Internasjonal skatt og avgift

68
Skatterådgiver
Synne Hurum Austmo

Deloitte Advokatfirma.

Skatterådgiver
Bernhard Henriksen Nicolaysen

Deloitte Advokatfirma.

Siden er utarbeidet av skatterådgiverne Synne Hurum Austmo og Bernhard Henriksen Nicolaysen, begge Deloitte Advokatfirma.

Sveits – endringer i merverdiavgiftsloven

Den sveitsiske regjeringen har besluttet å revidere deler av den sveitsiske merverdiavgiftsloven. Endringene trer i kraft 1. januar 2025. Det er særlig tre hovedendringer. For det første kan selskaper registrert for mva i Sveits fra 1. januar 2025, på visse vilkår, levere årlige mva-meldinger i stedet for månedlige, kvartalsvise eller halvårlige mva-meldinger. For det andre innføres nye regler for å fravike plikten til å oppnevne en mva-representant for utenlandske selskaper. For det tredje innføres det et solidaransvar for administrerende direktør som gjør at skattemyndighetene kan kreve sikkerhet fra administrerende direktør for merverdiavgiftsrelatert gjeld.

Polen – innføring av redusert mva-sats på skjønnhetsrelaterte tjenester

15. mars 2024 ble det fremmet et lovforslag som går ut på å redusere mva-satsen på skjønnhetsrelaterte tjenester i Polen. Den nye reduserte satsen er på 8 % og trådte i kraft 1. april 2024. Tjenester dette berører, er blant annet skjønnhetstjenester, ansiktsbehandling, manikyr og pedikyr utført i salong eller i et hjem. Tjenester som ikke er omfattet av den reduserte satsen, er blant annet tatoverings- og piercingtjenester.

New Zealand – merverdiavgiftsplikt for digitale plattformer

Fra 1. april 2024 må digitale plattformer (som tilrettelegger for «forbruker til forbruker»-transaksjoner) betale GST (tilsvarende MVA) på visse typer tjenester, slik som levering av mat og drikke, korttidsopphold og bildeling. Bakgrunnen for innføringen av merverdiavgiftsplikten var at man ønsket å få bukt med konkurransevridninger mellom direkteleverandører og de som opererer gjennom plattformer. Sistnevnte ble ansett for å ha en fordel fordi de ikke ble pålagt å betale GST på hver transaksjon, noe som bidro til lavere priser og mindre skatt.

Argentina – økt rentesats for forsinket betaling av skatter

Det argentinske skattekontoret kunngjorde i mai 2024 nye rentesatser for forsinkede skattebetalinger i argentinske pesos «ARS», gjeldende for forsinkede skattebetalinger i perioden fra 1. juni 2024 til 31. juli 2024. De reviderte satsene er beregnet i henhold til det argentinske Økonomidepartementets resolusjon 3/2024, som fastlegger månedlig rentesats for unnlatte og forsinkede skattebetalinger i ARS på 6,41 % (0,83 % for gjeld i USD), månedlig rentesats for forsinkede betalinger under rettslige behandling i ARS på 7,39 % (1 % for gjeld i USD).

Storbritannia – skatteavtale-trøbbel med Hviterussland

Storbritannia mottok 22. mars 2024 ensidig beslutning fra Hviterussland om å suspendere spesifikke bestemmelser i skatteavtalen mellom Storbritannia og Hviterussland om inntekt og kapital. HMRC publiserte en uttalelse om uenighetene 23. mai 2024. I denne uttaler HMRC «His Majesty Revenue and Customs» at skatteavtalen ikke tillater denne ensidige handlingen og anser handlingen til Hviterussland som svært alvorlig. Storbritannia vil fortsette å overholde bestemmelsene i skatteavtalen, da landet fortsatt anser skatteavtalen som gjeldende og vil vurdere ytterligere skritt som respons i saken. Det er forventet at saken vil utvikle seg videre.