Kommentar

Behov for kunnskap om digitaliseringsmulighetene

Alf Asklund

Redaktør

Revisorer og regnskapsførere har fortsatt behov for mer kunnskap om digitaliseringsutfordringer, muligheter og løsninger. Da er det bra at nærmere 500 revisorer i løpet av et drøyt års tid har deltatt på Revisorforeningens digitaliseringsakademi og fått sertifiseringen digital revisor. Vi har behov for flere digitale revisorer og påmeldingsfristen for årets siste kull på Digitaliseringsakademiet er 15. november.

Sindre Hansen fra Value Accounting diskuterer med deltakere på Digitaliseringsakademiet kull 4.

Fremtidens arbeidsliv er i endring og vi ser nærmere på hva som kjennetegner de organisasjonene som vil lykkes med å skape en engasjerende, utviklende og god arbeidshverdag for den enkelte ansatte – og hvilke risikofaktorer vi står overfor.

Det hyper-tilkoblede samfunnet med revolusjonerende teknologi på 5G er snart en realitet. Det betyr et enormt antall ting koblet til nettet, høye hastigheter, minimale forsinkelser, økt pålitelighet og helt nye muligheter for bruk av nettet.

I en artikkel om cybersikkerhet og arbeidsdeling ser vi på hvorfor selskaper har utfordringer i forhold til arbeidsdeling (Segregation of Duties) og hva de kan gjøre for å løse mulige problemstillinger. Vi går gjennom noen eksempler på «best practice» og ser på de viktigste årsakene til at det går bra når risiko behandles på riktig vis.

Gjennom ti år har finansnæringen autorisert sine rådgivere. Nå er de første robotrådgiverne ute i markedet. Disse bør også autoriseres, slik at forbrukerne kan ha tillit til at de får like gode råd enten rådgiveren er menneske eller maskin.

I en artikkel om ISO-revisjoner ønsker artikkelforfatterne å tegne opp en visjon rundt automatisering av disse. Målet er å få en kontinuerlig og automatisk kvalitetssjekk, som igjen gir mindre feil og raskere feilretting, mindre manuell jobb samt færre skippertak og jevnere kvalitetsarbeid.

Mange som tar kontakt med et kundesenter, ønsker gjerne å få løst et problem, ikke bare få svar på et spørsmål. Når chatboter og e-postboter kobles med andre systemer, kan hele prosessen automatiseres: fra henvendelsen kommer inn, til saken er løst.

Private Digitale Penger blir stadig viktigere. Nye prosjekter for å gjennomføre betalinger i annet enn kroner og øre lanseres stadig oftere og om et eller flere av disse prosjektene lykkes, vil det også berøre regnskaps- og revisorstanden.

Digitaliseringen fortsetter å skape muligheter for de som ser dem og trusler for de som ikke ser dem.

God lesning!