Alle hadde hatt godt av en revisor iblant

Helt siden den industrielle revolusjon har revisor gjort en forskjell i samfunnet gjennom å bygge tillit til viktig informasjon og bidra til at interessenter, styrer og ledere gjør kloke og innsiktsfulle valg. Det er vanskelig å tenke seg et yrke som er mer samfunnsnyttig. Hvorfor er det da nødvendig med en omdømmekampanje?

Statsautorisert revisor
Leif Arne Jensen

Styreleder i Revisorforeningen

Jensen

Revisorprofesjonen slik vi i dag kjenner den, oppstod med industrialiseringen og fremveksten av aksjeselskaper på midten av attenhundretallet. Eiere og långivere hadde ikke lenger like mye informasjon om virksomheten som ledelsen, ei heller felles målsettinger (ofte referert til som agent-prinsipal-problemet). En uavhengig tredjepart som gikk god for selskapets historie­fortelling var avgjørende for tilliten mellom aktørene, og sikret at de jobbet mot felles mål. Revisjonen bidro til at prosjekter ble realisert og samfunns­utviklingen gikk fremover.

Olje i samfunnsmaskineriet

Mer enn noen gang opptrer revisor som samfunnets tillitsperson. Det handler blant annet om å sikre at informasjonen er til å stole på, at lover og regler etterleves og at viktige rutiner er på plass. Det handler om tillit – som på mange måter er olje i samfunnsmaskineriet.

Kontinuerlig læring og deling

Gjennom mine 28 år som revisor har jeg blitt kjent med et bredt spekter av organisasjoner og bedrifter. Jeg har opplevd en kontinuerlig læring hver eneste dag på jobb, samtidig som jeg opplever å ha delt kompetanse og innsikt med de virksomhetene jeg har vært revisor for.

Noe av det mest givende som revisor er å jobbe med organisasjoner i omstilling. Når endringstakten er høy, er det ekstra viktig at man kan stole på informasjonen som deles og har den innsikten som kreves for å ta kloke beslutninger. Ganske ofte har jeg blitt involvert i viktige endrings- og beslutningsprosesser, hvor nettopp min rolle som revisor ble verdsatt – enten det var av eiere, et styre, en konsernledelse eller en prosjektledergruppe. Jeg kan ikke tenke meg et mer spennende og samfunnsnyttig yrke.

Stor kamp om de beste hodene

Likevel opplever vi at interessen for revisoryrket har vært fallende. Vi har ikke vært flinke nok til å fortelle om den varierte arbeidshverdagen, om alt man lærer og om viktigheten av yrket. Vi må i større grad kjempe om de beste hodene når vi rekrutterer fra høyskolene og universitetene.

Ekstremt attraktive

Samtidig opplever vi at revisorer med praksis fra yrket er ekstremt attraktive. En revisor trenes i alt fra risikostyring og internkontroll til kommunikasjon med styre og ledelse, og den ballasten og allsidige kompetansen man får etter noen år som revisor gjør at man kan ta viktige lederroller i en hvilken som helst bedrift. Mange av topplederne i de store virksomhetene i Norge startet sin karriere nettopp som revisorer.

Bærekraft og teknologi – revisoryrket i endring

Revisoryrket er i endring. Vi ser at teknologi og ikke minst kunstig intelligens bidrar til å redusere repetitive oppgaver slik at fokus kan legges på spennende oppgaver som krever kunnskap og oversikt – og så er det hele bærekraftsagendaen. Hele Norge står foran en enorm omstilling som kommer til å treffe alle deler av næringsliv og offentlig sektor. Her kommer revisoren til å spille en svært viktig rolle.

Revisorforeningen er denne måneden ute med første bølge i en kampanje for å vise det norske folk viktigheten av revisors rolle. Det har vært en krevende oppgave å finne enkle måter å kommunisere dette budskapet på. Vi har i første omgang valgt å bruke humor for å få frem poenget. Noen prosjekter bør ikke gjennomføres. Vær trygg på at ikke konkurrenten din tjuvstarter og vær påpasselig med hvilke kilder du bruker til informasjon. De første tilbakemeldingene på kampanjen har vært veldig gode, og jeg gleder meg til fortsettelsen.