Blå soner – der livet varer lenge

Noen steder i verden lever folk lenger enn andre, og det er visse trekk som kjennetegner dem. Disse områdene kalles «blå soner» og ble først lansert av forskerne Gianni Pes og Michel Poulain i Journal of Experimental Gerontology.

Les mer
Revisjon

Revisjon i usikre tider

Ordene «krevende tider, geopolitisk usikkerhet, økte renter, svak norsk krone, økt antall konkurser, økt antall utleggsforretninger, dyrtid med mer» møter oss daglig i media. Usikre tider stiller økte krav til revisor som allmennhetens tillitsperson. Brukerne av regnskapene skal kunne ha tillit til og føle seg trygge på informasjonen i de reviderte årsregnskapene og den tilhørende revisjonsberetningen. I krevende tider kan det være en økende risiko for økonomisk kriminalitet, og revisorene spiller her en vesentlig rolle for å bidra til å avdekke og forebygge økonomisk kriminalitet.

Les mer