Hurra – jeg er revisor!

Statsautorisert revisor

Mona Irene Larsen

Styreleder i Revisorforeningen

Det at revisjonspliktgrensene igjen skal diskuteres, har fått meg til å reflektere litt over hvilke følelser og tanker denne diskusjonen setter i gang hos oss revisorer.

Har ikke de mindre selskapene bruk for oss?

Jeg snakker stadig med revisorer som forteller hvor mye som rettes etter revisjonen, hvor mye de bidrar til at ligningspapirene som sendes inn blir riktige og hvordan de bistår de mindre kundene sine på ulike områder. Da er det kanskje ikke nødvendig å ha revisjonsplikt? Kundene vil vel velge å ha revisor selv om plikten bortfaller siden vi bidrar med så mye verdifullt for kunden?

Det som viste seg da revisjonsplikten for de minste falt bort var at en vesentlig andel av de minste kundene valgte å beholde revisor, men også at en stor andel falt fra. Betyr det at vi ikke er flinke nok til å synliggjøre verdien av det vi gjør – er vi ikke stolte nok av revisjonsproduktet?

Er det behov for revisjonsplikt?

Dette er et vanskelig spørsmål. Enkelte mindre selskaper med god orden og med få, om noen, eksterne långivere etc. kan nok fint forsvare å ikke ha revisjon.

Det er imidlertid ikke tvil om at revisjon er et godt preventivt tiltak. Forskning på mange områder viser at når du er klar over at du vil bli sett i kortene, så er sjansen for at du jukser vesentlig mindre. Det er ingen grunn til å tro at dette ikke også gjelder på regnskaps- og skatteområdet selv om de absolutt fleste mindre selskapene også er ordentlige og redelige. Myndighetene har et uttalt mål om å bekjempe arbeidslivskriminalitet og der mener jeg vi som revisorer absolutt har en rolle. Da er det et poeng at revisjon ikke er noe man kan velge bort.

Ser politikerne og kundene våre ­verdien av vårt arbeid?

Mange kunder ser helt klart verdien av vårt arbeid, men vi har i mange tilfeller ikke den samme nærheten til de mindre kundene. Kommuniserer vi mer med regnskapsfører enn kunden slik at det arbeidet vi gjør ikke blir synlig for kundene våre? Nå som mye kan gjøres via PC’en og alt skal være så effektivt, har vi kanskje ikke funnet en kommunikasjonsform som gjør at kundene våre ser oss og verdsetter det arbeidet vi gjør i tilstrekkelig grad?

Vi skal også være en uavhengig part, en som av og til må sette foten ned og fortelle hvor skapet må stå, kunden har faktisk ikke alltid rett. For kunder som er opptatte av å gjøre ting riktig, er dette uproblematisk, men mange revisorer har nok stått i vanskelige situasjoner hvor vår rolle ikke har gjort oss til den mest populære personen i rommet. Da er det godt å kunne faget sitt, stå støtt og ha med seg yrkesstoltheten.

Mye av det vi gjør vil ikke være synlig for politikerne, vi arbeider nærmest i det skjulte da det ikke er synlig fra sluttproduktet at det har vært en reise hvor det skjer endringer underveis. En uavhengig bekreftelse av at regnskapet er riktig, også der hvor det ikke var behov for endringer, har en verdi for brukerne, det øker tilliten til regnskapsproduktet.

Er du en stolt revisor?

Hva er yrkesstolthet? Det ligger i ordet, og leter man litt på nettet finner man en definisjon; det er en stolthet som man føler som utøver av et bestemt fag eller yrke, særlig knyttet til god og korrekt utøvelse. Og dette gir mening, vi er stolte revisorer når vi utøver yrket vårt med høy faglig integritet, når vi i vanskelige situasjoner er trygge på hva som er riktig både etisk og faglig, våre beslutninger er tatt på et saklig grunnlag og vi har utøvd et godt profesjonelt skjønn.

Enklere sagt tror jeg at vi føler yrkesstolthet når vi gir jernet, når vi brenner for jobben vår, når vi hver dag ønsker å være best på det vi gjør, ivareta den samfunnsoppgaven vi har fått tildelt på en god måte, være der for kundene våre, både som uavhengig kontrollør, men også som samtalepartner og supportapparat for å sikre at lover og regler følges og at virksomheten drives på en effektiv og god måte.

Er du på restaurant og møter en servitør som har yrkesstolthet, merker du det med en gang. Du ser at servitøren legger sjelen sin i arbeidet, følger opp, sørger for at du får en god opplevelse – du ønsker å komme tilbake.

Vi har vel alle opplevd mange valører av servitører og kundene våre har sikkert også opplevd mange valører av revisorer. Sørger du for at kunden får en god opplevelse, har lyst til å se deg igjen, føler at du bidrar, er du yrkesstolt?

Ikke bare en revisor

La oss kringkaste verdien av yrket vårt, det vi bidrar med, vise at vi brenner for revisorfaget, både i det offentlige rom, men også i private sammenhenger. Det skjærer meg i hjertet når jeg hører noen si «jeg er bare revisor», eller enda verre, «jeg er bare en kjedelig revisor» – vi er langt fra kjedelige og vi er langt fra «bare», vi har viktig kompetanse, vi gjør en viktig jobb og vi gjør den skikkelig bra, kundene og samfunnet kan stole på oss!