Ærespris til Harald Brandsås

11

På en tilstelning i forbindelse med at Harald Brandsås hadde sin siste arbeidsdag i Revisorforeningen, ble han tildelt Norsk RegnskapsStiftelses nyopprettede ærespris. Prisen tildeles personer som har levert en særlig betydningsfull innsats til det beste for norsk regnskapsutvikling i tråd med formålet til Norsk RegnskapsStiftelse.

I begrunnelsen for tildelingen av æresprisen heter det:

Norsk RegnskapsStiftelse ble stiftet i 1989. Harald Brandsås ble da valgt inn i fagorganet som representant for Norges Registrerte Revisorers Forening. I 1993 ble han gjenvalgt for en ny periode, men han gikk ut av fagorganet i 1994 fordi han begynte hos Norges Statsautoriserte Revisorers Forening. Som ansatt hos Norges Statsautoriserte Revisorers Forening, og senere i Den norske Revisorforening, har Harald hatt en nøkkelrolle i driften av Norsk RegnskapsStiftelse som stiftelsens sekretær.

Det har til tider vært friske diskusjoner i det norske regnskapsmiljøet. Harald har vist en formidabel diplomatisk evne ved å være på talefot med alle. Han har vært godt likt og faglig respektert – i alle leirer. Det har hatt svært stor betydning.

Det er grunn til å fremheve Haralds genuine interesse for, og evne til, å etablere gode bånd mellom regnskaps- og revisjonsprofesjonen, øvrig næringsliv, offentlige myndigheter og akademia. Ved å delta i råd og utvalg og på konferanser nasjonalt og internasjonalt, har hans omgjengelighet, interesser og store fagkunnskap bidratt til å knytte reguleringsmyndigheter, regnskapsprodusenter, regnskapsbrukere og akademia sammen, også på tvers av landegrenser.

Det norske regnskapsmiljøet har mye å takke Harald for. Hans store engasjement for regnskapsfaget, hans fagkunnskap og villigheten til å bruke arbeidstid og fritid til å skjøtte stiftelsens og regnskapsfagets interesser har gitt vesentlige bidrag til utviklingen av regnskapsfaget i Norge. Det er derfor med stor glede styret i Norsk RegnskapsStiftelse har besluttet å tildele Harald Brandsås Norsk Regnskaps Stiftelses ærespris.

Siste arbeidsdag for Harald

Vår kjære kollega Harald Brandsås går av med pensjon og hadde sin siste ordinære arbeidsdag i Revisorforeningen 30. november. Harald har gjennom karrieren vært en drivende kraft i regnskapsutviklingen både i Norge og internasjonalt, og han har hatt stor betydning for å forme revisorstudiet. Han har vært fagsjef i begge de to tidligere revisorforeningene (NRRF og NSRF) og fagdirektør i Den norske Revisorforening. Han var også i en periode konstituert adm. direktør i Den norske Revisorforening. De siste årene har han vist et sterkt engasjement for revisors rolle i å bidra til en bærekraftig utvikling, spesielt gjennom pålitelig bærekraftsrapportering. Harald har vært sentral i etableringen av Akademiet for bærekraftsrapportering, som Revisorforeningen arrangerer i nært samarbeid med de største revisjonsselskapene.

Vi ønsker Harald alt godt som pensjonist!