Ny skattemelding for næringsdrivende

Viktige endringer for deg som er revisor

29-30

Skatteetaten tilrettelegger for at selskaper kan bruke ny skattemelding til neste år, men det er avhengig av at regnskaps- eller årsoppgjørssystemene er utviklet til å støtte den nye løsningen. Det er nemlig kun gjennom et system det er mulig å levere den nye skattemeldingen for selskap. Som revisor må du derfor mest sannsynlig forholde deg til både ny og gammel skattemelding for selskap til neste år.

Prosjektleder
Anette Beichmann

Prosjekt for dialogbasert skattemelding, Skatteetaten

Fra og med 2023 (inntektsår 2022) må alle enkeltpersonforetak levere den nye skattemeldingen og mange selskaper vil kunne bruke den.

 • Fra og med 2024 (inntektsår 2023) må alle selskaper levere den nye skattemeldingen.

Hvis du skal endre tidligere innsendte skattemeldinger, må du gjøre det på det opprinnelige formatet du sendte skattemeldingen inn på. Det kan være ny skattemelding eller gammel løsning sendt fra et system eller RF-skjema fylt ut i Altinn.

På skatteetaten.no kan du lese mer om den nye skattemeldingen for næringsdrivende.*https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/ny-skattemelding/

Nye endringer for 2023 (inntektsår 2022)

Når det gjelder den nye løsningen, kommer det flere endringer til neste år, som det er viktig at du kjenner til.

De nye skatteforholdene som dekkes for inntektsåret 2022:

 1. Selskap med deltakerfastsetting (SDF)

 2. Forskning og utvikling (FOU)

 3. Bank og forsikringsselskaper

 4. Kreditfradrag

 5. Dette er de nye RF-skjemaene som dekkes for inntektsåret 2022:

 6. RF 10 53 FOU forskning og utvikling

 7. RF 1145 Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap

 8. RF 1149 Næringsinntekt skattlagt i utlandet

 9. RF 1173 Næringsoppgave 4

 10. RF 1206 Konsernbidrag

 11. RF 1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting

 12. RF 1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt

 13. RF 1233 Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt

 14. RF 1269 Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS

 15. RF 1501 Næringsoppgave 6

 16. RF 1503 Næringsoppgave 7

Revisors signatur (gjelder enkeltpersonforetak og selskap)

I år støttes også revisors signatur i den nye skattemeldingen. Signeringen vil enten kunne utføres i sluttbrukersystemene eller i Altinn.Du kan signere på hele og deler av meldingen. Hvis du som revisor velger å ikke signere, kan du legge ved informasjon i løsningen som forklarer årsaken.

Ny tilsvarsløsning i Altinn for selskap

I 2023 kommer det en ny tilsvarsløsning for selskap. Hensikten med denne er at selskap enkelt skal kunne lese og besvare brev som kommer fra Skatteetaten. Brev fra Skatteetaten vil sendes til Altinn, på samme måte som i dag, men fra Altinn vil man kunne åpne brevet og besvare det direkte via en lenke.

Valideringstjenesten

Noen har erfaring med valideringstjenesten fra i fjor, men det er likevel verdt å nevne denne. Skatteetaten har alltid kontrollert opplysningene som sendes inn i skattemeldingen. Det nye er at kontrollene nå kan gjøres i forkant gjennom valideringstjenesten, før skattemeldingen sendes inn. Dermed kan man rette opp og sende inn de riktige opplysningene med én gang. Det blir mindre arbeid med å følge opp feil og avvik i etterkant.

Som revisor kan du rette opp og sende riktige opplysninger med én gang, slik at du ikke trenger å følge opp feil og avvik etter at skattemeldingen er levert.  

Valideringstjenesten kontrollerer innholdet i skattemeldingen og næringsspesifikasjon. Den kontrollerer at det er riktige formater, som for eksempel at du alltid tar utgangspunkt i siste utkast eller fastsatte skattemelding når du sender inn. Den kontrollerer summeringer og beregninger opp mot satser, og viser for eksempel foreløpig skatteberegning før du sender inn. I tillegg kontrollerer den sammenhenger på opplysningene og gir veiledning underveis i utfyllingen. 

Første gang du sender ny skattemelding kan valideringstjenesten oppleves som uvant og at det er mange kontroller du må ta stilling til. Etter hvert som Skatteetaten får mer erfaring med denne tjenesten vil det bli gjort tilpasninger. Regnskaps- og årsoppgjørsprogrammene kan også tilrettelegge for valideringstjenesten på ulike måter. 

Ny digital fullmaktsløsning

Nytt i 2023 er også at Skatteetaten vil gjøre det enklere for profesjonelle aktører (for eksempel revisorer, regnskapsførere og advokater) å representere ikke-digitale brukere, altså papirbrukere. Planen er at profesjonelle aktører får digital tilgang til klientens skattedokumenter (for eksempel skattemelding, skatteoppgjør og skattekort), som ligger på siden Min skatt på skatteetaten.no. Det vil komme mer informasjon om dette før skattemeldingsperioden mars 2023.

Om ny skattemelding for næringsdrivende

 1. Den største endringen er at RF-skjemaene blir erstattet med en ny måte å sette sammen informasjonen på.

 2. Alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en skattemelding og en næringsspesifikasjon

 3. Næringsspesifikasjonen har en ny struktur sammenlignet med RF-skjemaene, og opplysninger som naturlig hører sammen er samlet. Vi tar utgangspunkt i regnskapsoppstillingen.

 4. Innsending av skattemelding fra regnskaps- eller årsoppgjørsprogram vil være tettere integrert mot Skatteetatens systemer som gjør det mulig å gi tilbakemeldinger på kvalitet og innhold i skattemeldingen underveis under utfylling av skattemeldingen.

 5. Selskap må sende skattemelding og næringsspesifikasjon digitalt fra et regnskaps- eller årsoppgjørssystem.