Inspirerende møteplasser i bærekraftens tidsalder

Noe av det beste 2022 har bydd på, har vært muligheten til å møte revisorkolleger fra hele landet igjen. Men faglig påfyll og kursing er ikke bare hyggelig – det er noe som blir stadig viktigere i bærekraftens tidsalder.

Statsautorisert revisor
Henrik Woxholt

Styreleder i Revisorforeningen

Pandemiener omsider på oppløpssiden, og endelig er vi tilbake til der vi liker oss. På jobb, slik vi husker det fra før hjemmekontoret, og kanskje enda bedre på arenaer hvor vi treffer kolleger på tvers av selskaper. Der kan vi diskutere fag, bygge relasjoner og dyrke en felles stolthet for yrket som vi utøver hver dag. Nettopp derfor var det svært gledelig å se hvor mange som deltok på både Revisortreffet i juni, og senest DnR-konferansen på Gardermoen i august og for en konferanse det ble!

Etter å ha vært i bransjen i snart 30 år har jeg mange gode minner fra slike møtesteder. Arrangementene har naturlig nok utviklet seg mye i løpet av disse årene, og har på mange måter speilet utviklingen som bransjen har opplevd. Bare siden pandemiens start, og her vi står nå bank i bordet på den andre siden, har det skjedd store endringer. Aller størst er kanskje endringene på bærekraftsområdet, hvor den regulatoriske utviklingen skjer i et raskt tempo.

Forpliktende utvikling

Den raske utviklingstakten på bærekraftsområdet forplikter oss som revisorer. Det et stort behov for kunnskap og kompetanse om bærekraftmålene blant norske virksomheter. For å kunne være en stødig sparringspartner som gir veiledning og attestasjon av bærekraftsinformasjon, er det avgjørende at vi holder oss oppdatert. De enkelte virksomhetene må forstå hvordan de kan og bør arbeide med å rapportere oppnådde resultater for de relevante målsettingene. Her kan – og bør – revisjonsbransjen spille en aktiv rolle.

For arbeidet med bærekraftsrapportering dekker som vi vet mer enn den såkalte E-en – miljøfaktoren – i ESG (Environmental, Social and Governance), selv om denne delen av rapporteringen naturlig nok er svært viktig for at virksomheter skal gi et korrekt og helhetlig bilde av sitt miljømessige fotavtrykk, det være seg klimagassutslipp, avfallshåndtering eller energiforbruk.

Bærekraftsrapportering i en urolig tid

Sosiale forhold, som S-en i ESG dekker, blir stadig aktualisert i en tid sterkt preget av krig, økende priser og global uro. God rapportering på sosiale forhold viser for omverdenen hvem som tar forhold som menneskerettigheter, personvern og arbeidsmiljø på alvor, og hvem som fortsatt har en vei å gå. Rapporteringen gjør næringslivet mer transparent, og øker risikoen for de som ikke følger bestemte standarder. Det er en risiko virksomheter vet at de bærer fordi at de i stadig større grad blir pålagt å rapportere og vise omverdenen at de hensyntar sosiale forhold – blant annet gjennom åpenhetsloven.

Den stadige utviklingen av hele ESG-området er noe vi som revisorer bør omfavne, for å kunne bidra med vår unike kompetanse. Mulighetene står på rekke og rad foran oss den kommende tiden: Fra 1. juli av er virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven, pålagt å kunne svare på mange av de samme spørsmålene for egen virksomhet, for leverandørkjeden og andre forretningspartnere. Mange vil derfor bli tvunget til å møte en ny, regulatorisk virkelighet de i mindre grad har forholdt seg til tidligere.

EUs bærekraftsdirektiv vil fra regnskapsåret 2024 gjelde større virksomheter, og føyer seg inn i en regulatorisk jungel hvor behovet for god veiledning og attestasjon bare vil øke. Selv om direktivet i første omgang bare vil gjelde for selskaper med allmenn interesse med over 500 ansatte, er det noe som også kommer til å angå mindre aktører. For å tilfredsstille kravene, vil rapporteringspliktige selskaper være avhengige av informasjon fra hele verdikjeden, noe som vil påvirke virksomheter av alle størrelser. Da er det viktig at vi starter arbeidet nå med å forberede kundene våre på hva de har i vente.

Akademiet for bærekraftsrapportering er i gang

Det gleder meg å se at vi kollektivt velger å omfavne denne utviklingen. I skrivende stund gjennomfører det aller første kullet Akademiet for bærekraftsrapportering, hvor revisorstanden og næringslivet samles for omfattende kursing i kommende rapporteringsstandarder. Fortvil ikke om du ikke fikk blitt med i første omgang – mulighetene for påmelding til neste kull av akademiet kommer i løpet av høsten.

Å se den store oppslutningen akademiet har fått, vitner om at vi er mange som er motivert for å hjelpe klienter og virksomheter på veien. Det trengs, for tempoet i skiftet øker – for hver dag som går. I tillegg utvides kravene til å gjelde flere selskaper trinnvis for hhv. regnskapsåret 2025 og 2026 og utover.