Jobb nummer en er å skape tillit

Tillit er samfunnets lim. Uavhengig revisjon har som formål å skape tillit, og er en bærebjelke i vårt tillitsbaserte samfunn.

At vi i Norge er verdensmestere i tillit, har ikke kommet av seg selv, sier Karen Kvalevåg (Foto: Sverre Christian Jarild).

I Norge er vi verdensmestere i tillit. Det har ikke kommet av seg selv. Sterk demokratiforståelse, samfunnsinstitusjoner som nyter bred tillit og et velfungerende velferdssamfunn er et resultat av høy tillit. At befolkninger er trygge på at vi har rettferdighet, like-behandling og god kontroll – og at det reageres på regel- og normbrudd.

Som revisorer er vi samfunnets tillitspersoner. Ikke fordi det står i loven, men fordi vi hver eneste dag jobber for at næringslivets aktører skal gjøre gode valg og ta riktige beslutninger, at vi skal ha trygge arbeidsplasser og en god og bærekraftig utvikling i samfunnet vårt.

Du kan helt enkelt stole på informasjon som er bekreftet og signert av revisor.

Vi må fremsnakke vårt samfunnsbidrag

Revisors samfunnsbidrag er for mange en godt bevart hemmelighet. Det er veldig synd, for vi vet at bidraget er formidabelt, og at verdien er stor både for samfunnet og for bedriftene.

Hvorfor er det da slik? Kan det være fordi ingen fremsnakker jobben vi gjør – og at også vi selv er for lite flinke til å gjøre det? Kanskje lykkes vi heller ikke godt nok i å vise klientene våre, særlig i SMB-segmentet, hvilken verdi vi faktisk tilfører?

Vi har all grunn til å være stolte av vårt bidrag

Vi lever i et samfunn hvor tillit tas litt for gitt. Derfor er det så viktig at vi hver dag sørger for å minne omgivelsene om verdien av det vi gjør.

At det er vi som sikrer at du kan stole på den finansielle informasjonen, at lovbestemte plikter forstås og etterleves og at finansieringen av velferdssam-funnet går på skinner.

Revisors signatur bidrar sterkt til at vi som nasjon er verdensmestere i tillit, som igjen gir lave transaksjonskostnader og enklere tilgang til finansiering. At det blir enklere å drive virksomhet.

Jeg er stolt over jobben vi gjør som revisorer og det bidraget vi gir til samfunnet og til kundene våre. Det synes jeg vi har god grunn til. La oss gå ut og vise det for all verden!

Karen Kvalevåg
Adm. direktør i Revisorforeningen

Bisnode – temperaturmåler

www.bisnode.no

 

Siste måned

Nest siste måned

Endring i %

Sml. med
1 år tilbake

Endring

Konkurs

405

263

54,0 %

479

-15,4 %

Tvangsavvikling

269

452

-40,5 %

89

202,2 %

Nyregistreringer

23 852

18 355

29,9 %

17,909

33,2 %

Antall anmerkninger

1 914 013

1 929 703

-0,8 %

1 924 632

-0,6 %

– Personer m/anmerkninger

256 763

254 402

0,9 %

271 020

-5,3 %

– Foretak m/anmerkninger

57 311

57 814

-0,9 %

56 845

0,8 %

Siste måned= 13.9.–20.10. Nest siste måned=10.8–12.9. 1 år tilbake= 13.9.2020–20.10.2020

Kilde: Bisnode

Revisorforeningens doktorgradsstipend tildelt Eva Litlabø

Statsautorisert revisor Eva Litlabø er tildelt Revisorforeningens doktorgradstipend innen fagområdene revisjon og intern kontroll. Tildelt stipend er på inntil én million kroner fordelt over fire år.

Litlabø er innstilt som PhD-stipendiat ved NHH, og skal forske og skrive avhandling om revisjon av bærekraftsrapportering.

Liatlabø skriver i søknaden at bærekraftsrapporter trolig blir et viktig arbeidsfelt for revisorer fremover, og at det derfor kan ha stor relevans både innen forskning, undervisning og i praksis.

– Vi er svært glade for å kunne tildele foreningens doktorgradsstipend til Eva. Det er forsket lite på dette området, som er så utrolig viktig for profesjonen og for samfunnet som helhet. Vi ser veldig frem både til å samarbeide med og følge Evas arbeid i årene som kommer, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

I sin søknad om stipend skriver Litlabø blant annet at revisors uttalelser knyttet til bærekraft kan være utfordrende, blant annet fordi det er utenfor revisors kjernekompetanse, bedriftenes dokumentasjon er svakere, samt at rapporteringen består av mye kvalitativ informasjon og mangler et felles målegrunnlag. Hun vil derfor se på hvordan revisjonen gjennomføres, revisors kompetanse og utfordringer, samt kvaliteten i arbeidet. Aktuelle temaer å belyse er grad av sikkerhet i konklusjonene, risikovurdering og fastsettelse av vesentlighet.