Ikke bli svar skyldig!

Statsautorisert revisor

Mona Irene Larsen

Styreleder i Revisorforeningen

Ledere vil komme i situasjoner hvor de må ta beslutninger der bærekraftige løsninger og kortsiktig økonomisk vinning kan stå steilt mot hverandre. Da er spørsmålet om de har mot og ryggdekning til å velge bærekraft fremfor kortsiktig gevinst.

Etter jul må vi redde verden, skrev jeg i en kommentar om bærekraftmålene og oss revisorer i desemberutgaven av Revisjon og Regnskap.

Bærekraftmålene var også tema for plenumsforelesningene på DnR-konferansen denne måneden.

Der fikk vi høre hvordan Vestre som lager utemøbler, arbeider med dette i sitt selskap. Hvordan bærekraft er integrert i alle deler av virksomheten, hvilke mål de har og konkrete eksempler på hva det er mulig å få til – hvis man bare vil! Inspirerende og tankevekkende på mange måter.

Verdier kontra profitt

Historien om hvordan Vestre mistet en kontrakt som ville innebære å modifisere utebenkene til en by i USA, gjorde inntrykk. Byen ønsket utebenker som var laget slik at uteliggere ikke kunne sove der, men Vestre sa nei og mistet dermed kontrakten. De mente at problemet med hjemløse måtte løses på andre måter og ville ikke kompromisse på sine verdier og mål med møblene, å skape sosiale møteplasser. Vestre lager sosiale og inkluderende møbler og har innarbeidet ni av de 17 bærekraftmålene i sin strategi. Men som Jan Christian Vestre sa, det er en familiebedrift, jeg visste at ingen kunne gi meg sparken da vi sa nei til kontrakten.

Perspektiv

Familiebedrifter har ofte et annet perspektiv på tid og på langsiktighet enn børsnoterte selskaper som må forholde seg til aksjonærer og aksjekurser, kvartalspresentasjoner og spørsmål fra analytikere. Lederne sitter nok mer utrygt i stolen enn i en familiebedrift, og uten en helt klar og kompromissløs strategi på bærekraftsområdet vil disse lederne få en vanskelig oppgave. Som hos Vestre vil det komme situasjoner hvor de må ta beslutninger, og hvor bærekraftige løsninger og kortsiktig økonomisk vinning kan stå steilt mot hverandre. Har lederne mot og ryggdekning til å velge bærekraft fremfor kortsiktig oppgang i aksjekursen?

Nordiske ledere for en bærekraftig fremtid

Lederne i de største nordiske selskapene, inkludert blant andre Equinor, Hydro, SAS, Posten, Yara, Telenor og Storebrand, presenterte i august i år sine løfter på bærekraftsområdet til de nordiske statsministrene. Blant annet lovet de å integrere bærekraftmålene i selskapenes strategier. Et av prinsippene de vil lede etter er «Brave leadership», modig lederskap. De skal bruke sin virksomhet til å skape en mer bærekraftig fremtid for alle (Promote business as a force for good in creating a more sustainable future for all, se www.nordic-ceos.com). Lederne erkjenner også at utviklingen har gått for sakte og at mer må gjøres for å få de resultatene man ønsker. De lover å øke sin egen innsats på området.

Er revisor på bærekraftsbanen?

Det er behov for standardisering og klarere krav til rapportering på bærekraftsområdet, men vi kan ikke sitte stille i båten og vente på dette. Vi kan og bør engasjere oss i diskusjonen med kundene våre. Holder de større virksomhetene løftene som de gav til statsministrene i august, intensiverer de innsatsen, gir de et balansert bilde av sine bidrag i sin eksterne rapportering, tar de med både de positive og de negative bidragene til bærekraftmålene?

Har de mindre virksomhetene vurdert hvilke muligheter og potensielle trusler de som selskap står overfor og hvordan kan de kapitalisere på mulighetene og begrense sin negative påvirkning på bærekraftmålene? Viktige diskusjoner!

Så vi må være forberedte på å svare på hva vi selv gjør på dette området. Hvordan bidrar din virksomhet til at bærekraftmålene nås? Ikke bli svar skyldig!