Høstens digitaliseringsutgave – nr. 7-2018

Revisjon og Regnskaps digitaliseringsutgave kommer også i år som et tillegg til den ordinære utgaven av tidsskriftet – i nr. 7-2018. Her kan du blant annet lese om hvordan virksomheten kan lage gode og lønnsomme hjemmesider og bruke sosiale medier på et bra vis. Du kan lese om digitalisering og automasjon i revisjonsbransjen og muligheter og trusler som oppstår som følge av blokkjedeteknologien.

I denne utgaven kan du blant annet lese om at blockchain-teknologien vil endre arbeidshverdagen for regnskaps- og revisjonsbransjen. Teknologien gjør at vi i fremtiden kan ha tillit til at bokføringen er riktig og at ingen har endret noe i ettertid. For revisorene vil antagelig rådgivning og verifiseringsoppgaver fortsatt være en viktig del av hverdagen. 

Påvirker styrerommet 

Den pågående digitaliseringen påvirker også det som skjer i styrerommet. Dette gjelder både hvilke krav som må stilles til styremedlemmers kompetanse, hvilken rolle styret skal ha og hvilken agenda som er på styremøtene.

Chatboter kan brukes til så mangt 

Chatboter/prateroboter betjener kunder døgnet rundt og gir svar i løpet av få sekunder, men kan fungere like bra som assistent til en nyansatt eller som en superrask sekretær med full oversikt over hvor all relevant informasjon ligger. En chatbot kan gi både kunder og egne medarbeidere en mer interessant hverdag.

Automatisering av kundesentre 

 Les også om hvordan et kundesenter som brukte mye av tiden til å besvare enkle funksjonsspørsmål, samt løse problemer som passordbytte og etablere nye brukere i systemene, automatiserte mesteparten av prosessen.

Hjemmesider og sosiale medier 

Her får du også tips om hvordan en hjemmeside kan gi deg flere kunder og økt kundetilfredshet og om hvordan du kan bruke sosiale medier til å skape verdier.

Allmennkompetanse på den digitale verden

I en annen artikkel kan du lese påstanden om at den jevne revisor må øke sin allmennkompetanse på den digitale verden. Det kan være behov for å fokusere mer på prosessforståelse, programmering, bruk av tyngre analyseverktøy og hvilke risikoer som følger av dette. Dette er nødvendig ikke minst for å kunne forstå og stole på resultater som fremkommer gjennom bruk av avanserte dataanalyser, automasjon og lignende.

Utdanningen endres 

I mellomtiden skynder utdanningsinstitusjonene som tilbyr en master i revisjon og regnskap seg sakte på vei mot en revisorutdanning som dekker det fremtidige behovet i en digitalisert revisjonsbransje. Utfordringen er at det fremtidige behovet ennå ikke er klart definert.

Tillitsutfordringen 

Bruken av ny teknologi er ikke bare uproblematisk. Selv om næringslivet bruker automatiserte analyser og maskinlæring stadig mer, har mange av menneskene i virksomhetene gjerne vondt for å stole på resultatene de får fra maskinene. Det viser en global undersøkelse som ser på sammenhengen mellom tillit og digital endring og utvikling.

Cyber-kriminialitet 

Enda verre er det at det blir stadig enklere å starte som cyber-kriminell. Angrepsverktøy, adresselister, e-postutsendelser, utpressings- og hvitvaskingstjenester – alt er tilgjengelig for den som mangler moralske sperrer og kan avse noen bitcoins. Alt som behøves er lav moral og litt startkapital.

Digitaliseringen skaper både muligheter og trusler – mest muligheter, for dem som tør å ta dem.