Digitalisering må ledes

Statsautorisert revisor

Trond-Morten Lindberg

Styreleder i Revisorforeningen

Tror du at digitale løsninger vil transformere regnskaps- og revisjonsbransjen? Det skjer ikke uten at lederne går foran.

Fremtiden er digital, også innen revisjon og regnskap. Digital transformasjon handler om å utfordre etablerte tankesett. Nye forretningsmodeller. Nye måter å jobbe på. Tilgang til og analyse av data. Automatisering og robotisering.

Buzz-words er ikke mangelvare! Men det er ikke tvil om at digital teknologi spiller en viktig rolle. Det handler likevel først og fremst om å forandre tankesettet hos alle oss som jobber i bransjen. Digitale endringer gjør at vi må endre oss, først og fremst fordi kundene våre forventer det – både i dag og i fremtiden.

Digitalisering må styres

Bransjen vår står overfor store muligheter og store utfordringer. Digitaliserte prosesser erstatter tradisjonell revisjon. Rutineoppgaver forsvinner og manuelle oppgaver blir overtatt av programvareroboter og dataanalyse. Smartere prosesser kan forbedre revisjonskvaliteten, i tillegg til at vår egen drift kan effektiviseres.

Alt dette kan digitaliseringen bidra til, men det kommer ikke av seg selv.

Noen ledere håper kanskje at digitale løsninger i seg selv skal lose dem gjennom transformasjonen. Andre tror at medarbeiderne deres vil gjøre det for dem, men den digitale teknologien kommer ikke til å gjøre det på egen hånd. Den må styres, ledes og drives av lederne og partnerne.

Digital hverdag

De fleste av oss jobber i virksomheter som allerede har fått smaken på digitalisering, og lærer fort hvordan landskapet forandrer seg. Noen går veien via apper, andre tester robotteknologi, etablerer digitale partnerskap, eller bruker data til å ta klokere beslutninger, både på egne- og kundenes vegne.

Om vi ser på våre egne liv, har digitalisering allerede påvirket hverdagen vår kraftig.

Smarttelefoner har på ti år blitt uunnværlige. Wearables som smartklokker, pulsmålere og håndholdte GPSer har blitt viktige hjelpemidler i manges hverdag. 

Kundenes behov

Vi endrer tankesett, vi endrer adferd. Det gjør også kundene våre. Da må vi følge med. Samtidig ligger det betydelige muligheter i å fokusere på kundenes behov. Svært mange norske virksomheter vil ha behov for ekstern rådgivning knyttet til digitalisering av den økonomiske og finansielle styringen. Som rådgivere har vi både en mulighet og et ansvar for å hjelpe kundene våre med å se mulighetene digitalisering gir. Her har vi en unik posisjon.

Kultur for endring

Utfordringen er å lede. Det er et lederansvar å ha et helhetlig syn på de digitale truslene og mulighetene vi står overfor. Koordinere og orkestrere. Sørge for å prioritere hvilke satsinger som skal få den oppmerksomheten og investeringen de trenger, for at de skal lykkes. Sikre at digitaliseringsarbeidet ikke blir preget av ad-hoc-prosjekter og tilfeldige initiativer.

Vi som er ledere, må gå i bresjen for å etablere en endringskultur. Skal det skje, må vi først endre tankesett.

Nysgjerrig på mulighetene

Utfordringer med digitaliseringsprosesser er i stor grad like, på tvers av bransjer. Du kan se til de bransjene som har vært truffet hardest. I mediene forsvant typografene. I vår bransje forsvinner bokholderne og det mangler ikke på profetier om hva som skjer med revisorene.

Noen vil likevel si at revisjonsbransjen er annerledes. Bransjen vår er styrt på en annen måte. Ofte gjennom partnerstrukturer, der ledere og eiere er tett på beslutningene som tas. Hvorvidt dette er en styrke eller svakhet, vil vise seg de neste årene. Jeg kan ikke gjøre annet enn å oppfordre til å vurdere forretnings- og eierskapsmodellen vår før det er for sent.

Sett tonen fra toppen

Ledere må ha de rette holdningene og ta de riktige valgene. For å kunne ta gode valg, må vi forstå hva digitalisering er og ikke minst hvilke muligheter den representerer. Vi må tilegne oss ny kunnskap, slik at vi kan møte konkurransen fra andre bransjer, og ta ansvar overfor kundene våre.

Digitalisering handler om endringsevne og endringsvilje. Viljen og evnen må gjennomsyre hele organisasjonen din. Enten den består av fem eller 3000 mennesker. Det er først når du som leder setter tonen fra toppen at du klarer å gjøre de nødvendige endringene.

Digital transformasjon vil ikke finne sted uten at lederne går foran.