Etter jul må vi redde verden

Statsautorisert revisor

Mona Irene Larsen

Styreleder i Revisorforeningen

Jeg var på World Congress of Accountants for første gang for noen uker siden. Det var en vitamininnsprøyting, mange spennende temaer, forelesere, debatter og tid til refleksjon.

Det som helt tydelig er høyt på agendaen internasjonalt, er FNs bærekraftsmål og hvordan økonomene kan bidra til å nå disse målene. Vi har sett overskrifter hvor Prince Charles sier at økonomene kan redde verden. Han snakket også på konferansen om dette og det var nok flere enn meg som satt i salen og tenkte på sitt daglige virke. Hva kan jeg bidra med, hvilken rolle kan jeg ta på dette området på kort og lang sikt?

Man får det man måler

Dersom det er riktig at man får det man måler også på dette området, vil det helt klart være viktig å sikre gode måleparametre, hvordan det skal måles, hva som skal måles og hvordan det skal rapporteres. Dette er noe vi i revisjonsbransjen er gode på og et område hvor vi definitivt kan bidra. Men skal vi gjøre mer, skal vi ha en mer aktiv rolle? Allerede i dag gjøres det mye i rådgivningsavdelingene i de store selskapene knyttet til bærekraftsrapportering, sirkulærøkonomi, tiltak mot hvitvasking, granskinger knyttet til miljø­kriminalitet, barnearbeid osv. Spørsmålet er om vi kan gjøre mer og i tilfelle hva.

Styret i Revisorforeningen har satt dette på agendaen og vil arbeide med spørsmålet. Det er ingen tvil om at det haster å få fremdrift i forhold til bærekraftsmålene, og skal vi være aktive bidragsytere, må vi reflektere over hva vi kan bidra med. Forfatteren Sir Ken Robinson sa i en av sine «Ted Talks» at «For most of us the problem is not that we aim too high and fail, it's just the opposite, we aim too low and succeed». Bærekraftsmålene er så viktige for oss alle, også de som kommer etter oss, så her bør vi sikte høyt.

Kan vi gjøre noe i våre egne virksomheter?

Det gjøres mye i norske virksomheter, og forhåpentligvis har mange revisjonsselskaper gode mål på reduksjon av reise­virksomhet, økt gjenbruk, miljøsertifisering, likestilling og mangfold etc. Vi kan helt sikkert gjøre mer og dette er et område som skaper interesse og kreativitet blant de yngre, la oss slippe dem løs!

Vil vi møte oss selv i døren?

Vi bor i et av verdens rikeste land, har et høyt lønnsnivå og uansett hvor nøysomt vi lever sammenlignet med naboen, har de fleste av oss et høyt forbruk og bidrar til at det blir vanskelig å nå bærekraftsmålene.

Vi er bare fem millioner innbyggere, lever på ren energi og synes vi kan unne oss storbyferiene, hytta på fjellet eller hytta ved sjøen, ja kanskje alt dette. Men skal vi være en pådriver i kampen om å nå bærekraftsmålene, må vi også reflektere over mål nr. 12 som handler om ansvarlig forbruk og produksjon, det å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig, kanskje på tide å sette noen personlige bærekraftsmål?

Jeg sitter i et enormt glasshus, hvor stort er ditt?

Vi rekker det ikke før jul, men la oss i julen reflektere over hvordan vi kan bidra til å redde verden.

Med ønske om en fredelig jul!