Notiser

Kommunikasjonssjef
Stephen Bråthen

Den norske Revisorforening

Rekordmange gjennomførte og besto praktisk eksamen for revisorer 

Hele 520 gjennomførte praktisk eksamen i 2021. Av disse fikk 506 bestått. Vi gratulerer! 

– Det er bare utrolig flott at så mange gjennomfører praktisk eksamen og ønsker å bli statsautoriserte revisorer, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Jeg vil gratulere alle dere som besto og som nå snart kan søke om godkjenning og gjøre karriere i en bransje med et så viktig samfunnsbidrag. 

Det er første året Revisorforeningen har ansvaret for praktisk eksamen, og over dobbelt så mange gjennomførte i år sammenlignet med tidligere år.   

Ny rådgiver i Revisorforeningen

Miriam Tvorg Johansen er ansatt som rådgiver i Revisorforeningen og tiltrådte stillingen i januar. Hun er statsautorisert revisor, 47 år og kommer fra BHL DA, hvor hun har jobbet som revisor på oppdrag i mange typer bransjer. Miriam har også erfaring fra Riksrevisjonen.

Oppdaterte sjekklister

Revisorforeningen har publisert oppdaterte sjekklister pr. 31.12.2021/01.01.2022. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer. Les mer på revisorforeningen.no/sjekklister

Ny forsikrings- og bankavtale for våre medlemmer

Revisorforeningens har inngått en avtale med Jbf bank og forsikring som gir våre medlemmer unik tilgang til svært gunstige privatforsikringer og banktjenester.

Revisorforeningens innboforsikring

Revisorforeningens innboforsikring et utviklet spesielt for medlemmene i Revisorforeningen. Du kan velge forsikringssum fra 500 000 kroner og opptil 3 000 000 kroner. Prisen bestemmes ut fra hvor du bor og forsikringssummen du velger.

Gunstige priser på private forsikringer og banktjenester

Jbf forsikring er et forsikringsselskap, kun for utvalgte kundegrupper. Som medlem i Revisorforeningen er du nå en del av denne eksklusive kundegruppen, noe som betyr at du kan kjøpe forsikringer til markedsledende betingelser.

Revisorforeningens medlemmer tilbys konkurransedyktige betingelser på dagligbank, lån og sparing gjennom Jbf bank. Jbf bank er en sparebank i Eika-alliansen.

Opprett uforpliktende kundeforhold – sjekk deretter prisene

På nettsidene hos Jbf må du først opprette et uforpliktende kundeforhold før du får sjekket medlemsprisen på nett. Mer informasjon om avtalen finner du på: https://revisorforeningen.no/jbf

Lønnsstatistikk for revisorer

For at du lettere skal kunne finne frem relevante tall om lønnsnivå for revisorer, har vi laget en lønnsstatistikk i PowerBI. Her kan du selv filtrere på ulike parametere som region, bransje, firmastørrelse, stillingsnivå, år for godkjenning, alder og kjønn. Statistikken for revisorer er basert på bransjeundersøkelsen for 2021.

Du må være innlogget som medlem for å få tilgang til statistikken på revisorforeningen.no

Nordisk og europeisk revisorsamarbeid 

De norske representantene i Accountancy Europe (ACE) har møtt generalsekretær Helene Agélii i Nordisk Revisorforbund (NRF) for å diskutere styrking av det nordiske samarbeidet i den europeiske revisorforeningen. 

Revisorforeningen deltar i utvalgte arbeidsgrupper i ACE. Når de nordiske representantene er samstemte og opptrer samlet, vil man ha betydelig innflytelse på diskusjonene. For Norge som ikke er medlem av EU, vil påvirkning på ACEs standpunkter være viktig for å fremme norske standpunkter. 

Det etableres nå bedre rutiner for nordisk samarbeid forut for og under møtene i Accountancy Europe. 

EU-reform av selskapsrapporteringen – Accountancy Europe (ACE)

Seniorrådgiver Harald Brandsås har deltatt i møte i Corporate Reporting Policy Group (CRPG). 

Gruppen diskuterte og ga bidrag til et svar på et forslag fra Europakommisjonen om reform av selskapsrapporteringen. Det foreligger foreløpig ikke konkrete forslag til endringer, men det er klare indikasjoner på strengere regler og mer tilsyn i lys av de siste års skandaler i Europa. 

Gruppen diskuterte også oppfølgingen av forslaget til direktiv om bærekraftrapportering fra saksordføreren i Europaparlamentet. ACE har skrevet til saksordføreren og fokusert på viktigheten av uavhengig attestasjon av bærekraftrapporteringen. 

Skatt- og avgiftsdagene

Årets skatt- og avgiftsdager er avsluttet. Til sammen har over 800 fullført årets skatt- og avgiftsdager. Av disse har 541 deltatt digitalt og 259 fysisk.

Snart går startskuddet for revisjonsbransjens omdømmekampanje

Revisorforeningens styre har besluttet å gjennomføre en større kunnskaps- og omdømmekampanje for bransjen. Kampanjen er en viktig del av et langsiktig arbeid for å endre holdningene til revisor og revisors arbeid. Formålet er å øke kunnskapen om revisjon og verdien av vårt bidrag til samfunnet og næringslivet.

Kryssord

Løsningen finner du nederst i denne artikkelen.