Det handler om holdninger

Statsautorisert revisor

Trond-Morten Lindberg

Styreleder i Revisorforeningen

Det er fremdeles for få kvinner på toppen i revisjons- og regnskapsbransjen. Vi må gamle holdninger til livs.

Likebehandling. Smak på ordet. Kvinner og menn. Vi er da ikke like? Da Theresa May i februar i år holdt tale i forbindelse med at det var 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Storbritannia, fem år etter Norge, snakket hun ikke om likhetene mellom kjønnene. Hun snakket om verdien av kvinner i politikken. Hun frem­hevet kvinners evne til å lytte og lære av andre. Kvinners myke egenskaper. På sett og vis bekreftet May gamle fordommer.

Et annet sted i dette bladet står det om årsakene til lav kvinneandel i toppen av revisjonsbransjen. Én årsak som trekkes frem er at bransjen premierer veldig høy arbeidsbelastning – én annen viktig årsak er holdninger.

Holdninger beveger seg sakte

Jeg har allerede skrevet en lederartikkel om dette temaet i min tid som leder for Revisorforeningen. Det holdes konferanser, gjøres tiltak. Flere kvinner i ledelse står høyt på agendaen – i vår bransje og samfunnet for øvrig.

Men holdningene våre beveger seg sakte. I mellomtiden flytter målet seg. Holdningene i samfunnet rundt oss utvikler seg, og vår bransje har blitt hengende etter. Det er flaut at vi har mindre enn 20 prosent kvinnelige partnere i bransjen.

Gjennom det arbeidet jeg i dag gjør utenfor Norge, ser jeg at de har en tilsvarende, og i enkelte tilfeller større utfordring i mange andre land. Det fins bransjefora hvor kvinner inntil for kort tid siden ikke var velkomne. Lukkede rom, der sigaren tas frem og kvinner knapt er mer enn krydder. Det liker jeg dårlig.

Slå inn åpne dører

Heldigvis er vi ikke der i Norge. Modenheten er en annen her hjemme. Men selv i Norge har det tatt lang tid. Vi fikk allmenn stemmerett for kvinner i 1913. Da mente mange at kvinner hadde alle muligheter. Det var opp til kvinnene selv å slå inn åpne dører. I dag vet vi at det ikke stemte.

Vi må gjøre noe med kulturen. Holdningene må snus. Vi må se fremover og støtte talentene tidlig. Vi må gi kvinner ledererfaring. Ta utfordringen på alvor i opp­rykks­prosesser. Vi må avmystifisere lederrollen.

Gode rollemodeller

Heldigvis fins det gode rollemodeller i bransjen. Aase Aamdal Lundgaard, topp­leder i Deloitte, er en slik rollemodell. Hun ble portrettert i Aftenposten i februar. Da tok hun også opp holdningene – de samme holdningene som Theresa May fremhevet, men med motsatt fortegn.

– Vi forventer at kvinner er mer moderlige, omsorgsfulle og mer dempet. Dette begrenser dyktige kvinner og gjør at de ikke får den medvinden de trenger, sa Lundgaard til Aftenposten.

Talentene er jevnt fordelt mellom kjønnene på de fleste nivåer i vår bransje. Dersom vi ser på fordelingen mellom kvinner og menn fra manager og ned, er det jevnt, med kvinner i knapt flertall. La oss nå sørge for å legge til rette for at disse får muligheten til å lede an utviklingen av bransjen – som partnere.

Vi har hatt dette på agendaen i minst to år i Revisorforeningen, og mitt inntrykk er at dybden i diskusjonene har økt. Det er bra, og la oss sammen fortsette det gode ­arbeidet, til beste for kvinner, til beste for menn og til beste for bransjen.