På hugget

Statsautorisert revisor

Trond-Morten Lindberg

Styreleder i Revisorforeningen

Vi har jaget hverandre på pris. Vi har rekruttert ny kunnskap med den ene hånden og kuttet kostnader med den andre. Vi har effektivisert og automatisert. Konkurransen har muligens aldri vært tøffere og det er bra, tenker jeg.

Fulle av energi og pågangsmot begir vi oss nå ut på en lang og krevende ferd mot de etterlengtede signaturene på revisjons­beretningene, et arbeid som for mange av oss ikke avsluttes før vi tar sommerferie. Vi skal levere det vi har lovet med innlevelse, høy kvalitet og på en måte som oppfattes relevant for det norske næringslivet.

Da er det viktig å huske på at vi er mer enn en vanlig tjenesteleverandør. Vi setter vårt gode navn og rykte på at informasjonen er korrekt. Hard konkurranse må aldri gå på bekostning av revisjonskvaliteten. Er vi ikke tilliten verdig, er det ikke lenger bruk for oss.

Vår jobb er viktigere enn noen gang

Revisorforeningens undersøkelse fra oktober i fjor viser at vi så langt har fortjent tilliten. Investorer, underleverandører, samarbeidspartnere og andre regnskapsbrukere stoler på oss. Bare selskapenes styrer og ledelser blir rangert som viktigere enn revisor. Årsregnskapet er fortsatt den viktigste dokumentasjonen på en virksomhets helsetilstand, et klart signal om at arbeidet vårt er viktig.

De neste årene vil vi se betydelige endringer i bransjens rammebetingelser, i tillegg til at teknologi vil gi oss både utfordringer og muligheter. Revisjonsbransjen har nok i realiteten levd med endring i flere tiår, men sjelden har det gått så fort som nå. At bransjen vokser, betyr nok aller mest at det er vekst i norsk næringsliv, men det er også et tydelig signal på at vi løpende også evner å tilpasse oss i vårt arbeid med å skape tillit i næringslivet. Denne tilpasningsevnen må vi både vedlikeholde og videreutvikle.

Endringstakten øker

2017 blir et spennende år. Det er Stortingsvalg i Norge, og ferske utspill fra både Høyre og Arbeiderpartiet tyder på at begge partier vil sette rammebetingelser for næringsliv og gründere høyt på prioriteringslisten. Sjelden har jeg registrert et så stort fokus på innovasjon og nyskapning og viktigheten av å tilrettelegge så godt som mulig for dette. Selv når valgflesket er skåret bort, er dette gode nyheter for både våre kunder og oss.

Vi er nå i en tid hvor det som skjer rundt i verden også påvirker norsk næringsliv i stor grad. Tidligere rammet terrorangrep Irak, Afghanistan og Syria. Når terroren de siste månedene har rammet Istanbul, Paris, Berlin og Brussel, så rammer den nærmere oss enn hva som har vært tilfelle tidligere. Sannsynligheten for å bli rammet for både oss og våre kunder er forsvinnende liten, men frykten sprer seg fort og påvirker dessverre samfunn og næringsliv. Kanskje tenker mange at det som skjer i resten av verden ikke er veldig relevant for meg i min hverdag, og til en viss grad er det riktig. Imidlertid er jeg helt sikker på at dette påvirker svært mange av kundene våre, og påvirker det dem, ja da påvirker det også vårt arbeid for dem

Teknologi og digitalisering påvirker alle bransjer, og flere yrker spås etter hvert å forsvinne. Typografene er kanskje det beste eksemplet på et yrke som allerede har forsvunnet og det eneste som er sikkert, er at det vil bli flere. Endringene teknologi bringer med seg, betyr nye muligheter og nye risikofaktorer for kundene våre. Vi må være klare for å ha en dialog med dem om dette, og særlig anvende kunnskapen til å tenke nytt i forhold til den angrepsvinkelen vi skal ha i revisjonen.

Fylle vår rolle

Vi er så heldige at vi selv bestemmer om vi vil ta denne rollen. Vi har kunnskapen, vi har tilgangen til toppledelsen hos kundene våre og vi har endringserfaringen som trengs.

Fremover vil vi se en tydeligere forskjell på de som tar innover seg omstillingsbehovet i næringslivet og bransjen, og de som ikke gjør det. La oss ta utfordringen og fylle den rollen kundene våre trenger og vise at vi er på hugget! Godt årsoppgjør.