Ny standard for revisjon av små virksomheter

The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) har nå avholdt en konferanse i Paris om ny standard for revisjon av små og mindre komplekse virksomheter (LCE-standarden). Nedenfor beskrives noen av hovedpunktene fra todagerskonferansen etter høringen.

Statsautorisert revisor Ruben Bjerketveit

Seniorrådgiver Revisorforeningen

Positivt innstilt til standarden

Deltakerne understreket at det er et sterkt globalt behov for en egen standard for revisjon av regnskapet til små foretak. Etter høringssvarene er det fortsatt optimisme og støtte til fullføringen av prosjektet. Standarden anses spesielt viktig for å fremme økonomisk utvikling i utviklingsland, samt utviklingen og bærekraften til profesjonen i hele verden.

Standarden må være stand alone, det vil si at man må kunne oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet er uten vesentlige feil, uten å måtte følge de andre ISAene.

Dette arbeides det med videre

Nøkkelen til prosjektet videre er å beskrive hva mindre komplekse enheter (LCE) er for formålet med standarden. En klar definisjon vil gi en felles forståelse om formålet med standarden, begrense omfanget og være veiledende for justeringer av standardutkastet.

Hvis det skal innføres kvantitative kriterier for hva som er en LCE, bør de enkelte landene bestemme de kvantitative kriteriene for hver enkelt jurisdiksjon. Deltakerne foreslo at det kan lages veiledninger for å hjelpe de jurisdiksjonene som ikke har noen terskler å bruke som referanse for å etablere slike kriterier. Selv om man erkjenner at kvantitative kriterier ikke kan settes på globalt nivå, var det også enighet om at slike kriterier vil bidra til mer effektivt å implementere standarden.

Revisorforeningens fagdirektør Kai Morten Hagen, som leder arbeidsgruppen i IAASB som jobber med standarden, presenterte hovedtrekk fra høringskommentarene på IAAB-konferansen i Paris.

IAASB bør ytterligere forenkle deler i standarden for å gjøre de nødvendige revisjonshandlingene mer forholdsmessige for en revisjon av en LCE. Selv om ingen deltakere etterlyste en grunnleggende omskriving av standardutkastet, ba deltakerne om målrettede endringer innen dokumentasjon, kommunikasjon, risikovurdering (inkludert internkontroll) og regnskapsestimater.

Standarden må inkludere konsernrevisjoner

Det må videre utvikles tilstrekkelig veiledning for å implementere standarden, herunder også vurdere hvordan et elektronisk format av standarden kan bidra i implementeringen.

Fullføringen av prosjektet

IAASB ble oppfordret til å fokusere på prosjektets mål om allmenn interesse for å levere en standard for å møte brukernes behov. Det er også understreket at timingen er kritisk, det bør fullføres så snart som mulig.