Revisorforeningens nettportal «Bærekraft for revisor»

Revisjonsbransjen kan spille en aktiv rolle i den bærekraftige omstillingen av næringslivet. For å styrke revisorenes arbeid med bærekraft har Revisorforeningen laget nettportalen «Bærekraft for revisor». I portalen finner du informasjon og verktøy som vil hjelpe deg å inkludere bærekraft i ditt arbeid som revisor.

Master i statsvitenskap
Simen Kjøsnes Kristiansen

Rådgiver bærekraft og selskapsrapportering, Revisorforeningen

I nettportalen – «Bærekraft for revisor» – kan du som revisor gå for å finne informasjon, verktøy, råd og tips for å starte ditt arbeid med bærekraft. Her finner du veiledningen til hvordan bærekraft kan bli en del av kundedialogen og hvofor bærekraft er relevant for oppdraget ditt. Du ser også hvorfor og hvordan bærekraft vil bli en større del av jobben du som revisor er forventet å gjøre i årene som kommer.

– Som allmennhetens tillitsperson er det viktig at revisor blir en del av den bærekraftige omstillingen. Når samfunnet og næringslivet skal bli mer bærekraftig i årene frem mot 2030, må revisor bistå sine kunder i omstillingen. Slik vil revisor bli en pådriver for bærekraft i næringslivet, sier styreleder i Revisorforeningen Leif Arne Jensen.

Bærekraftsportalen gir en innføring i fire hovedtemaer:

  1. Bærekraft for revisor

  2. Klimarisiko

  3. Bærekraftsrapportering

  4. Bærekraft i revisjonsselskaper

Bærekraft for revisor

Under temaet «Bærekraft for revisor» kan du lese mer om hva bærekraft er og hvordan bærekraft fører til nye krav og forventninger fra kunder, myndigheter og andre interessenter. Du ser hvordan revisor kan være er en relevant samtalepartner for næringslivet i omstillingen som foretakene må igjennom.

Vi viser hvordan bærekraft vil påvirke revisjonen i større grad i årene som kommer. Revisor må bistå sine kunder slik at de kan etablere gode systemer, for eksempel for risikostyring og internkontroll.

Den bærekraftige omstillingen gir en rekke utfordringer, og revisor kan bistå bedriftene med å sikre bærekraftige forretningsmodeller, håndtere nye regulatoriske krav, sikre kapitaltilgangen og unngå feil i investeringer eller leverandørkjeder. Å ta bærekraft på alvor, sikrer at revisor forblir en relevant og fremtidsrettet partner for kundene.

Du finner også veiledning til hvordan starte bærekraftsarbeidet og hvordan du kan ta bærekraft inn i kundedialogen. Det kan være innen temaer som forretningsmodell og omstilling, risikovurderinger og bærekraftsrapportering.

I nettportalen – «Bærekraft for revisor» – kan du som revisor finne informasjon, verktøy, råd og tips for å starte arbeidet med bærekraft.

Klimarisiko

Klimaendringer skaper et nytt risikobilde for bedriftene, der for eksempel mer ekstreme værhendelser, endringer i reguleringer, nye kundepreferanser og svikt i leverandørkjeder utgjør nye risikoer som må vurderes og håndteres. Dette er det vi omtaler som klimarisiko.

Bærekraftsportalen viser hvordan klimarisiko defineres og forstås fra revisors perspektiv. Når klimarisiko blir en finansiell risiko, må revisor kunne forstå og vurdere klimarisiko på lik linje med andre risikoer i foretaket og i rapporteringen. Revisor er godt vant med å gjøre risikovurderinger og klimarisiko er et nytt tema som vil passe godt inn i revisors eksisterende oppdrag.

Bærekraftsportalen viser hvordan klimarisiko vil påvirke bedriftene og revisjonen. Vi har også publisert veiledere for hvordan du som revisor kan gjennomføre klimarisikovurderinger, bistå kundene med scenarioanalyser og hvordan klimarisiko passer inn i den finansielle rapporteringen.

Du kan også finne en oversikt over hvordan revisjonsstandardene (ISA) kan brukes til å gjøre klimarisikovurderinger i revisjonen.

Bærekraftsrapportering

Bærekraft har tradisjonelt vært rapportert utenfor regnskapet, som såkalt ikke-finansiell informasjon, og vært mer eller mindre løsrevet fra den finansielle rapporteringen. Dette er i ferd med å endres.

Når bærekraft blir viktigere for kunder, leverandører, myndigheter og andre interessenter, blir skillet mellom finansiell og ikke-finansiell informasjon mindre. Stadig flere bedrifter ser nå at bærekraft får direkte betydning for deres finansielle situasjon. Da er det relevant å inkludere bærekraft også i den finansielle rapporteringen. Revisor må da vite hvordan denne informasjonen passer inn i kundenes rapportering.

I bærekraftsportalen finner du verktøy, råd og tips som gjør at du kan hjelpe dine kunder med rapportering av bærekraftsinformasjon. Du vil finne en oversikt over mulige kontrollspørsmål å stille kunden, og viktige prinsipper for gjennomføring av god bærekraftsrapportering. Du vil finne en veileder for hvordan du som revisor kan gjennomføre vesentlighetsanalyser med kunden, for å sikre at vesentlig og relevant informasjon kartlegges og inkluderes. Vi har lagt ut et forslag til nøkkeltall som kan rapporteres og en oversikt over internasjonale rammeverk som brukes i bærekraftsrapporteringen i dag.

Alt dette vil gjøre deg i stand til å hjelpe dine kunder med god bærekraftsrapportering.

Bærekraft i revisjonsselskaper

Det er ikke bare revisors kunder som må jobbe med bærekraft, det må også revisjonsselskapene. Et godt bærekraftsarbeid gjør at revisjonsselskapene ser hvilken rolle de kan spille i den bærekraftige omstillingen.

Det er viktig å se på fotavtrykket fra egen drift og hvordan det enkelte revisjonsselskapet kan bli mer bærekraftig. Det finnes alltid ting som kan gjøres bedre, for eksempel når det gjelder papirforbruk og avfallshåndtering, og dette kan igjen føre til kostnadskutt og besparelser.

Bærekraft er også et viktig tema for den yngre generasjonen revisorer, og revisjonsselskapene kan bruke godt bærekraftsarbeid som et verktøy for å rekruttere dyktige nye medarbeidere, og motivere de eksisterende.

I andre deler av næringslivet er det utbredt å oppnå en form for miljøsertifisering. Miljøsertifisering sender et signal til kunder og markeder om at bedriften har et godt bærekraftsarbeid.

Revisors kunder vil også vurdere denne formen for sertifisering ved valg av revisor i årene som kommer. Revisorforeningen har vært sertifisert Miljøfyrtårn siden 2011 og har oppnådd gode resultater i egen drift som følge av sertifiseringen. Vi oppfordrer alle revisjonsselskaper til å bli Miljøfyrtårn eller oppnå annen form for miljøsertifisering.

Videre læring

Den siste delen av bærekraftsportalen er en side med lenker til steder du kan gå for ytterligere å bygge din bærekraftskompetanse. Mange av våre søsterorganisasjoner i andre land jobber også med denne tematikken, og det finnes alltid noe å lære fra andre som er dyktige på feltet. Du finner en oversikt over noen av de andre revisorforeningene som er gode på bærekraft, for eksempel i Storbritannia.

Revisorforeningen jobber med å inkludere bærekraft i flere av våre egne kurs og vi skal sørge for at alle våre medlemmer har mulighet til å inkludere bærekraft som en del av sin obligatoriske etterutdanning. De kursene som er direkte relevante for bærekraftstematikken, vil du finne her, i tillegg til i den vanlige kursoversikten på nettsiden.

Helt til slutt finner du lenker til andre verktøy som kan hjelpe deg å bli bedre på bærekraft. Her finner du informasjonsvideoer og gratis nettkurs, og andre kilder som bidrar til kompetansebygging.

Revisorforeningen ser frem til at bærekraft skal bli en viktig del av revisors oppdrag i årene som kommer. Vi vil jobbe videre med å heve kompetansenivået om bærekraft blant våre medlemmer og gi deg de verktøyene du trenger for å jobbe med bærekraft. Vi mener at «Bærekraft for revisor» er et godt steg på veien til å gjøre bærekraft til en del av jobben du gjør med dine kunder.

Vi kan alltid bli bedre. Kom gjerne med innspill og kommentarer slik at vi kan videreutvikle og forbedre bærekraftsportalen og andre deler av bærekraftsarbeidet.

Lykke til med bærekraftsarbeidet!