Fem om forventningene til Digitaliseringsakademiet

Vi har spurt fem av deltakerne på Revisorforeningens Digitaliseringsakademi om hva de forventet seg før første samling i høst.

Å være i forkant

Digitaliseringsakademiet er et viktig initiativ for bransjen. Det forventes høyt faglig nivå fra forelesere og deltagere, gode diskusjoner og praktisk nytteverdi. Fremtidsrettet revisjon og rådgivning krever bruk av flere kilder for å bygge og vedlikeholde kompetanse. Fordi digitalisering og øvrig teknologisk utvikling påvirker alle områder av næringslivet, er det givende å være del av forbedringer som stadig går raskere. For våre kunder og samarbeidspartnere er det essensielt at vi ivaretar deres behov, ved å være i forkant av utviklingen.

Jens Petter Hilsen, Partner i Moore Stephens, MBA, AFA, statsautorisert revisor

Å få økt innsikt

Etter gjennomført digitaliseringsakademi vil jeg ha økt innsikt i mulighetene fremover ved vurdering av strategiske veivalg.

Jeg regner med å bli mer bevisstgjort på hvordan både revisjon- og regnskapsbransjen vil endre seg. Dessuten vil jeg få økt innsikt i hvordan kundenes bransjer endrer seg, slik at jeg kan være en god samtalepartner.

I akademiet vil det bli presentert praktiske verktøy, som jeg kan ta med tilbake til hverdagen med kollegene i det daglige. Etter kurset vil jeg kunne være en god bidragsyter i det videre arbeidet med digitalisering av prosesser og rutiner internt og i samspillet med kundene.

Jeg ser frem til nyttige samtaler og diskusjoner med kolleger i løpet av de fire kursdagene.

May-Elisabeth Kanestrøm, Statsautorisert revisor i Pedersen & Skogholt

Å bli kjent med løsninger

Mine forventninger til Digitaliseringsakademiet er i hovedsak å bli bedre kjent med elektroniske løsninger som gjør hverdagen mer effektiv, på en sikker måte. Jeg vil bli kjent med ulike plattformer og vite hvordan disse kan jobbe sammen, og hvor begrensningene ligger med tanke på blant annet sky til sky og GDPR. Jeg ser også frem til å lære mer om «block chain» og kunstig intelligens, og hvordan dette på sikt vil påvirke vår hverdag.

 Sara Nærstad, registrert revisor i SLM Revisjon

Å forstå, tilpasse og omstille

Alle bransjer må ha et forhold til digitalisering, inkludert våre (regnskap og revisjon). Jeg applauderer dette initiativet fra Revisorforeningen og håper å forstå og lære mer om hvordan digitaliseringen påvirker oss som bransje og hvordan vi kan tilpasse og omstille oss.

Jan Møller, Managing Partner i Grant Thornton

En proaktiv tilpasning til endringer

Revisors arbeidsmetode er i en kontinuerlig og stadig raskere endring. At foreningen nå kommer med et eget akademi tilknyttet dette, er åpenbart positivt, men også nødvendig. Jeg forventer at vi skal kunne diskutere en proaktiv tilpasning av disse endringene, som gir kunden og oss en kostnadseffektiv hverdag uten at det går på bekostning av kvaliteten av arbeidet vårt. Jeg håper «de store» selskapene deler sine forventninger til en ny revisorhverdag og jeg håper på å lære mer om revisjon av selskaper som bruker digital valuta.

Henrik Narvesen, Partner i Narvesen Revisjon