En relevant diskusjonspartner

Statsautorisert revisor

Mona Irene Larsen

Styreleder i Revisorforeningen

Geopolitisk volatilitet, store demografiske skift, utfordringer knyttet til å forstå den digitale kundereisen og stadig større risiko for cyberangrep, samt viktigheten av strategiske allianser med tredjeparter, opptar topplederne. Det kommer frem i en internasjonal undersøkelse, der blant annet 100 toppledere fra noen av de største nordiske selskapene deltok.

Store og viktige spørsmål, men er de høyt også på revisors agenda? Det er mye vi må forholde oss til og mye som påvirker vår revisjonshverdag. Det kan i blant være vanskelig å se relevansen for revisjonsarbeidet, i hvert fall på kort sikt, men vår relevans som diskusjonspartner for ledelsen blir definitivt påvirket av i hvilken grad vi er nysgjerrige og opptatte av det som står høyt på deres agenda.

Kommer Cybertrollet?

Er vi villige til å betale løsepenger for å få en produksjonslinje opp igjen raskt eller dataene våre ut av Cybertrollenes hender? Hvis ja, må vi da ha en konto for kryptovaluta slik at vi har mulighet til å betale før fristen trollet har satt går ut? Dette er spørsmål som har aktualisert seg på styrebordene og som enkelte har fått erfare at de nok burde hatt et avklart forhold til før Cybertrollet kom på besøk.

Dette er vanskelige spørsmål og etiske dilemmaer for styrene, men også noe vi som revisorer bør ha et bevisst forhold til.

Nordiske toppledere er i mindre grad enn sine globale kollegaer sikre på at de er godt nok forberedte på et cyber-angrep. Jeg tror at det er et sunnhetstegn. Nordiske ledere er neppe dårligere forberedt enn ledere i andre land på en slik hendelse, men har muligens et mer bevisst forhold til at noe slikt kan skje. Å være klar over at risiko eksisterer er det beste utgangspunktet for å gjøre de riktige handlingene.

En mulighet

I undersøkelsen deltok også 25 norske toppledere. Hva er de opptatt av? Alle ser digital disrupsjon som en mulighet. Ni av ti sier virksomheten er i gang med å teste eller implementere kunstig intelligens i sine prosesser, og over halvparten sier at de i større grad vil ta i bruk prediktive modeller og analyse. Har du som revisor et bevisst forhold til det?

Tredjeparter

Topplederne ser viktigheten av strategiske allianser med tredjeparter, men ser også at dette er utfordrende. Det må være noe i det for begge parter og det betyr at det må være en grunnleggende tillit i alliansen. De større revisjonsselskapene har inngått allianser med aktører som Google, IBM, Microsoft og SAP, for å nevne noen. Både de større og mindre revisjonskundene våre inngår også allianser med tredjeparter i større grad enn før. Avtaleverket kan blant annet skape regnskaps- og skattemessige utfordringer som vi som revisorer må ta stilling til.

Den digitale kundereisen

Du er sikkert som meg en aktiv bruker av app’er og mange har Ruter, NSB eller Airbnb på telefonen. Vi er med på den digitale kundereisen, men tilbyr vi kundene våre en reise på første digitale klasse? Noen vil si at revisjonsproduktet ikke egner seg for en slik reise og ikke kan sammenlignes med «forbruker-app’er». Jeg synes vi bør spørre oss selv om vi har foten langt nok fremme i skoen. Kanskje det er mulig å tenke seg et grensesnitt mot kunden som vil gi kunden en bedre kundeopplevelse? Eller mener vi at digitalisering er noe vi skal gjøre på bakrommet i vår utførelse av revisjonen og så forklare kunden det hele i en Power Point i etterkant?

Digitaliseringsakademiet, din alliansepartner?

Revisorforeningen har lansert Digitaliseringsakademiet som starter til høsten. Formålet er å inspirere, informere, heve bevisstheten og kunnskapen om digitaliseringsutfordringene og hvilke muligheter og løsninger som finnes.

Vi er alle med på den digitale reisen og hvorfor ikke reise sammen med andre? Vi satser på at dette blir en arena hvor spennende konsepter diskuteres, og hvor vi både kan hente og gi inspirasjon som gir oss et realt digitalt løft.

Den digitale reisen kan være utfordrende ...

Det er flere av oss som synes det er vanskelig å forholde seg til kryptovaluta og forstå hvordan denne faktisk fungerer.

Samme problemet hadde en kar som kom inn i en lokal sparebank for noen år siden. Han gikk til kassen og sa han ville ha pengene han hadde på kontoen sin, ca. 47 000 kroner. Bankpersonalet var skeptiske, men hentet til slutt beløpet og telte pengene opp. Mannen telte nøye over og skjøv dem så tilbake og sa at han ville sette dem inn igjen. Han ville bare sjekke at pengene hans faktisk var der …

Vi er avhengige av tilliten til markedsplassene og der vil revisor fortsatt kunne spille en viktig rolle, men den vil endre seg og da må vi være endret i tide.

Ta på deg reiseantrekket og bli med på den digitale reisen, gjerne på Digitaliseringsakademiet til høsten!