Kom skattemelding, du skjønne milde

05

En årsoppgjørsperiode som for mange begynner å gå mot slutten, er et kjent og sikkert vårtegn, men for at våren skal slå ut i full blomst gjenstår en viktig periode – skattemeldingssesongen.

Statsautorisert revisor
Henrik Woxholt

Styreleder i Revisorforeningen

Påsken er overstått, og vi er i innspurten på årsoppgjørsperioden for flere. Forhåpentligvis har mange av oss fått nytt noen velfortjente feriedager i påsken, som trengs for å gå løs på vårens siste eventyr – skattemeldingssesongen.

Ny og forenklet skattemelding

Begrepet skattemelding ble i forbindelse med innføring av ny skatteforvaltningslov i 2017 innført som et felles begrep for flere forhold som har med skatt og avgift å gjøre, både for privatpersoner og selskaper.

For oss betyr det at arbeidshverdagen i stor grad blir fylt med forskjellige varianter av skattemeldinger. Disse må utarbeides, attesteres og til sist rapporteres. Det er også en periode på kontoret hvor dagene blir stadig lysere, vårstemningen tiltar og man kan krysse av for mange måneders dedikert innsats for små og store virksomheter.

Skatteetaten har utarbeidet en ny skattemelding for næringsdrivende. Alle enkeltpersonforetak skal bruke den nye skattemeldingen for inntektsåret 2022 og fra og med neste år vil den være obligatorisk for alle selskap. Den skal leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Formålet med den nye meldingen er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. Så langt det er praktisk mulig, skal Skatteetaten gjenbruke den informasjonen de allerede har.

Teknologisk utvikling som gir ­muligheter

Det er gledelig at vi år for år beveger oss i en retning hvor bruk av data, teknologi og forenkling preger utviklingen. Den teknologiske utviklingen gir oss ikke bare muligheter til å effektivisere prosesser, men også å til å lage stadig bedre kontrollmekanismer.

Vi må derfor jobbe videre med å lære hvordan ny teknologi kan hjelpe oss med ytterligere å integrere kontroll av skatt i den løpende revisjonen. Når vi kombinerer denne teknologiske utviklingen med vår virksomhetskunnskap, bidrar vi i den andre enden til økt trygghet og tillit i skatterapporteringen.

Neste bølge av læring

Fasen vi nå går inn i er også en svært lærerik og viktig fase i vårt samfunnsoppdrag. Skatteregler er kompliserte, og en god revisjon krever dyp innsikt både i virksomheten og i reglene. Revisor bekrefter med sin signering blant annet å ha tatt stilling til skattyters skjønnsmessige vurderinger av skatte- og avgiftsmessig art. Dette innebærer at revisor har vurdert lovligheten av de skatte- og avgiftsmessige disposisjonene.

Det ligger mye lærdom i å bekrefte riktigheten av skatteinformasjon, en kompetanse som er helt sentral for å yte pålitelig og uavhengig revisjon videre i karrieren. La derfor de yngste medarbeiderne bli tidlig involvert i kontrollen av kundenes skattemelding.

Den siste innspurten

Innspurten i årsoppgjøret preges av fokus på skattemeldinger og enkelte er også allerede i gang med 2023-revisjonen gjennom arbeidet med rapporteringen for første kvartal. Jeg håper at alle har hatt et spennende årsoppgjør så langt med godt samhold, mye læring og gode diskusjoner.

Jeg ønsker alle en riktig god innspurt på årsoppgjøret og håper at alle får en fin vår.