DnR-konferansen – rikets tilstand, revisors rolle og omdømme

11-13

Rikets tilstand, revisors rolle og omdømme var hovedtemaene på plenumsseansen på årets DnR-konferanse (4. og 5. september) på Gardermoen. Konferansen hadde i år rekordoppslutning, med nær 550 deltakere. Neste års konferanse finner sted onsdag 4. og torsdag 5. september på samme sted.

Alle foto fra konferansen:
Sverre Christian Jarild

Atle Vårvik – både viste og skapte entusiasme på Plenum II der temaet var Motets kraft. Den tidligere skøyteløperen var den som høsten 1996 tok initiativet til å etablere stiftelsen MOT.

Konferansen åpnet med at analytiker Marte Herje Strømme i Prognosesenteret ga forsamlingen en grundig analyse av norsk og internasjonal økonomi.

Hun fortalte at det for 2023 er ventet en vekst på 1,3 prosent her hjemme. Det er ventet at husholdningene vil holde igjen, og at vi får høyere ledighet og reallønnsnedgang også i år.

Strømme mente det ligger an til en rentetopp på 4,25 prosent, som definitivt vil virke innstrammende på både husholdninger og næringsliv. Spenningen ligger i om husholdningene vil stramme inn mer enn Norges Bank legger til grunn.

Tror på myk landing

Usolgte boliger er indikator for utviklingen i boligprisene. Antall usolgte boliger er nå 24 prosent høyere enn normalt for årstiden. Det er også svært få nye boliger som igangsettes.

Strømme mente det er sannsynlig med en myk landing, men minnet samtidig om at risikofaktorene definitivt fortsatt er til stede.

Analytiker Marte Herje Strømme i Prognosesenteret åpnet DnR-konferansens med en analyse av den økonomiske situasjonen i verden og Norge.

Revisors bidrag til tillits­samfunnet i en tid preget av uro

Revisors bidrag til tillitssamfunnet var temaet i en paneldebatt med deltakerne Anne Merethe Bellamy (avdelingsdirektør i Finanstilsynet), Nina Schanke Funnemark (skattedirektør) og Karen Kvalevåg (adm. direktør i Revisorforeningen). Diskusjonen ble ledet av markeds- og kommunikasjonsdirektør Øystein Ingdahl fra Deloitte.

Første tema handlet om hvem som egentlig forvalter sannheten og om kontrolletatene merker uroen, i en tid med internasjonal uro, usikkerhet og falske nyheter. Både Schanke Funnemark og Bellamy kunne bekrefte at det merkes. – I Skatteetaten merker vi situasjonen godt, sa Schanke Funnemark. Når økonomien blir strammere, blir også kreativiteten høyere, la hun til. – Vi merker det særlig på utviklingen i inkassosaker, men også ved at flere nå ber om avtaler for nedbetaling av lånene sine, sa Anne Merethe Bellamy.

Revisors rolle – verdien av tillit

Det var bred enighet om at revisor har en viktig rolle for å opprettholde tilliten i samfunnet.

– Verdien av tillit er viktigere enn noensinne. Det er samfunnskritisk at vi kan ha tillit til informasjonen vi får, sa Karen Kvalevåg. Revisjon bidrar til det. Revisjon er en helhet, en kritisk og uavhengig gjennomgang som også innbefatter at vi er fysisk ute hos selskapene. Det er noe fundamentalt annet enn hovedsakelig maskinell kontroll, selv om verdien av det heller ikke skal underkjennes. I dag er de aller fleste aksjeselskapene i Norge unntatt revisjon. Det representerer en risiko som må håndteres. Det er ikke primært en utfordring for revisjonsbransjen, men for samfunnet, understreket hun.

Rekordstor deltakelse på årets DnR-konferanse.

Revisorene får stor jobb med bærekraftsrapporteringen

Anne Merethe Bellamy sa at det ikke er mulig å tenke seg et samfunn uten revisjon, at Finanstilsynet ikke vil motsette seg lavere grenser for revisjonsplikt, men at revisjon for de store virksomhetene må prioriteres. I Finanstil-synet er vi ikke bekymret for revisjonsplikten slik den er nå, sa Bellamy. Revisorene har allerede mange oppgaver, og får nå også en stor jobb med bærekraftsrapportering, slo hun fast.

Lavere grense for revisjonsplikt er ønskelig

Når vi kobler oss på det digitale økosystemet i bedriftene, regnskapssystemene, blir kontrollen også bedre, sa Schanke Funnemark. Vi får en kvalitetssikring som gjør det lettere å fastsette riktig skatt og merverdiavgift, sa hun, men understreket likevel at Skatteetaten mener revisjon er viktig, og at lavere grenser for revisjonsplikt er ønskelig. I dette spørsmålet har vi vært på linje med Revisorforeningen, sa hun, men sa samtidig at Skatteetaten bygger sitt risikobilde på vesentlig mer enn revisjon.

God stemning på kveldens festarrangement med Jon Niklas Rønning Trio.

Hvordan gjøre yrket mer attraktiv?

Revisorforeningens kommunikasjons- og strategidirektør Cathrine Torp fortalte om bakgrunn og målsetninger med omdømmekampanjen.

Paneldeltakerne ble avslutningsvis utfordret på hva som skal til for å gjøre revisoryrket mer attraktivt

– Forståelse for trendene, teknologi og mennesker henger sammen. Unge er også opptatt av verdier. Leverer man på dette, er mulighetene gode, var rådet til Schancke Funnemark.

–– Fokuser på rollen og samfunnsoppdraget. Dette er en viktig jobb – dere må ha fugleperspektiv, dybde og fagkompetanse, var rådet fra Bellamy.

– Vi har 11 prosent vekst i antall ansatte i bransjen fra 2021 til 2022, så vi har kanskje allerede delvis lyktes, sa Karen Kvalevåg, som fikk siste ord i debatten.

Revisorforeningens omdømmekampanje

Eva Sannum og Maria Nakken fra Sannum & Bergestuen i aksjon – foran et litt humoristisk kampanjebilde.

Revisorforeningens kommunikasjons- og strategidirektør Cathrine Torp og foreningens rådgivere i Sannum & Bergestuen tok forsamlingen gjennom bransjens omdømmekampanje, som nå er inne i det andre året i et treårig planlagt løp.

Cathrine Torp fortalte om bakgrunn og målsetninger med omdømmekampanjen og at dette var noe som startet som en rekrutteringskampanje, men ble en omdømmekampanje.

– Kampanjens mål er å bedre kunnskapen og inntrykket folk har om yrket. Det er en tung jobb, som ikke er gjort i en fei. Det er et langsiktig prosjekt som krever involvering fra oss alle. Derfor er det viktig å få med dere som jobber i revisjon til å fortelle hvorfor jobben vi gjør er så viktig, sa Torp.

Make revisor great again

Vi er nå inne i den fjerde kampanjerunden, betalt PR og organisk. Hovedstøtet er nå i E24-universet, og målgruppen er unge, og voksne, som kan påvirke og fremsnakke revisoryrket for barna sine. Vi vil også benytte Snapchat, som har vist seg effektivt mot unge målgrupper i tidligere kampanjerunder, sa hun.

Vi har også utviklet en egen strategisk fortelling. Denne vil bli delt med dere, og skal være en hjelp til å formidle et felles budskap om yrket og yrkets betydning når dere skal formulere stillingsannonser, presentasjoner, skrive på web og i sosiale medier. Eller når dere gjør rekrutteringsstunt eller deltar i private sosiale settinger.

Strategisk fortelling er også filmatisert. Filmen blir tilgjengeliggjort for alle med det første. Torp oppfordret alle til å bruke den i alle settinger der det er naturlig.

Tom Notland vant en reMarkable

På konferansen fikk vi også vite resultatet av trekningen blant dem som hadde levert sin egen signaturhistorie i forbindelse med omdømmekampanjen. Den heldige vinneren ble Tom Notland – statsautorisert revisor i PwC – som vant en reMarkable. En reMarkable er enkelt sagt et veldig tynt lesebrett som det også er mulig å tegne/skrive på med samme «følelse» som å skrive på papir.