En ny verden – nye kompetansebehov

Revisjonsbransjen har hatt en fantastisk evne til å fornye seg i takt med endrede rammebetingelser og teknologiske skift i snart 200 år. Nå står vi midt i et digitalt skifte samtidig som verden er avhengig av grønn omstilling og grønn vekst. Aldri før har viktigheten av å bygge ny kompetanse vært større.

Statsautorisert revisor
Leif Arne Jensen

Styreleder i Revisorforeningen

Revisjonsbransjen slik vi kjenner den, vokste frem på midten av 1800-tallet i Storbritannia i takt med industrialiseringen og utviklingen av aksjeselskapene. Bransjen har siden vært avgjørende for tilliten til og effektiviteten i kapitalmarkedene verden rundt. Denne posisjonen har vært mulig fordi bransjen har opprettholdt sin relevans gjennom kontinuerlig utvikling av ny kompetanse og bedre tjenester.

En ny verden

Teknologiens påvirkning og endringstakt har aldri vært større. Samtidig har vi så vidt startet på en grønn innovasjonstsunami. I 200 år har fornyelse primært handlet om å øke arbeidsproduktiviteten. Nå må fokus flyttes over på ressursproduktivitet for å realisere et grønt skifte og en grønn vekst. På toppen av det hele har covid-19 endret spillereglene, sannsynligvis permanent. I sum vil dette føre til fundamentale endringer i rammebetingelser, produkter og tjenester, verdikjeder og forretningsmodeller. En ny verden både for bransjen og våre klienter.

Nye kompetansebehov

Jeg er antakelig inhabil, men det kan ikke være mange jobber som krever mer bredde- og dybdekompetanse enn revisjon. Som revisor må du forstå markedet og bransjen klienten din opererer i og du må ha dyp forretningsforståelse – i tillegg kommer den tverrfaglige kompetansen og ferdighetene du trenger som revisor. Derfor er kanskje revisjonsbransjen også norsk næringslivs viktigste utviklingsarena.

Effekten de store skiftene har på næringslivet generelt og revisjonsbransjen spesielt er langt større enn hva vi har opplevd tidligere. Kompetansebehovet er derfor i ferd med å endre seg betydelig. Med et endret behov må vi motvirke kompetansegap. Dette fordrer blant annet at vi som bransje tar stilling til sannsynlige fremtidsscenarier for samfunnet og dets behov for våre bekreftelser slik at vi kan meisle ut en strategi og en konkret plan for kompetanseheving. Foreningen har allerede startet dette arbeidet på vegne av bransjen og er godt i gang med å skissere hvilke kompetanser som skal dekkes. Jeg trenger antakelig ikke være noen stor spåmann for å hevde at digitalisering, bærekraft og klima blir enda viktigere.

Næringslivet trenger vår kompetanse

Revisors samfunnsoppdrag er bredere enn kun å ta stilling til det bestående. Vi skal være fremadskuende og løfte næringslivets kompetanse også innenfor det som ligger foran dem, blant annet i samfunnsmessige endringer som det digitale og grønne skiftet. Store deler av næringslivet har ikke de samme forutsetningene som revisjonsbransjen til å løfte kompetansen som kreves. Formidling av kunnskap og innsikt er en naturlig del av vårt samfunnsoppdrag og et viktig bidrag til en effektiv og bærekraftig utvikling av norsk næringsliv. Vi må kjenne vår besøkelsestid, og gjør vi det, kan vi gjøre en stor forskjell.

Foreningens kompetanseløft

Foreningen jobber kontinuerlig med å heve kompetansen i bransjen. Relevant og tidsriktig kompetanse under covid-19 er tatt veldig godt imot. Digitaliseringsakademiet har så langt vært en suksess og vil bli en viktig satsing også i årene som kommer. Fremover vil også bærekraft og klima bli en mer integrert del av foreningens opplæringsprogrammer.

Med store endringer øker behovet for skreddersydd opplæring. Ny revisorlov som kommer i 2021, åpner for større fleksibilitet i vektlegging av ulike fagområder. Foreningen har derfor lagt til rette for kompetanseheving gjennom både fysiske og digitale kanaler i tillegg til å lansere ReKomp – et fleksibelt kursabonnement for deg som er revisor eller regnskapsfører.

Til slutt skal vi heller ikke glemme en gjenganger når det gjelder å løfte kompetansen i bransjen, nemlig en ny utgave av Revisjon og Regnskap.

God lesning!