To år går fort, og nå er det gjort…

Statsautorisert revisor

Trond-Morten Lindberg

Styreleder i Revisorforeningen

For omkring to år siden ble jeg valgt som styreleder i Revisorforeningen. Det har definitivt gått fort, men samtidig har styret i samarbeid med administrasjonen fått til mye. For meg personlig har det også skjedd en hel del i løpet av perioden.

Fra å lede BDO i Norge gjennom en spennende tid har jeg de siste seks månedene ledet BDOs virksomhet i Europa, Midtøsten og Afrika, hvilket definitivt har åpnet mine øyne og gitt meg viktige perspektiver på bransjen.

Fremmer profesjonens interesser

Men, først til det viktigste. Revisorforeningen jobber hardt hver eneste dag for å fremme profesjonens interesser. I tett dialog med både store og små aktører, tar vi løpende pulsen på bransjen. Målet for styret i foreningen har vært å forstå både nasjonal og internasjonal utvikling, for så å sette en så relevant retning og dagsorden som mulig. Dette synes jeg vi sammen med foreningens administrasjon har fått godt til.

Driverne

I all hovedsak observerer vi fire drivere som former profesjonen. Regulering, teknologi, klientene våre og ikke minst menneskene i bransjen.

Regulering

Regulering i mange fasetter har vært et hyppig diskutert tema rundt styrebordet; ny regnskapslov, revisorlov, regnskapsførerlov og ikke minst det viktige arbeidet omkring en ny standard for revisjon av små virksomheter. I tillegg til det «nære», trer nye regler for personvern snart i kraft. Utfordringer og muligheter skal det ikke stå på.

Kjernen i tillit

Regulering og omdømme, nærmere bestemt mer internasjonal og strammere regulering har vært et hett tema over tid. I skrivende stund sitter jeg på fly fra Johannesburg i Sør-Afrika. Jeg skulle ønske jeg kunne si at vi har diskutert andre ting enn regulering og omdømme, men det er dessverre ikke tilfelle. Faktorer som uavhengighet, objektivitet og integritet tas nærmest for gitt i vår del av verden – det er ikke tilfelle overalt. La oss derfor løpende minne oss selv på at dette fortsatt er kjernen i tillit i samtlige av de markedene vi som bransje leverer tjenester i.

Teknologi

Teknologi har vært, er og vil fortsatt bli hyppig diskutert. Ikke bare er jeg sikker på at teknologi vil endre måten vi jobber på, men avhengig av hvor fort teknologi utvikles og tas i bruk, tror jeg også det vil endre både konkurransebildet og forretningsmodellen vår. Som bransje må vi være åpen for dette, snarere enn å kjempe imot. Den evige diskusjonen om relevans vil fortsette, og vår relevans vil blant annet avgjøres av hvor åpne vi er for å ta i bruk ny teknologi samt å gjøre ting litt annerledes i morgen sammenlignet med hvordan vi gjorde det i går. At foreningen nå sparker i gang sitt Digitaliseringsakademi, vil forhåpentlig bidra til økt modenhet for mange av oss.

Kundene

Kundene er også en av de viktigste endringsdriverne våre. Vi må slutte å fokusere på det negative ved at enkelte vil ha ting billigere og raskere. Hvem vil vel ikke det? Derimot må vi tørre å spørre kundene våre enda tydeligere hva de er fornøyd med, og på hvilke områder de mener vi kan bli bedre.

Min erfaring er at vi ikke i tilstrekkelig grad tar oss tid til dette. Heller kaster vi bort tid på å ønske oss tilbake til en tid som var annerledes. I en verden som er mer global og mindre forutsigbar enn noen gang tidligere, endres forutsetningene for å drive virksomhet for mange og dermed også for oss. Derfor må vi løpende gjøre de tilpasningene og justeringene som kreves for å opprettholde vår rolle som en relevant bidragsyter til tillit og verdiskapning i næringslivet.

Menneskene

Sist, men ikke minst, har vi folka våre, og dimensjonene er mange. For det første snakkes det mye om de nye generasjonene. Jeg har hørt mange ganger at de er latere, mindre ambisiøse og mindre selvstendige. Dette er feil. De er nok mer krevende, noe som betyr at vi må heve terskelen for hvordan vi organiserer og utøver lederskap. Kanskje gjør akkurat du det som skal til, men generelt tror jeg vi har mye å gå på. Bruk dette til å tiltrekke og utvikle talent, snarere enn å kaste bort tiden på frustrasjon over at folk er annerledes i dag enn det de var tidligere.

Kvinner i revisjon

Kvinner i revisjon har vært et tema vi har hatt på styrebordet over flere år. Revisorforeningen har ikke løst utfordringene med lave kvinneandeler på ledernivå i bransjen. Det kan den heller ikke gjøre alene. Derimot har foreningen lagt til rette for samtaler med deler av bransjen som igjen har ført til at vi sammen erkjenner at potensialet er stort. Jeg håper dette forblir et viktig tema for foreningen, og ikke minst har jeg tillit til at vi alle har de riktige holdningene og deler disse med andre. Jobber vi sammen om dette, tror jeg vi vil lykkes.

Etter fem år i styret, hvorav de fire siste som nestleder og leder, er det på tide å takke for meg. Det har vært en spennende og utviklende tid, og selv om jeg ikke trodde det da jeg startet for to år siden, har vervet gitt meg enda mer passion for bransjen.

Tusen takk

Tusen takk til alle som har gitt nyttige tilbakemeldinger, innspill og bidrag de siste to årene. Videre, tusen takk til alle som har bidratt i styret – deres innsats har gitt både profesjonen, foreningen og meg personlig mye. Til slutt, tusen takk til Per Hanstad og hans mannskap, dere gjør en utmerket jobb – fortsett med det i det som kommer til å bli en veldig spennende tid for oss!