Blokkjedeteknologi:

Starten på en kjedereaksjon

Statsautorisert revisor

Trond-Morten Lindberg

Styreleder i Revisorforeningen

Hva skjer med revisors rolle når tillit blir en vare som kan kjøpes?

Revisors rolle som samfunnets tillitsmann innebærer en kontrollfunksjon som sikrer etterprøvbarhet og bidrar til at tilliten i samfunnet opprettholdes mellom næringsliv, kapitalmarkeder, myndigheter og innbyggere. Men med blokkjedeteknologi kan denne tilliten i praksis kjøpes.

Tilliten ligger i verdikjeden

Blokkjedeteknologi er i vinden. Blockchain er på alles tunger. En ­blokkjede har tre hovedkomponenter; en distribuert database, en konsensusmekanisme og en kronologisk oversikt over alle transaksjoner. Blokkjeder kan dermed føre til at mellomleddet i en handel, eller transaksjon, forsvinner. Tilliten er innebygget i verdi­kjeden.

Snur opp ned på forretningsmodellen

Måten flere av kryptovalutaene bruker blokkjedeteknologien på, kan snu opp ned på forretningsmodellene hos etab­lerte aktører. Winding Tree er et slikt eksempel. Winding Tree er en blockchain-basert, desentralisert distribusjonsplattform for reiseindustrien som vil kunne eliminere behovet for reisebyrå. Et annet eksempel på en aktør som desentraliserer tjenester som hittil er blitt tilbudt på sentraliserte plattformer, er Steemit. Steemit utford­rer globale innholds­distributører.

Konsekvensen for etablerte aktører kan bli at eksistensgrunnlaget forsvinner, fordi blockchain-teknologien knytter kjøper og selger direkte sammen.

Behovet for tredjepartsverifisering

Et selskap her hjemme som allerede har sett mulighetene, er DNV GL. De har lansert en privat blokkjede, og bruker teknologien til å forbedre verdikjeder og gjøre produkt- og leverandørinformasjon etterprøvbar. For forbrukerne kan verifisering fra en tredjepart som DNV GL ved hjelp av blokkjedeteknologi, bety at vi kan være trygge på at produktet vi vurderer å kjøpe har etikken i orden, eller at det er ekte. Det kan hjelpe oss med å spore vinen tilbake til druen, eller forsikre oss om at fisken er transportert forsvarlig ved riktig temperatur.

Det er mange slike eksempler på pilotprosjekter som peker på hvordan blockchain vil påvirke oss i fremtiden.

Hvordan skaper vi verdi for kundene

Mange hevder at blockchain vil endre både revisjons- og regnskapsfaget. Dersom en blokkjede er designet riktig, er det da behov for at en revisor bekrefter at transaksjonen er gyldig? Kanskje ikke på samme måte som i dag. I ­stedet for å føre transaksjoner mellom to parter i to forskjellige systemer, kan transaksjonene føres på en felles ­blokkjede. Partene vil allerede ha bekreftet transaksjonen i nåtid på blokkjeden. Det reduserer risikoen for juks, gir økt sikkerhet og bedre etterprøvbarhet. Vi kan også tenke oss at banker og myndighetsorganer er med på å bekrefte en transaksjon, i tillegg til kjøper og selger. En slik infrastruktur bygget på blockchain-teknologi kan gjøre revisjon vesentlig annerledes enn i dag.

Best posisjonert

Men revisjon er mye mer enn validering av transaksjoner. Det vil for eksempel kunne være behov for å verifisere selve infrastrukturen eller kontrollrutinene til en blockchain. Det er mange gode grunner for at dette bør gjøres av en uavhengig tredjepart også i fremtiden.

Spørsmålet vi må stille er hvordan blokkjedeteknologi – og andre teknologier – kan bidra til at vi skaper enda større verdi for kundene. Vi er nok best posisjonert til å ivareta rollen som samfunnets tillitsmenn også i fremtiden. Dersom vi klarer å bruke tekno­logien slik at vi tilfører ny verdi til kundene, får vi et konkurranse­fortrinn, og jobben vår blir mer ­spennende.