Alle skal med – eller?

Statsautorisert revisor

Mona Irene Larsen

Styreleder i Revisorforeningen

Nå er Revisorforeningens Digitaliseringsakademi i gang og det snakkes og skrives om digitalisering i aviser og fagtidsskrifter daglig. Det skaper engasjement. De fleste er positive og ser at digitalisering kan skape tid og rom for å fokusere mer på det som ikke er rutinearbeid, på det som ennå ikke rasjonaliseres bort. Kanskje blir det til og med mer fritid ut av det.

Vedlagt denne utgaven av Revisjon og Regnskap finner du et digitaliseringsbilag. Digitalisering er tidsriktig, hadde det vært et plagg, hadde så å si alle gått med det. Og det er en mote som blir med oss en stund, ikke noe som kan byttes ut til våren.

Kundene våre er i ferd med å digitalisere sin virksomhet og vi gjør det samme. Det gjelder måten vi utfører revisjonen på, hjelpemidlene vi bruker og hvordan vi kommuniserer med kundene våre.

Vi analyserer store mengder data, mer og mer av revisjonen kan gjøres når som helst fra hvor som helst. Hvor er vi da? Bruker vi tiden med kundene våre godt? Gir vi dem den kundereisen de ønsker og fortjener?

Kan vi digitalisere oss bort?

Bruker vi de nye verktøyene til å utføre en effektiv og rask revisjon, gjemmer oss på kontoret og gjør jobben fra hytta når vi kan? Tror ikke det, men vi gjør nok lurt i å reflektere over hva disse nye arbeidsmetodene gjør med hverdagen vår og hvordan vi kommuniserer slik at kundene våre fortsatt synes vi er interessante og nyttige. Vi må ikke digitalisere oss bort!

Hva sa du?

Digitaliseringen gir oss en unik mulighet til å gi kundene våre konkrete og nyttige tilbakemeldinger slik at de kan utnytte og utvikle systemene sine på en hensiktsmessig og god måte. Men det fordrer at vi ikke kun ser på om noe er akseptabelt, men også kan diskutere mulighetsområdet og omsette dette til god norsk.

På språkskole?

Forteller du en kunde at de har en ineffektiv innkjøpsprosess eller at kontrollmiljøet ville ha godt av en robot, må du også kunne si hvorfor, hvor stopper det opp, hva gjør at ting ikke flyter igjennom systemet slik det burde, hvordan kan en robot bidra til økt kontroll? Forstår vi dette og snakker IT-teknikerne på teamet samme språk som oss «vanlige» revisorer? Og om vi har kommet til et felles team-språk, er det et språk kundene våre forstår? Må de på språkskole?

Bestått ved neste kvalitetskontroll?

Det handler om å dra det ned på et operasjonelt nivå hvor vi oversetter revisjonsfunnene og konsekvensene av disse til noe kundene våre forstår, og da tenker jeg på ledelsen og styret, ikke IT-avdelingen. Kler vi funnene inn i en digital språkdrakt som ikke menigmann forstår, mener jeg at vi mest sannsynlig ikke har forstått det selv. Syretesten på om vi har gjort en god jobb og har kompetansen, er etter min mening, på dette området som på de fleste andre, at vi kan forklare til «mannen i gata» hva vi har gjort og hva resultatet av det var og at de forstår det.

Bruker kundene våre software-roboter i finansielle prosesser, vet vi hvordan vi skal revidere dette effektivt? Gjør vi de riktige revisjonshandlingene over programvaren som brukes slik at vi kan stole på det roboten gjør?

Bruker vi selv roboter og har vi sørget for god dokumentasjon av de handlingene revisjonsrobotene utfører? Vil vi få ståkarakter ved neste kvalitetskontroll?

Løpe foran eller halse etter?

Det er en spennende tid, og noen ­ganger lurer jeg på om vi løper etter eller foran kundene våre? Skal vi være relevante og interessante må vi kjøpe billett på første klasse når vi tar den digitale reisen. Er i disse dager litt usikker på hvilken vogn jeg reelt reiser på, men har betalt for og ønsker å være på første klasse!