Informer kundene – profiler firmaet!

Med et abonnement på Revisor informerer og/eller Facta holder du kundene dine oppdatert om temaer innen blant annet skatt, avgift, selskapsrett, regnskap og personlig økonomi samtidig som du kan profilere egen virksomhet. 

Med et kombiabonnement får du både Revisor informerer og Facta til en lavere pris enn om du abonnerer på dem hver for seg.