Informer kundene – profiler firmaet!

Du kan tegne et abonnement på våre utgivelser for dine kunder slik at de kan holde seg bedre informert om innen blant annet skatt, avgift, selskapsrett, regnskap og personlig økonomi. Det er også en god profilering for ditt firma.

Velg mellom abonnement på: Revisor informerer, Facta, efacta eller Aktuelle satser. Velger du et kombiabonnement får du Revisor informerer og Facta til en lavere pris enn om du abonnerer på dem hver for seg.