Nye år, nye muligheter

Statsautorisert revisor

Mona Irene Larsen

Styreleder i Revisorforeningen

2019 er over om kun kort tid. Brexit, handelskrig mellom USA og Kina, demonstrasjoner blant annet i Hong Kong, Iran, Irak og Chile, stadig flere mennesker på flukt, havet som oversvømmes av plast og riksrettsprosessen mot en tvitrende amerikansk president har preget nyhetsbildet.

Vi har fått nye begreper som flyskam, alle vet hvem Greta Thunberg er, veganerne vokser i antall og vi andre spiser litt mindre kjøtt. Politikere jukser med reiseregningene, bankene sliter med hvitvasking og kvinnelige ledere er fortsatt mangelvare.

I tillegg til denne elendigheten har det blitt hevdet at revisoryrket er døende. Kan det bli verre?

Revisor lever

Det kan sikkert bli verre, men vi kan i hvert fall slå fast at revisor lever og vil leve. Hverdagen vår og arbeidsoppgavene endrer seg, men et samfunn er og vil være avhengig av tillit i kapitalmarkedene for å fungere – og den tilliten blir stadig oftere satt på prøve. Vi må sørge for at vi fortsatt er best rustet til å levere, til å være samfunnets tillitsperson, det betyr at vi må gjøre mer, ikke mindre.

Neste generasjon revisorer

Verden vi lever i er full av utfordringer, endringstakten er høy og det kan være tøft å henge med i svingene. La oss ikke glemme hvor utrolig mange nye muligheter den nye verdenen gir oss, hvor morsomt det er når toget går fort, når vi bare så vidt henger med i ­svingene og når ny teknologi og bærekraftige løsninger skaper nye virksomheter – nye måter å jobbe på. Vi revisorer kan være med på dette – tenke nye tanker og utfordre oss selv.

Revisorforeningen i 2025

I november gjennomførte vi styrets årlige strategisamling med spennende eksterne innspill og gode diskusjoner. Vi inviterte en gruppe av våre yngste medlemmer til å delta på strategi­samlingen og i løpet av samlingen presenterte de sitt syn på mulige utvik­lingstrekk for bransjen frem mot 2025.

Dette fordi styret i Revisorforeningen har arbeidet med prosjektet «Revisjonsbransjen og Revisorforeningen i 2025» denne høsten. Målsettingen er å beskrive mulige scenarioer for utviklingen av bransjen fremover og hvilke konsekvenser disse scenarioene vil kunne ha for utviklingen av for­eningen.

Hør på de yngre!

De unge leverte, de tenkte nytt og de utfordret etablerte sannheter i yrket vårt. De unge er en ressurs som vi må trekke mer på i arbeidet med å styre Revisorforeningen og bransjen vår mot nye tider!

Vi som har vært i yrket en stund, må sørge for å ta de yngste inn i beslutningsprosessene og virkelig nyttiggjøre oss den kompetansen de har, lytte til deres meninger og se verden med deres øyne. Greier vi det, er jeg ikke bekymret for fremtiden til bransjen og for­eningen.

Vi skal leve visjonen vår og være en relevant og fremtidsrettet bransje som bidrar til tillit, effektivitet og en bærekraftig verdiskapning i samfunnet og næringslivet.

Men først er det jul

Snart er det årsoppgjør og for de fleste betyr det noen flere stillesittende timer i døgnet og kanskje litt høyere puls til tider? Ikke glem at det først er høytid og fridager!

Jeg ønsker dere alle en rolig og fredelig juleferie, senk skuldrene og gled dere til 2020, som helt sikkert blir minst et like spennende år som det vi snart har lagt bak oss.