Førstereis i arbeidslivet

05

August er måneden mange unge tar steget ut i arbeidslivet for første gang. Med fersk kunnskap, deltidsjobber, verv og frivillig arbeid i sekken skal de nå møte kollegaer og kunder og starte jobben som revisor.

Statsautorisert revisor
Henrik Woxholt

Styreleder i Revisorforeningen

Det er en spennende tid hvor du møter mange nye mennesker, det er mange nye inntrykk, fortsatt mye å lære, samtidig som du skal sette kunnskapen du har tilegnet deg gjennom studiene ut i livet De første dagene, ukene og månedene er læringskurven bratt. Som revisor blir du fortere voksen enn i resten av arbeidslivet. Det tar ikke lang tid fra du kommer inn døren før du skal ut igjen til en kunde. Du blir kjent med kollegaer, kunder, bransjer og selvfølgelig faget, og læringskurven stopper ikke etter noen måneder eller et år, som revisor lærer du mye gjennom hele karrieren, det er en kontinuerlig prosess.

Arbeidsgivers ansvar

Det ligger også et stort ansvar på oss som arbeidsgivere i disse dager. Hvordan vi tar de imot, hvilke oppgaver de tildeles og hvordan vi tilrettelegger for å skape trygghet rundt egen kunnskap og rolle. Det er viktig at vi legger til rette for trivsel og læring. De nyutdannede kommer inn med skyhøye forventninger og de har vært på bedriftspresentasjoner hvor vi har snakket så varmt om arbeidsplassen og oppgavene. Det er nå vi må levere. I tillegg vet vi at det sosiale og balansen mellom jobb og privatliv er ekstremt viktig også for de unge. Dette behovet og ønsket er også med på å drive utviklingen i yrket og vi ser stadig på løsninger som gjør det mulig å få spredd arbeidsmengden jevnere utover året, tilrettelegge for en hybrid arbeidshverdag for de som ønsker det og ikke minst effektivisere flere av arbeidsoppgavene ved bruk av teknologi. Jeg er opptatt av at vi fortsetter å tilpasse arbeidshverdagen til den enkeltes livssituasjon, ønsker og behov, og stadig videreutvikler og utfordrer oss selv slik at vi gir muligheter til de som ønsker seg en karriere innen revisjon.

Nye rapporteringskrav for ­bærekraft – CSRD

Bærekraft er og blir mer og mer viktig for oss revisorer. Finansdepartementet har nå sendt NOU 2023: 15 Bærekraftsrapportering – gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering på høring. Revisorforeningen og flere av revisjonsselskapene har avgitt høringssvar og det er min forståelse at det er stor enighet i bransjen om viktige spørsmål.

Finansdepartementet opplyser å ta sikte på å legge frem en proposisjon for Stortinget i tide til at de nye reglene kan innføres i Norge i samme takt som i EU, slik at de nye rapporteringskravene vil kunne begynne å gjelde for de største børsnoterte foretakene fra og med regnskapsåret 2024, med rapportering i 2025.

Målet med CSRD er å øke transparens, standardisering og kvalitet i bærekraftsrapporteringen, og med det legge til rette for omstilling til en mer bærekraftig økonomi, i tråd med EUs handlingsplan «Europas grønne giv» og FNs bærekraftsmål.

Kompetanseheving på bærekraft

For sjette år på rad har Deloitte gjennomgått års- og bærekraftsrapporter for Norges største virksomheter. Årets analyse viser en positiv utvikling, og tyder på at bærekraftsrapportering blir et stadig mer strukturert og prioritert område for mange, men dersom virksomhetene skal møte de kommende kravene til bærekraftsrapportering, må imidlertid kvaliteten og omfanget på rapporteringen heves. Et annet moment fra analysen jeg bet meg merke i, er at kun 56 % av virksomhetene har fått sin bærekraftsinformasjon attestert av revisor eller annen alternativ tilbyder. Jeg håper at vi allerede for 2023-rapporteringen ser en betydelig økning, da dette bidrar til kvalitetsheving og er en viktig forberedelse til CSRD-rapporteringen.

Ansvaret for bærekraft sitter hos selskapene, men hvilken kompetanse har disse på bærekrafttemaer? Mange norske foretak har en stor jobb foran seg, da direktivet innebærer omfattende rapporteringskrav. Behovet for økt kompetanse er stort, ikke bare for virksomhetene, men også for oss revisorer. Gjennom Revisorforeningen har over 600 deltakere så langt deltatt på Akademiet for Bærekraftsrapporteringog fått innføring i de nye rapporteringsstandardene for bærekraft. 12. september er det oppstart for kull nummer tre med nye 350 deltakere. Akademiet er en nyttig møteplass for alle med interesse for rapportering av bærekraft, både blant brukere og produsenter hvor det legges til rette for erfaringsutveksling og deling av beste praksis. Gledelig er det derfor at en stadig større andel av deltakerne kommer fra andre deler av næringslivet enn revisjonsbransjen. Etter tre kull vil omtrent like mange av de som har gjennomført akademiet ha kommet fra andre bransjer enn revisjonsbransjen.

En ny begynnelse

Høstmånedene går av erfaring fort. Det er mye som skjer og det er mye som skal på plass. Prosesser og rutiner, internkontroll, forberedelser til årsoppgjøret, er bare noe av hva vi revisorer jobber med nå. Som førstereis i arbeidslivet må du bare henge med. Det er dette du har ventet på og studert til, og endelig skal du få være med å påvirke, ta beslutninger og ta del i norsk næringsliv.

Lykke til!