En vesentlig aktør i det grønne skiftet

05

Tiden der bærekraft var et diffust trendord uten substans, er forbi. Nå er det lovpålagte krav, doble vesentlighetsanalyser – og revisors signatur, som gjelder.

Statsautorisert revisor
Henrik Woxholt

Styreleder i Revisorforeningen

Se for deg følgende: Et stort selskap legger frem årsrapporten – du leser med interesse det de skriver, og synes særlig kapittelet om hvordan selskapet påvirker samfunnet er godt skrevet. Kanskje beskrives det fyldig hvor store utslipp selskapet har, hvor mye naturinngrep selskapet gjør, eller hvordan selskapet gir tilbake til samfunnet.

Likevel er det noe som mangler. Selskapet skriver ikke noe om hvordan deres finansielle posisjon og fremtidige verdiskapning påvirkes av utslipp, natur­inngrep og andre ytre forhold.

Du har kanskje allerede skjønt hva ­selskapet i det tenkte eksempelet ­mangler: en dobbel vesentlighets­analyse. Denne metodikken er et godt eksempel på skiftet vi har sett de siste årene, og snart blir børsnoterte selskap­er, banker og forsikrings­selskaper med over 500 ansatte, pålagt ­å følge metodikken gjennom EUs bærekraftsdirektiv CSRD.

Sakte, men sikkert systematiseres og integreres arbeidet med bærekraft i virksomheter samtidig som både omfang av og kvalitet i rapporteringen øker. Denne utviklingen vil skyte ytter­ligere fart i årene som kommer gjennom implementeringen av CSRD og etter hvert som virkeområdet utvides til å gjelde flere selskaper.

Omfattende arbeid for å tilpasse seg nye krav

Det vil også ha en hel del å si for oss som revisorer, og enda mer å si for våre ­kunder, at det såkalte Verdipapirlov­utvalget akkurat har kommet med sin utredning. Finansdepartementet har uttalt at de tar sikte på at de nye reglene skal kunne begynne å gjelde samtidig i Norge som i EU, det vil si fra 2024.

For å starte med oss selv: Ved inn­føring­en av CSRD blir attestasjon av bærekraftsrapporteringen nå obligatorisk. Dette vil kreve en betydelig innsats fra oss, som skal verifisere og attestere en betydelig mengde informasjon. Samtidig tror jeg det er viktig at vi husker på at dette tross alt er et ganske ærefullt oppdrag å få, og som forplikter:

Det er vi som fremover vil kunne tegne skillet mellom troverdighet og tomme ord gjennom vår rådgivning og attestasjon. Det er oss kundene våre lytter til når de får innspill om internkontroll, prosesser og styringsstruktur.

Ærefullt, men alvorlig

Det er ærefullt fordi vi vet at årsaken bak er alvorlig. Samfunnet må bli mer bærekraftig. Skal utslipp kuttes, naturinngrep reduseres, samtidig som velstandsnivå skal opprettholdes, er vi avhengig av et næringsliv som tar ansvar for sin egen fremtid. Her spiller vi altså en nøkkelrolle, som bare vil bli viktigere og viktigere desto flere virksomheter som etter hvert blir underlagt CSRD.

For å forberede oss for dette arbeidet, har vi for tiden to forskjellige, men viktige initiativer gående, som jeg er riktig så stolt av:

Andre kull av Akademiet for bærekraftsrapportering er i gang, med svært lærefulle sesjoner og veldig gode påmeldingstall. Det er gledelig å se at oppslutningen både fra næringslivet og revisorene er så stor, akademiet gir et godt grunnlag for å møte de nye kravene.

Vår nye kampanje om revisors signatur, som er gull verdt for både små og store virksomheter rundt om i landet. Behovet for flere medarbeidere og styrket kompetanse om bærekraft er stort. Kampanjen er et av flere viktige tiltak som Revisorforeningen har igangsatt for å øke yrkets attraktivitet. Vi har sett fra kampanjens første del at kommunikasjonen fungerer godt, men vi ønsker at enda flere får med seg budskapet og i neste omgang anbefaler det til andre.

Det er en spennende tid å være revisor i. Samfunnsoppdraget vårt utvides, og vi får for hvert år som kommer en stadig viktigere rolle i å veilede kundene våre i riktig retning på veien mot det grønne skiftet. Det er et oppdrag jeg finner svært meningsfullt – men kanskje aller mest – ærefullt å få løse sammen med dere fremover.