Fremtidens revisor

Statsautorisert revisor

Trond-Morten Lindberg

Styreleder i Revisorforeningen

Dagens nyutdannede medarbeidere har vokst opp i en verden i kontinuerlig utvikling og endring. De har en iboende digital kompetanse. De har klare formeninger om hvilken rolle jobben skal ha. De er tydelige på hva de ønsker i livet; i arbeidet og på fritiden – og de setter i større grad enn tidligere dette skillet selv. Mange besitter det jeg mener er nøkkelegenskaper for å lykkes fremover; omstillingsevne, mot og nysgjerrighet.

Krever rask omstillingsevne

Endringstakten i næringslivet og samfunnet er hurtig. Nye tjenester utvikles og måten vi arbeider på endres i en hastighet vi vanskelig kan sammenligne med noe annet, tatt de siste 10-20-30 årene i betraktning. Dette krever rask omstillingsevne. Det handler om å være fleksibel og være i stand til å tilpasse seg de endringene som inntreffer. Når de inntreffer. Gjerne før.

Trenger mot

For å kunne stå rakrygget gjennom omstilling og endring trenger vi mot. Mot til å utfordre oss selv og hverandre. Stå opp for våre synspunkter og ideer. Mot til å si ifra til nærmeste leder, kollega eller kunde om feil, og mulige forbedringer. Vi må tørre å tenke utenfor boksen og å være annerledes. Det krever mot å prøve og feile. Og det krever mot å ha troen på at en idé har livets rett.

Vær nysgjerrig!

Vi må være nysgjerrige. Vi må forstå hva som står fremst i panna hos både kunder, kolleger og samfunnet for øvrig. Vi skal utforske og oppdage. Oppsøke ny informasjon og kunnskap. Vi må være villige til å se verden med nye øyne. Tenke nye løsninger, komme med forslag og utfordre det etablerte.

Jobber som ennå ikke er funnet opp

I USA anslås det at så mye som 40 % av dagens virksomheter vil være borte om ti år. Vi må ta inn over oss at et tilsvarende omfang også kan ramme Norge. Det er til dels dystre spådommer, men samtidig innebærer det nye, spennende muligheter for de som følger med i timen. Når det hevdes at så mye som 65 % av de som er barn i dag vil ha jobber som foreløpig ikke er oppfunnet, tenker jeg at dette sier en hel del om det mulighetsrommet endringstakten representerer.

Nyttig og nødvendig drivkraft

Vi befinner oss midt i det som ofte ­omtales som den fjerde industrielle revolusjon. På tvers av alle næringer og bransjer opplever vi nye forventninger og krav til endring og innovasjon. Digitalisering er et naturlig ledd i denne utviklingen. Det digitale landskapet setter nye premisser for vår måte å jobbe på. Vi har nå en generasjon av digitalt erfarne medarbeidere som trer inn i arbeidslivet. Det gir oss nyttig og nødvendig drivkraft. Drivkraft og egen­skaper som trengs for å møte morgen­dagens utfordringer; omstillingsevne, mot og nysgjerrighet.