Nå kommer den travle, fine tiden

05

Like sikkert som at julen kommer hvert år, etterfølges den av arbeid med årsoppgjøret. Selv om det kan bli lange arbeidsdager og mye som skal på plass, er årsoppgjøret alltid en spennende begivenhet preget av samhold, læring og muligheter.

Statsautorisert revisor
Henrik Woxholt

Styreleder i Revisorforeningen

Så var vi her igjen. Juleferien er overstått, nyttårsforsetter er satt og et nytt år er i gang. Det vil si, 2022 er ikke helt ferdig for de fleste av oss. Årsoppgjøret er en viktig statusgjennomgang av hvordan 2022 utspilte seg for virksomheter. Det betyr en hektisk periode for flere, med frister og ferdigstillelse.

Heldigvis er ikke dette hele bildet. For blant de av oss som har vår høysesong mellom januar og mai, er også høydepunktene mange.

Verdifull tilstedeværelse

Som revisor er du en viktig samtalepartner for ledelsen i selskapene du reviderer. Selv om denne kontakten gjerne går over hele året, er det ikke uvanlig at kommunikasjonen blir hyppigere og mer omfattende i vintermånedene. Problemstillinger skal konkluderes, revisjonen skal ferdigstilles og resultatet av denne skal rapporteres både til ledelsen, revisjonsutvalget og styret på en relevant måte som bringer innsikt og verdi.

Årsoppgjørsperioden er derfor også en unik periode for nyansatte og unge revisorer til å komme i kontakt med ledelsen i selskapene, samt tidlig å komme tett på beslutningstakere i styrerommet. Det kan så visst være nervepirrende i starten, men er både spennende og relasjonsbyggende. Det er ikke tilfeldig at vi får denne tilliten hos våre kunders toppledelse. Det er fordi vi bringer kvalitet, virksomhetskunnskap og uavhengighet inn i diskusjonene. Men tilliten forplikter, og gjør at det for særlig unge kan være en periode med enbratt læringskurve.

En av tingene jeg setter stor pris på etter at restriksjoner fra Helsedirektoratet mer eller mindre har opphørt, er muligheten for å treffe kunder og kolleger på kontoret igjen. Vi er nå inne i vår første årsoppgjørsperiode uten noen merkbare restriksjoner på tre år. Det gir oss mulighet til å kjenne på det unike samholdet på kontoret, så vel som på revisjonsteamet ute hos kunden. Å vite at du og alle rundt deg er i samme båt i denne perioden, skaper et ekstra sterkt samhold, noe som gjør arbeidsdagene enda mer sosiale og givende.

Gjennom pandemien har vi vist at revisjonen kan gjøres digitalt. Deler av arbeidet blir også mer effektivt gjennom spart reise- og møtetid for både oss og våre klienter og gir et godt grunnlag for en ytterligere digitalisering av revisjonen. Dette vil likevel aldri kunne erstatte den revisjonskvaliteten, engasjementet og muligheten til å bringe innsikt og verdi som tilstedeværelsen hos våre kunder gir over tid. Snarere bør vi kombinere de digitale erfaringene og mulighetene vi nå har, med tilstedeværelse og kundemøter. Klarer vi å kombinere dette effektivt, vil vi få det beste ut av begge verdener, noe som kommer både vår egen virksomhet, arbeidshverdag og kunder til gode.

En arbeidshverdag tilpasset dine behov

Selv om du kanskje legger ned mange arbeidstimer i årsoppgjøret, er det heldigvis ikke slik at alle spiser overtidsmat på kontoret eller ute hos kunden hver dag. Yrket vårt har utviklet seg enormt de siste tiårene, og en viktig del av denne utviklingen har vært å kunne avkrefte myten om at vi nesten flytter inn på kontoret i årsoppgjørsperioden. Til tross for at mange av oss har nok å gjøre i perioden, er det heldigvis mulig å leve livet sitt utenom jobb i vintermånedene.

For var det en ting vi lærte under pandemien og gjenåpningen, så var det verdien av fleksibiliteten som den hybride arbeidsmodellen fører med seg. Denne fleksibiliteten, hvor man i større grad enn tidligere kan tilrettelegge for at folk lever forskjellige liv, er helt avgjørende for at vi skal klare å rekruttere, og siden beholde nye generasjoner med revisorer.

Heldigvis er dette noe de fleste arbeidsgivere nå ikke bare legger til rette for, men også oppfordrer til. Jeg husker selv årsoppgjørsperioder fra da jeg var trener for fotball- og bandylagene til mine barn. Det betydde flere ettermiddagstreninger- og kamper i uken, noe jeg selv i årsoppgjørsperioden aldri droppet. Selv om det i noen tilfeller betydde at arbeidet måtte gjenopptas når jeg kom hjem, synes jeg det tross alt er en god illustrasjon på at mange arbeidsgivere tross alt er godt vant til å tilrettelegge for at vi skal kunne leve våre private liv også i travle årsoppgjørstider. For å få til dette i praksis, er det svært viktig at vi som har lederansvar i bransjen ikke tvinger alle inn i et A4-løp, men heller forsøker å tilrettelegge så godt som mulig. Det tror jeg vil gi motiverte ansatte, som verdsetter det en årsoppgjørsperiode har ved seg.

Samme yrke, ulik hverdag

Det er viktig å understreke at arbeidet med årsoppgjøret utspiller seg ulikt for flere av oss. Noen har arbeidet fordelt over lengre tid, mens det for andre er en kortvarig, intens arbeidsperiode. Noen jobber i store revisjonsfirmaer som gjerne reviderer tilsvarende store kunder, mens andre jobber mindre steder. Det vi alle likevel har til felles, er at vi nå er inne i en av årets mest spennende og lærerike tider.

Lykke til!