Vedr. kommentar til Skårer Syd-dommen i RR 1-2018

I RR 1/2018 har seniorskattejurist Markus Wroldsen en kommentar til Skårer Syd dommen. På generelt grunnlag setter vi pris på at våre medarbeidere bidrar i offentlig debatt og i faglige diskusjoner. I den forbindelse er det imidlertid viktig at det fremkommer tydelig hva som er private tanker og ytringer, skriver seksjonsjef Monica Sivertsen i Skatt øst.

Skatt øst utøvde statens partsrolle i saken og var verken overrasket over begrunnelsen eller resultatet. Høyesterett kom som kjent frem til at inngående merverdiavgift, på anskaffelser knyttet til kjøp av aksjeselskap, ikke var fradragsberettiget. 

Etter vår oppfatning kan essensen i dommen sammenfattes slik:
- Selskapet drev ikke-avgiftspliktig aksjeeiervirksomhet
- Anskaffelsene knyttet seg til denne avgiftsunntatte aktiviteten
- Anskaffelsene var ikke for noen del til bruk i avgiftspliktig virksomhet.

Dommen blir nærmere kommentert i RR 3-18.