Kvalitetskontrollen av regnskapsføringen 2021

Årets kontroll av regnskapsførere ble i sin helhet gjennomført som dokumentbasert kontroll, som en følge av covid-situasjonen. Resultatene ligger på samme nivå som tidligere år.

Statsautorisert revisor
Ruben Bjerketveit

Seniorrådgiver Revisorforeningen

Utvalg og omfang av kontroller

Kvalitetskontrollen av autoriserte regnskapsførere omfatter medlemmer som har autorisasjon som regnskapsførere. I tillegg omfatter den de øvrige autoriserte regnskapsførerne i regnskapsførerforetak som blir kontrollert av Revisorforeningen. Medlemmer som er medlemmer i både Revisorforeningen og Regnskap Norge, kan etter samarbeidsavtale inngått mellom de to foreningene, velge kontrollerende enhet.

Utvalget for årets kontroll bestod av medlemmer som ble valgt ut for kvalitetskontroll av revisjon og som i tillegg drev regnskapsførervirksomhet. Enkelte av disse har valgt Regnskap Norge som kontrollerende forening og ble derfor ikke kontrollert på regnskapsføring av oss i 2021. I tillegg er det gjennomført kontroll av noen autoriserte regnskapsførere som ikke er oppdragsansvarlige revisorer, og noen autoriserte regnskapsførere som ikke er medlemmer, men som arbeider i en av regnskapsførervirksomhetene som ble plukket ut for kontroll av oss.

I 2021 har det blitt gjennomført dokumentbaserte kontroller av 152 regnskapsførere. Seks av disse kontrollene var oppfølgingskontroller fra 2019. Alle kontroller ble gjennomført som dokumentbaserte kontroller grunnet covid-situasjonen.

Totalt er det gjennomført 217 kontroller, hvorav 65 var regnskapsførerselskaper og 152 var autoriserte regnskapsførere.

Kontrollen av regnskapsførere ble gjennomført som en dokumentbasert kontroll og i 2021 ble det gjennomført dokumentbaserte kontroller av 152 regnskapsførere.

Dokumentbasert kontroll

Oversendt dokumentasjon fra de som har vært gjenstand for kontroll er i hovedsak godt organisert og bra dokumentert. Det er likevel 23 autoriserte regnskapsførere som får oppfølgingskontroll neste år. Årsaken til dette er at de ikke hadde satt seg tilstrekkelig inn i god regnskapsføringsskikk og formelle forhold. Det er fire autoriserte regnskapsførere som ikke tilfredsstiller etterutdanningskravene og én som ikke har fulgt opp mangler fra 2019- kontrollen, de blir dermed oversendt til styret for vurdering om eventuell oversendelse til Finanstilsynet.

Noen funn som kan nevnes fra de dokumentbaserte kontrollene er:

  • mangler ved hvitvaskingsrutiner

  • manglende databehandleravtaler

  • mangelfulle eller manglende oppdragsavtaler

  • manglende og/eller mangelfull overordnet kontroll på oppdragsnivå

  • manglende vurdering av kundens interne rutiner

Resultatet av kontrollene

Stedlige kontroller

Alle kontroller ble i 2021 gjennomført som dokumentbaserte kontroller på grunn av covid-situasjonen

2018

2019

2021

Godkjent

421

98 %

22

92 %

Ikke godkjent, ny kontroll

1

2 %

0

0 %

Ikke godkjent, oversendes styret

0

%

2

8 %

Totalt

43

24

Dokumentbaserte ordinære kontroller

2018

2019

2021

Godkjent

71

82 %

82

87 %

120

82 %

Ikke godkjent, ny kontroll

10

11 %

7

8 %

23

16 %

Ikke godkjent, oversendes styret

6

7 %

5

5 %

4

3 %

Totalt

87

94

147

Årsak til oversendelse til styret:

  • Fire for brudd på etterutdanningskrav

Oppfølgingskontroll

2018

2019

2021

Godkjent

2

100 %

0

-

4

100 %

Ikke godkjent, ny kontroll

0

0 %

0

-

1

0 %

Totalt utførte kontroller

2

0

5

Årsak til oversendelse til styret:

  • Én for ikke å ha fulgt opp mangler påpekt i 2019 relatert til hvitvasking

Kommentarer til resultatene og oppsummering av funn

Kvalitetskontrollutvalgets inntrykk er at bevisstheten rundt god regnskapsføringsskikk og øvrig reglement som regulerer regnskapsføring er høyere enn tidligere, men utvalget ser fremdeles at de medlemmene som driver med utstrakt regnskapsføring har en høyere bevissthet rundt god regnskapsføringsskikk enn de som driver i lite omfang (eksempelvis bare utarbeider årsregnskap).

Kvalitetskontrollen 2022 – hvitvaskingsregelverket

Med bakgrunn i årets kontroller og Finanstilsynets fokus vil etterlevelse av hvitvaskingsregelverket være et fokusområde for kontrollen i 2022.