Annerledesåret har styrket revisjonsbransjen

Koronapandemien har påvirket oss som bransje – til det bedre – og vi står bedre rustet for fremtiden enn noen gang. Pandemien har synliggjort revisjonsbransjens evne til å omstille seg og betydningen av revisor som allmennhetens tillitsperson.

Statsautorisert revisor
Leif Arne Jensen

Styreleder i Revisorforeningen

Etter 15 måneder med pandemi ser vi alle frem til en hverdag hvor alt igjen er åpent, hvor vi fritt kan velge hvor vi kan dra, hvem og hvor mange vi kan møte og bevege oss i offentligheten uten sprit og munnbind. Jeg antar at det er mange med meg som også er passe lei påtvunget hjemmekontor med relativt dårlige kantinefasiliteter og digitale møter fra morgen til kveld.

Aldri så galt at det ikke er godt for noe, heter det i ordtaket. Det er nok ikke alltid slik, dessverre, men det kan sies om pandemiens effekt på revisjonsbransjen. Noen stikkord er omstillingsevne, digitalt fremoverlent, relevant og en profesjon for fremtiden.

Omstillingsevne

Skadevirkningene av en krise avhenger av hvor raskt man er i stand til å omstille seg når krisen oppstår. Med fasit i hånden kan vi trygt si at revisjonsbransjen har utvist en motstandsdyktighet, agilitet og troverdighet under pandemien som få andre bransjer. I en verden i kontinuerlig endring, sterkt påvirket av et digitalt og grønt skifte, er dette avgjørende egenskaper for en bransje som fremover skal fortsette å bygge tillit i samfunnet.

Digitalt fremoverlent

Revisjonsbransjen skal være en pådriver i digitaliseringen av norsk næringsliv. Bransjen har de siste årene opparbeidet seg en god forståelse av utfordringer og muligheter digitaliseringen representerer for næringslivet, og har arbeidet systematisk med å utvikle nødvendig kompetanse.

Da hele bransjen ble sendt på hjemmekontor 12. mars i fjor lærte vi to ting: for det første fikk vi bekreftet at bransjen er digitalt fremoverlent, og for det andre fikk vi en påminnelse om at vi ikke har tatt ut potensialet i den teknologien vi har tilgjengelig – fordi å endre arbeidsvaner er krevende. Nå hadde vi ikke noe valg, og vi har lært at vi kan løse mye mer digitalt enn vi trodde, og med positiv effekt både på fleksibilitet i arbeidshverdagen, effektivitet og kvalitet.

Relevant

Revisors samfunnsoppdrag har i pandemien vært viktigere enn noensinne. Som en av næringslivets viktigste rådgivere, har norske revisorer spilt en svært viktig rolle for virksomhetene i den vanskelige tiden som mange har vært i, og som mange fortsatt er i.

Som bransje har vi fått en svært sentral rolle under pandemien, og våre bekreftelser har vist seg å være helt avgjørende for tilliten til de forskjellige økonomiske støtteordningene, og en anerkjennelse av vår viktige samfunnsrolle. Samtidig har bransjen greid å løfte blikket og jobbet med spørsmål vedrørende våre rammebetingelser, eksempelvis ny revisorlov og kompetanseløft for å møte fremtidens store utfordringer.

Alt dette er mulig fordi vi er en bransje med mennesker som vil bidra til noe som er større enn dem selv, som gjør en forskjell hver dag og som bryr seg om kollegaene og klientene. Kudos til revisorene.

En profesjon for fremtiden

Mye av det som er nevnt, gir meg stor tro på bransjens fremtid. Vi har vært allmennhetens tillitsperson siden den industrielle revolusjon og kommer til å være det i de neste 100 årene også. Det kommer riktignok ikke av seg selv, men annerledesåret har definitivt styrket bransjens konkurransekraft og vist at vi kan leve opp til vår nye visjon: Revisjon = tillit.

En tillitsmann takker av

Etter 40 år i bransjen og 20 år som bransjens tillitsmann og administrerende direktør i Revisorforeningen takkes Per Hanstad av. Jeg er både imponert over og stolt av den reisen som bransjen har hatt i disse årene under Per sin ledelse. Vi har skyhøy tillit i alle lag av samfunnet, vi har en stemme som blir hørt og som gjør en forskjell, og vi har en veldrevet og svært kompetent forening som er rigget for fremtiden. På vegne av oss alle takker jeg Per for å ha gjort en stor forskjell for profesjonen og ønsker ham lykke til på ferden videre.

Ønsker dere alle en riktig god sommer!