Revisjon er en bransje for fremtiden

Hva skjer når virksomhetene entrer metaverset – et univers der alt er digitalt? Hvordan telle varer når de er digitale og hvordan bekrefte at noe stemmer? Ser vi for oss revisorer med virtual reality-briller som går rundt i dette digitale universet for å sjekke og telle?

Statsautorisert revisor
Leif Arne Jensen

Styreleder i Revisorforeningen

Tenk deg en digital verden som er tredimensjonal – foreløpig uten klare lover og regler. Alt som kjøpes og selges er digitale varer. Rekruttering og trening skjer digitalt, signering av kontrakter skjer digitalt, og pengene er digitale. Hvordan skal da en revisor kunne bekrefte at alt stemmer?

Revisjon endres med teknologi

Det som fasinerte meg mest da jeg ble revisor, var viktigheten av yrket. På midten av 1800-tallet vokste revisjonsbransjen i takt med industrialiseringen og utviklingen av aksjeselskapene. Den gang var det viktig å ha en revisor fordi man trengte en tredjepart som kunne gi investorene trygghet for riktigheten av regnskap og rapportering, noe som var nødvendig fordi interessentene i næringslivet ikke stolte på hverandre. Reviderte regnskaper bidro også den gangen til at man unngikk kriser og at dårlige beslutninger ble tatt.

Metaverset visker ut skillelinjene

I dag er det flere enn eiere og banker som vil vite hvordan det går med en virksomhet, som for eksempel ansatte, samarbeidspartnere og storsamfunnet. Folk er opptatt av mye mer enn finansielle tall. De er for eksempel opptatt av hvilket klimaavtrykk bedriften setter eller hvor god bedriften er på inkludering og mangfold. Samtidig står vi overfor stadig nye teknologiske endringer. Kunstig intelligens endrer på et drastisk vis hvilken informasjon vi kan hente digitalt, og hva vi kan bruke den til, men også hva som er lett eller vanskelig å forfalske. Metavers visker ut skillelinjene mellom den virtuelle verden og den fysiske. Det eneste som er sikkert er at behovet for revisjon og tillitstjenester øker og at kompleksiteten og utfordringene ved å skape dem blir mer interessante.

Hvordan vite om noe er ekte i en ­virtuell verden?

Ved hjelp av maskinlæring er det mulig å manipulere videoer, bilder og lydklipp slik at det kan fremstå som om en person har sagt eller gjort hva som helst. Deep fakes er enkle å skape, men blir stadig vanskeligere å avsløre. Når vi ikke lenger en gang kan ha full tillit til det vi ser og hører, kan vi da ha tillit til dataene i en verden av kunstig intelligens og virtuelle verdener? Svaret er antagelig ja, men det krever blant annet at vi lærer opp robot-revisorer – roboter som er bedre egnet enn mennesker på noen områder til å skille mellom fakta og «fake». Jo mer som blir digitalisert, jo bedre egnet blir ­faktisk robot-revisorene.

Samspillet mellom menneske og maskin

Gode algoritmer kan matematisk bevise hva bedrifter bør gjøre for best å nå sine mål. Jo flere datapunkter man har, jo lettere er det å gjøre gode ­analyser. Skal du revidere et metavers, trenger du derfor en revisor som er et dataprogram – altså en robot-revisor. Datamaskiner er gode til å bevise ting og er på veldig mange områder bedre enn mennesker til å finne mønstre og sammenhenger i data og å underbygge analyser.

Likevel trenger vi fortsatt revisorer – faktisk 5000 flere av dem de neste fem årene. Mennesker er fremdeles best til å skape tillit mellom mennesker og formidle et budskap og vi er fortsatt bedre generelle problemløsere enn datamaskiner. Vi går derfor inn i en tid hvor revisjonsteamet består av både digitale og menneskelige ressurser som er klare til å bygge tillit i samfunnet og til å løse viktige problemer.

Takk for tilliten som styreleder

Tida som styreleder i Revisorforeningen er over, og det har vært en fantastisk tid i en bransje som er i ferd med å få sin renessanse. Bransjen har de siste årene vist en enorm evne til å omstille seg og styrke sin relevans, og har tatt viktige skritt innen digitalisering, bærekraft samt inkludering og mangfold. Vår samfunnsrolle med å bygge tillit vil bli viktigere og viktigere i takt med utviklingen av interessentenes behov – enten det gjelder verifisering av eller kompetanse på finansiell og ikke-finansiell informasjon eller digitale data i metaverset. Revisjon er definitivt en bransje for fremtiden.

Takk for skiftet!

#stolt revisor