Snart bortfaller skattetrekkskontoen

12

Fra 1. januar 2025 skal forskuddstrekk av ansattes lønn betales til skatteetaten samtidig med at lønnen utbetales. Da bortfaller kravet til skattetrekkskonto.

Rådgiver skatt
Børge Busvold

Revisorforeningen

Foreløpig er dette et forslag som Finansdepartementet har sendt på høring, men det ventes at forslaget blir vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2025.

Forslaget er en del av prosjektet «Fremtidens innkreving» som er et samarbeid mellom flere offentlige etater for å modernisere, forenkle og digitalisere innkrevingsreglene. I samarbeidet inngår bl.a. Skatteetaten, Politiet, Brønnøysundregistrene, NAV og Lånekassen. Prosjektet består av en rekke større og mindre endringer og forenklinger der målet er at publikum skal møte én digital offentlig sektor på innkrevingsområdet der mest mulig skal være automatisert.

Høsten 2023 ble det åpnet for at ikke bare bedriften selv, men også revisor eller regnskapsfører, kan logge inn på skatteetaten.no og få en samlet oversikt over bl.a. betalte og ikke-betalte skatte- og avgiftskrav for sine kunder.

En ordning fra 1950-tallet

Nå er tiden kommet for å endre ordningen med innbetaling av skattetrekk for landets om lag 220 000 arbeidsgivere. Etter dagens ordning skal forskuddstrekket innbetales på en egen, sperret skattetrekkskonto med mindre det er stilt garanti for beløpet. Trekket skal betales til skatteoppkreveren senest den 15. i måneden etter hver tomånedlige termin. Dette er en ordning som har levd fra 1950-tallet da det ble innført skatt på årets inntekt.

Foreslått som forenkling av Revisorforeningen

I januar 2018 sendte Revisorforeningen brev til Finansdepartementet der foreningen argumenterte for at det ville være en vesentlig forenkling dersom arbeidsgivere som ønsker det kan slippe krav til skattetrekkskonto i de tilfellene skattetrekket innbetales til skattemyndighetene samtidig med lønnsutbetaling. Skattemyndighetene var imidlertid negative til forslaget.

Blir en obligatorisk ordning

Nå tas altså dette opp igjen, men nå som en obligatorisk ordning. Fra 1. januar 2025 skal forskuddstrekket betales inn til Skatteetaten senest første virkedag etter lønnsutbetaling. Dermed bortfaller også kravet til skattetrekkskonto.

Må endre rutiner

Etter forslaget skal forskuddstrekk innbetales ved hver lønnsutbetaling, også for arbeidsgivere som har mange lønnsutbetalinger hver måned. A-meldingen får derfor et tillegg ved at dato for lønnsutbetaling skal fremgå av a-meldingen. Ut over dette blir det ingen endringer i a-ordningen. A-melding kan fremdeles sendes samlet den 5. i måneden etter utbetaling. Mange arbeidsgivere som har flere lønnsutbetalinger hver måned må foreta endringer i rutinene for lønnskjøring og forskuddstrekk når de nye reglene trer i kraft.

Den nye ordningen skal også gjelde for trekk etter kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere, for utleggstrekk og for lønnstrekk til Svalbard.