Sommer, sol og Covid-19

Statsautorisert revisor
Mona Irene Larsen

Styreleder i Revisorforeningen

Klar for ferie, sol, en meters avstand og sannsynligvis vesentlig mer antibac enn solkrem? Kanskje være på en hytte hvor Covid-19 kan virke fjernt og vi kan ta en pause fra den nye hverdagen vår?

Jeg er definitivt klar for ferie og antibac, men før det skal vi ha generalforsamling i DnR og jeg skal takke for meg som styreleder.

Etter åtte år i styret i DnR har jeg fått en helt annen innsikt i og takknemlighet for den viktige jobben Revisorforeningen gjør hver eneste dag for deg og meg, medlemmene.

Faglig støtte

Som medlemmer får vi et fagblad med gode dybdeartikler og informative og gode nyhetsbrev om dagsaktuelle temaer. Korte og presise faglige oppdateringer, ofte med linker til hvor vi kan finne flere detaljer om problemstillingene skulle vi trenge det. Kursene i regi av Revisorforeningen får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger, ekursene har også blitt populære. Vi har spørretjenesten når vi har behov for å diskutere faglige problemstillinger.

Revisorforeningen blir hørt

Med Per i spissen har vi blitt synlige i mediebildet, vi blir ringt opp av journalister, spurt om våre synspunkter på viktige temaer for næringslivet. Noen ganger må vi spissformulere for å bli hørt og spurt igjen ved neste korsvei. For å få muligheten til å synliggjøre viktigheten av revisjonsbransjen må vi ha meninger og det hjelper ikke å ha meninger om ingen vil høre dem. Det vi sier skal alltid være faglig riktig og basere seg på fakta. Her synes jeg vi har lykkes godt.

Digitalisering, bærekraft og kvinner

Digitaliseringsakademiet har vært en suksess, vi er også ute av startgropa på bærekraft, men det å få flere kvinner på toppen i revisjonsselskapene tar mer tid enn vi egentlig har. Dette arbeidet må fortsette.

Hva nå?

Flyskam ble et begrep, men det kjenner vi lite på om dagen. Det vi kjenner på er at omstillingen til hjemmekontor og fjernbetjening av kunder har gått over all forventning. Digitaliseringen av hverdagen vår har gått raskere enn den nok ellers ville gjort. Så langt ser det også ut til at vi revisorer klarer oss relativt sett veldig bra i denne krisen. Vi bør nok kjenne litt på at vi er heldige som har jobb. Mange av kundene våre vil slite fremover, kontantstøtteordninger og betalingsutsettelser fra det offentlige gjør ikke nødvendigvis at markedet kommer raskt tilbake. Ikke alle ordningene treffer like godt, og heller ikke alle som trenger støtte, får det.

Vi har en vanskelig oppgave foran oss, men en vi er vant til å takle. Vi balanserer hjelp og støtte til kundene våre med å utfordre dem på de regnskapsmessige leveransene også gjennom denne krisen. Det er slik vi skaper tillit. Vi fortsetter med det!

Takk!

Tusen takk for en spennende og lærerik tid i styret. Takk til medlemmene for engasjement, nyttige og gode bidrag og innspill har kommet. Takk til de som har sittet i styret, dere har bidratt til gode diskusjoner og viktige beslutninger som har brakt foreningen og profesjonen videre. Til slutt tusen takk til Per og de ansatte i foreningen for høy kvalitet i leveransene – dere gjør en kjempejobb for oss alle!

Min siste «Kommentar» avslutter jeg med å ønske dere alle en riktig god sommer, husk solkrem, antibac og avstand!